Aalborg

90 år

Richard Jensen

Richard Jensen

¤Richard Jensen, Søndergade 11, Lendum, fylder onsdag 90 år. Richard Jensen er født og opvokset i Lendum, og i 1950 oprettede han sammen med sin hustru, Kamma, forretning i Lendum, først cykelforretning og gasdepot, senere trikotageforretning. I 17 år virkede Richard Jensen endvidere som kontormand ved Lendum Ny Auto. Han har også været kirkesanger ved Lendum Kirke i ca. 30 år. I sine yngre år var han med til at oprette KFUM-spejderne i Lendum og tog i mange år del i dette arbejde. Han har haft mange tillidshverv, bl.a. som formand for skolenævn og menighedsråd og i bestyrelsen for Dansk Kirkemusikerforening for Aalborg Stift. Sang og musik har altid haft Richard Jensens store interesse, og han var i mange år medlem af Torslev Blæserorkester, og ved højtiderne tog han gerne sin trompet med i kirken. Richard Jensen bor stadig med sin hustru i hjemmet, som de har gjort i 62 år. Dagene går med læsning og tv. Richard Jensen er en meget flittig bruger af bogbussen i Lendum. Dagen fejres med familie og hvem, der ellers kigger forbi.