DEBAT Natur

Ny naturpark - åbent demokrati eller lukket proces?

Dette er et debatindlæg: Indlægget er alene udtryk for skribentens holdning. Alle indlæg skal overholde straffelovens og de presseetiske regler. Du er også velkommen til at sende en mail med din mening til os.

Af Ulf Nielsen, naturplejer, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev broendum.naturox@gmail.com

NATURNATIONALPARK:Udpegningen af Naturnationalpark Hanherred blev offentliggjort torsdag 22.4., cirka en uge før Jammerbugt Kommune inviterer til dialogmøde (onsdag 28.4.) med en times orientering og debat om evt. ønske om naturnationalpark.

Hidtil har jeg ikke observeret andre oplysninger om naturnationalparker, end en artikel i Fjerritslev Ugeavis (23.10.), hvor Jammerbugt Kommune førte dialog med folketingsmedlem Susanne Zimmer (Frie Grønne), som ønsker dansk produktionslandbrug reduceret.

Hun vil fremsætte folketingsbeslutning om naturnationalpark med henblik på første behandling før jul.

5.10. skrev Jammerbugt Kommune til miljøminister Lea Wermelin og anbefalede en placering af naturnationalpark i Jammerbugt Kommune med Tranum Klit som første kerneområde med et areal på ca. 3000 ha med mulighed for udvidelse mod vest.

Ved inddragelse af Vejlerne ca. 6000 ha, for til sidst at nå op på ca. 24.500 ha, hvoraf 90 pct. er statsligt ejet eller fondsejet (husk at disse arealer udelukkes fra landbrugsdrift, jagt og skovbrug).

Kommunens henvendelse til miljøministeren slutter med at gentage, at der er meget stor aktiv kommunal og folkelig opbakning til en sådan udpegning.

Da jeg ikke mindes, at der har været offentlige debatmøder for borgerinddragelse, spurgte jeg den ansatte i kommunen, der havde skrevet til miljøministeren om, hvem kommunen havde haft møde med om naturnationalparkerne.

Svaret var, at der havde været indbudt to interesseorganisationer til drøftelse/orientering.

Jeg går ud fra, at det var Danmarks Naturfredningsforening og Landbonord.

Er den lukkede proces om at få etableret en naturnationalpark i Jammerbugt Kommune en demokratisk proces?

Har politikerne forstået, hvad naturnationalparker med rewilding er?

Har man undersøgt fordele og ulemper ved etablering for befolkningen, herunder færdsel blandt dyrene i de store indhegninger 50 km hegn?

Mener man seriøst, at én time til orientering og debat på onsdag, 28. april, cirka en uge efter, at regeringen har udpeget Jammerbugt Kommune til at huse en naturnationalpark, for nyttigt eller formålsløst, når beslutning om placering er truffet?

Placeringen er på Naturstyrelsens arealer.

De etablerer og driver parkerne fremover.

Har kommunen noget at skulle have sagt?

Vil helårs-græssende dyr på Naturstyrelsens arealer være beskyttet af samme lovregler som andre landbrugsdyr, eller får staten gennemført den foreslåede lempeligere pasning, fodring, tilsyn og behandling af dyr i naturnationalparkerne/rewildings-projekter?

Hvordan modtages natur nationalparkerne andre steder?

Læsøs høringssvar. Efter mange fredninger før i tiden eksisterer der mistillid til nationale naturmyndigheder.

Man ønsker som alternativ en kommunal ledet naturnationalpark på Læsø.

Meosgaards Vildskov Aarhus. Her vurderer for teknik og miljø, at naturnationalparker er uforenelige med trængsel i skoven.

23.3. skriver formændene for DN i Gribskov, Helsingør, Egedal, Rudersdal og Hørsholm til DN’s hovedbestyrelse, og bebrejder den store positive fokus, som DN’s hovedbestyrelse har for naturnationalparkerne, hvor formand Maria Reumert Gjerding håber, at alle landets borgmestre vil kæmpe for naturnationalparkerne, og den magiske verden af oplevelser og indtryk i en vild og selvforvaltende natur.

Denne opfattelse deles langt fra af de fem DN-formænd, som alle har indsigt i Gribskov, som er en af de første udpegede naturnationalparker.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.