600.000 kvadratmeter er i spil til helt ny bydel

Visionen er, at der bl.a. skal skyde nye virksomheder, butikker og restauranter op på den enorme grund, der skal profitere af de mange besøgende til naboen  - toppolitikere er positive 

600.000 kvadratmeter er i spil til ny byudvikling. <i>Foto: Torben Hansen</i>

600.000 kvadratmeter er i spil til ny byudvikling. Foto: Torben Hansen

AALBORG: Lige ved siden af bygges der på livet løs på Nordjyllands største byggeri. En myretue af aktivitet på byggepladsen ved Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) er en kontrast til arealet øst for eller rettere mellem Hadsund Landevej og jernbanesporet, der løber ud til Port of Aalborg.

Her ånder alt fred og ro, og der står sågar et par rådyr rundt længere ud på marken. Men i fremtiden kan de 600.000 kvadratmeter her blive omdannet til en ny bydel i Aalborg. Det er i hvert fald et mangeårigt ønske hos en gruppe af lodsejere, der for år tilbage er kommet med en projektmappe om arealet til kommunen, hvor de fortæller om visionerne for de 60 hektar.

By- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) peger på, at der mangler erhvervsjord, og her passer det store areal ved det nye universitetshospital godt ind.  <i>Arkivfoto: Lars Pauli</i>

By- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) peger på, at der mangler erhvervsjord, og her passer det store areal ved det nye universitetshospital godt ind.  Arkivfoto: Lars Pauli

Det er aktuelt nu, for fra politisk side er der netop nu et ønske om at finde mere plads til nye virksomheder, der vil etablere sig i Aalborg Kommune og skabe nye arbejdspladser og erhvervsudvikling i relation til NAU, der ventes færdig i midten af 2026. Og der er opbakning til en udvikling af arealet ved NAU, der er en forlængelse af erhvervsområdet i Aalborg Øst ved Tranholmvej.

- Vi skal være klar 

- Vi skal være klar. Det kan godt være, at vi har en kommuneplan og har udstukket nogle rammer, men vi kan rigtig hurtigt komme på bagkant i forhold til at have plads nok til virksomhederne, der kommer og gerne vil investere, siger by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Han peger på, at man skal i gang med at finde egnede arealer, så man ikke skal sige "nej til nogle store selskaber".

- Det er det jeg hører.

I projektmappen fra lodsejerne, som flere rådgivere har været inde over, kan man bl.a. læse, at "visionen er at skabe en ny bydel målrettet fremtidens erhverv i et innovativt fællesskab med spin off til Supersygehuset, Universitetet, NOVI, UCN, Teknisk Skole, erhvervslivet i hele Aalborg Øst og Aalborg Havn".

Et forslag til en strukturplan. <i>Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS</i>

Et forslag til en strukturplan. Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS

Desuden skriver man, at "de næsten 1 million årlig besøgende på Supersygehuset kan benytte en række serviceformål, handel, restauranter, klinikker m.fl. i lighed med områdets brugere. Dette område bliver et knudepunkt og mødested for bydelens mennesker sammen med pendlerparkering". 

- Et vækstcenter

Der peges også i visionen, som er døbt Aalborg Ø på, at "visionen er at skabe et vækstcenter, hvor man er samlet og kan trække på hinandens viden. Her kan man markedsføre sig som en samlet ”Klynge” overfor arbejdskraft og investorer". Endelig nævnes der også muligheden for institutioner og boliger i det nye område. Der nævnes boliger til turnus personale og forskere men også mulighed for bæredygtige boliger, der på kanten til det åbne land kan være selvforsynende.

Det nye byudviklingsområde ligger lige på den anden side af det nye universitetshospital i Aalborg Øst. <i>Arkivfoto: Claus Søndberg</i>

Det nye byudviklingsområde ligger lige på den anden side af det nye universitetshospital i Aalborg Øst. Arkivfoto: Claus Søndberg

Rådmanden ser flere byudviklingsmuligheder for arealet ved NAU.

- Det kan være noget helt basalt, som nogle understøttende indkøbsmuligheder. Købe noget at spise, nogle hjælpemidler eller blomster.

Han peger også på, at man snakker patienthotel på arealet.

- Men også nogle forskellige erhverv, der kan tænke sig at være ude i et område, hvor man har et universitet tæt på. Novi har også vist interesse for mere plads.

Planer ved andre sygehuse

Grundejerne har også peget på, at Aalborg er et af de få steder i landet, hvor der ikke findes en plan for byudvikling omkring supersygehuset. Eksempelvis udlægges der i Hillerød et 300 hektar stort erhvervs- og boligareal omkring det nye sygehus, mens der i Herning ved Gødstrup Hospital udvikles et service-, handels-, bolig- og erhvervsområde.

- I andre kommuner, hvor man har fået sig sådan et supersygehus, der har man været mere om sig og i hvert fald sørget for, at man havde det planlægningsmæssige grundlag for, at der kunne udvikles noget mere, siger Jan Nymark Thaysen.

Tre indkørsler 

Der skal tænkes på flere ting, som trafikafvikling, og i projektmappen foreslår man tre indkørsler til området. Mod syd tænkes etableres et 4. ben ind fra rundkørslen ved Egnsplanvej.

- Det ville blive en god indgang til området med det kryds, siger Jan Nymark Thaysen.

 Ligeledes  tænkes etableret et 4. ben ved hovedindgangen til supersygehuset og ved servicebyen.

Han ser som bekendt mange muligheder i grunden, men først og fremmest tænker han flere job.

- Jeg ser det som en mulighed for at skaffe flere arbejdspladser, det er ikke verdens bedste område, fordi det ligger lavt, men i forhold til andre områder, som vi har, så ligger det slet ikke så tosset.

Budgetforliget i Aalborg kom på plads torsdag sidst på eftermiddagen. <i>Foto: Lars Pauli</i>

Budgetforliget i Aalborg kom på plads torsdag sidst på eftermiddagen. Foto: Lars Pauli

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) nævnte også arealet, da han talte ved Erhverv Norddanmarks nytårskur og kom ind på jordkøb og mere udlæg af erhvervsjord. Han pegede dengang på, at Aalborg Kommune ikke har ret meget erhvervsjord på hylderne, og man skal også have private jordstykker i spil, som de 600.000 kvadratmeter ved Hadsund Landevej.

- Fantastisk spændende 

- Jeg synes, at det er et fantastisk spændende areal, for det ligger lige i nærheden af det nye universitetshospital, og det ligger lige op af nogle af de aktiviteter, som Novi har. Jeg tænker, at der kunne være meget spændende erhverv derude. Både med fokus på sundhedsteknologi men også andre virksomheder, der retter sig ind mod vidensjob, universitetet og sådan nogle ting, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han peger på, at kommunens nye erhvervsplan er i høring, hvor man gerne vil have mere jord til erhverv, og her passer grunden godt ind. 

- Der ligger jo sådan set muligheder i hele den streng af erhverv, der ligger ned mod Tranholmvej, som man vil kunne forlænge. Og så er det meget godt afgrænset med, at man har jernbanen på den ene side og Hadsund Landevej på den anden side.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.