70 år

Nini Smedegaard Olesen, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, fhv. cheflæge, ledende overlæge og klinisk lektor, Elisabethsvej 2, Aalborg, fylder onsdag 70 år.

Nini Smedegaard Olesen

Nini Smedegaard Olesen

Nini Smedegaard Olesen er opvokset på en gård på Vejleegnen og student fra Vejle Gymnasium. Hun tog lægevidenskabelig embedseksamen fra Aarhus Universitet i 1970 og blev speciallæge i børnepsykiatri i 1981 og i børne- og ungdomspsykiatri i 1998. Speciallægeuddannelsen foregik ved hospitaler i Aalborg, Risskov, på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital i København. Hun har desuden uddannelse i psykoterapi, supervision, ledelse, administration og organisation. Fra 1984 var hun overlæge og fra 1989 til 2008 administrerende/ledende overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus, dog afbrudt af cheflægefunktion ved Aalborg Psykiatriske Sygehus, Psykiatrien Nordjylland Amt 1994-99. Nini Smedegaard Olesen har været klinisk lektor i børnepsykiatri ved Københavns Universitet og fra 2000 til 2008 klinisk lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. I flere år var hun børnesagkyndig dommer ved Vestre Landsret, psykiatrisk konsulent ved Studenterrådgivningen i Aalborg og censor ved lægevidenskabelig embedseksamen. Nini Smedegaard Olesen har haft flere tillidsposter og deltaget i adskillige udvalgsarbejder. Fra 1989 til 1995 var hun formand for Børnepsykiatrisk Sektion, Dansk Psykiatrisk Selskab og medlem af forskellige udvalg i Dansk Psykiatrisk Selskab. I 2008 gik hun på pension, men har fortsat haft en del speciallægefunktioner. Nini Smedegaard Olesen nyder nu sin pensionisttilværelse sammen med sin ægtefælle siden 1969, fhv. universitetslektor Aage Nielsen. Hun har fået bedre tid til gymnastik og motionsløb og til at dyrke kunst og kultur og ikke mindst bedre tid til at besøge de to døtre, svigersønner og børnebørn, der bor i København.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.