DEBAT Klima og miljø

Flotte og ambitiøse verdensmål

Dette er et debatindlæg: Indlægget er alene udtryk for skribentens holdning. Alle indlæg skal overholde straffelovens og de presseetiske regler. Du er også velkommen til at sende en mail med din mening til os.

Af Steen Hildebrandt, Ph.d., professor emeritus, Aarhus Universitet, og adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet, Forchhammersvej 1, 2., 1920 Frederiksberg Cshi@steenhildebrandt.dk www.steenhildebrandt.dk

VERDENSMÅL:Under corona-krisen har jeg boet i mit sommerhus, der ligger i Hjørring Kommune.

Her har jeg haft lejlighed til grundigt at studere et interessant og bemærkelsesværdigt initiativ, nemlig Hjørring Kommunes såkaldte Ungegaranti, der har en nær relation til FN’s 17 verdensmål, og som er et eksempel til efterfølgelse for andre kommuner.

De 17 verdensmål, også kendt som bæredygtighedsmålene, handler om mål for hele verden.

Derfor er målene vigtige – også i lokale sammenhænge i danske kommuner.

Målene handler om en bedre verden – og dermed også om bedre kommuner: Mindre fattigdom, sund mad, god uddannelse, bæredygtig produktion – og meget mere.

Hvad er en ungegaranti? Det er en garanti til unge om ét eller andet.

Og i Hjørring Kommune handler det om, at virksomheder i kommunen, kommunens politikere, forvaltninger, skoler og daginstitutioner mm. lover kommunens unge mennesker, at man vil tage dem alvorligt, gøre noget for dem og behandle dem ordentligt og respektfuldt.

Det er et grundlæggende princip i verdensmålene, at ingen skal lades tilbage.

”Leave no one behind” hedder det i de officielle dokumenter. Ingen må stå tilbage på perronen, når toget er kørt.

Det er et uhyre vigtigt princip i verdensmålene, og det er også det, der er den grundlæggende værdi i Hjørring Kommunes Ungegaranti. Ingen unge må lades tilbage. Det er det, der er Ungegarantiens hovedsigte. (Se www.ungegarantien.dk). Opmærksomhed på alle kommunens unge!

Det sker i praksis gennem fire sammenhængende spor, der handler om: grundskolen, virksomhederne, støtte og vejledning.

Alle unge skal med, men ikke alle unge skal det samme, eller skal det samme sted hen. Det er vigtigt at forstå.

Der er og skal være plads til forskellighed. Skal vi behandle alle ens, skal vi undertiden behandle alle forskelligt.

Hvis man tager 30 18-årige unge mennesker i en dansk kommune, så er det eneste, der er ens, deres alder.

30 unge er forskellige med hensyn til interesser, drømme, evner, værdier, forståelser, holdninger, religion, etnicitet, forældres uddannelse og baggrund etc.

Hjørring Byråd har imidlertid den ambition, at de unge skal være ens med hensyn til én ting mere, nemlig at de alle skal have, hvad man kalder en positiv destination.

De skal alle have en meningsfuld destination, have nogle positive fremtidsbilleder.

Det er vigtigt. Destinationen – målet – er vigtigt. Vejen dertil, processen, er ligeledes vigtig.

Ingen mening, meningsløshed, er noget af det værste for mennesker.

Positive drømme, positive fremtidsbilleder, fremtidsønsker, er noget af det stærkeste for mennesker.

Det er derfor, den positive destination er et afgørende element i Ungegarantien. De unge skal have et klart billede af, hvad de ønsker for sig selv i fremtiden, og ligeledes en klar ide om, hvordan de skal nå, hvordan de skal realisere disse ønsker; hvilke næste skridt skal hvert enkelt ungt menneske tage?

Kommuner kan ikke og skal ikke bestemme de unges destination eller fremtid. Det er de unges egen mulighed og ret. Men vi voksne kan og skal hjælpe de unge – ikke mindst, fordi vi lever i en usikker og meget omskiftelig verden, hvor det ikke er let for de unge at finde fodfæste.

Det er ikke let at finde den hylde, hvor man føler sig hjemme.

De voksne, og det er også de ansatte i kommunen, skal hjælpe. For en positiv meningsfuld udvikling for de unge kommer desværre ikke af sig selv.

At vælge uddannelse – og senere at vælge arbejde i livet – er vigtigt – og ikke let. Man må vide noget om, hvad der er og hvad der sker derude i det, vi kalder virkeligheden.

Man må, mens man går i skole og er under uddannelse, have kontakt med virkeligheden. Og omvendt tror jeg også, at virkeligheden, i højere grad end det er tilfældet nu, må ind i uddannelserne.

De unge må have rollemodeller eller forbilleder. De unge behøver kontakt med forskellige slags mennesker – mennesker, de kender og respekterer.

Den uddannelsesvej, man vælger og går, må være meningsfuld for den enkelte unge. Og det arbejdsliv, man sigter imod, må ligeledes give mening, være meningsfuld for den enkelte unge.

Der er nogen mennesker, der kommer lettere gennem livet end andre. Sådan er det.

En klog mand sagde engang: ”Dem, der ikke duer til noget, duer til noget andet”. Det, tror jeg, er en meget vigtig og rigtig erkendelse. Men det er ikke altid så let at finde dette ”andet”.

Der er nogle unge, som det er vanskeligere for end andre. Vanskeligere at finde en positiv destination. Og vanskeligere at finde en vej frem.

Vi kan kalde dem udsatte eller udfordrede unge. Men uanset, hvad vi kalder dem, er det vigtigt at erkende, at der er nogle unge, der skal have mere støtte og opmærksomhed end andre. Det er der intet forkert ved.

Kommunen, og vi voksne, må finde ud af, hvordan vi bedst muligt hjælper og understøtter hvert enkelt ungt menneske, herunder erkende, at de unge skal have meget forskellig støtte og opbakning.

Meget af dette handler om respekt – respekt for den enkelte unge, respekt for hinanden.

For ethvert menneske, ung og gammel, er det vigtigt at blive set, blive set af andre; blive set af blandt andre mor og far, af læreren, mester, arbejdsgiveren, formanden, lederen, kollegaen, vennen.

Det er også vigtigt, at man føler, at man gør en forskel, bidrager til og bidrager med noget meningsfuldt – er betydningsfuld. Er af betydning.

Ungegarantien i Hjørring Kommune er et resultat af mange anstrengelser – hos små og store private virksomheder i kommunen, hos politikerne, hos de ansatte i kommunen, hos skoler og foreninger osv.

Ungegarantien sætter flotte og ambitiøse mål, og man kan ikke blive færdig med at realisere den på et år eller to.

Det er en langvarig proces, der dybest set handler om at have og praktisere respekt for kommunens unge. Danne, uddanne, udvikle, støtte, hjælpe de unge samtidig med, at man giver de unge rum og frihed til håb, selvstændighed, kreativitet og frie valg på et oplyst grundlag.

Jeg ønsker både de voksne og de unge held og lykke med Ungegarantien i Hjørring Kommune.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.