Forsyning vil købe del af vindmøllepark og bruge strøm til fjernvarme

Politikerne har besluttet at gå videre med lokalplanlægning af energipark på Aalborg-siden af kommunegrænse - en otte kilometer lang ledning skal bringe strøm fra fire vindmøller til Nordjyllandsværket

Aalborg Forsyning vil købe vindmøller i energipark og etablere otte kilometer lang kabel, så strømmen kan bruges til at producere fjernvarme. <i>Arkivfoto: Lars Pauli</i>

Aalborg Forsyning vil købe vindmøller i energipark og etablere otte kilometer lang kabel, så strømmen kan bruges til at producere fjernvarme. Arkivfoto: Lars Pauli

AALBORG:Hvis en ny og meget stor energipark bliver realiseret, så kommer Aalborg Forsyning til at blive vindmølleejere.

Der er tale om energiparken Tuekær, der er et areal nord for Ulsted. By og landskabsudvalget i Aalborg har på det seneste møde sagt, at man nu går videre med at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, miljørapport og miljøkonsekvensrapport for den del af projektet, der er placeret i Aalborg Kommune nemlig 15 vindmøller og 180 hektar solceller. I Brønderslev Kommune er der endnu ikke taget politisk stilling til, om man ønsker at arbejde videre med den del af projektet med 15 vindmøller, der ligger på Brønderslev-siden i området Bolle Enge, og hvor Eurowind er udvikler

Men hos Aalborg Forsyning er man varm på at købe vindmøller fra Tuekær

- Vi vil rigtig gerne sammen med de lokale netselskaber undersøge, om man kan få lov til at trække et kabel ned til Nordjyllandsværket, siger teknisk direktør i Aalborg Forsyning, Jesper Høstgaard-Jensen, der peger på, at der i fugleflugtslinje er cirka 8 kilometer fra vindmølleparken og ned til værket. 

Han understreger, at planen i sagens natur kræver, at lokalplanen bliver godkendt.

- Aalborg Forsyning bliver ejer af nogle af de vindmøller oppe på Tuekær, og det gør, at det er interessant, at få sit eget strøm ind på sit eget strømforbrug på vores varmepumper, siger Jesper Høstgaard, der tilføjer, at det drejer sig om fire vindmøller.

Teknisk direktør i Aalborg Forsyning, Jesper Høstgaard-Jensen, peger på at strømmen fra vindmøllerne skal bruges til at producere fjernvarme på Nordjyllandsværket. <i>Arkivfoto</i>

Teknisk direktør i Aalborg Forsyning, Jesper Høstgaard-Jensen, peger på at strømmen fra vindmøllerne skal bruges til at producere fjernvarme på Nordjyllandsværket. Arkivfoto

Strømmen skal bruges til at producere fjernvarme, når Nordjyllandsværket skal omstilles fra kulbaseret til grønne energiformer i 2028. I dag producerer Nordjyllandsværket nemlig omkring 60 procent af fjernvarmen.

Strøm til elkedler 

- Strømmen skal især bruges på varmepumper og elkedler, som jo skal erstatte kraftværket, siger Jesper Høstgaard-Jensen.

Da Energipark Tuekær-Bolle Enge var i fordebat, modtog kommunen 81 skriftlige henvendelser, fordelt på 5 organisationer og 15 adresser for hele energiparken. Som en del af de fremsendte henvendelser er der en underskriftsindsamling med 497 underskrifter.  Dengang besluttede by og landskabsudvalget, at der i miljøkonsekvensrapporten som minimum skulle udarbejdes et alternativ, der deler projektet i en Aalborg-del og en Brønderslev-del.

Hovedtemaerne i henvendelserne i fordebatten omhandlede bekymringer om bl.a. lavfrekvent støj, støjgener, generelle bemærkninger mod projektet, lysmarkering og radar, skyggekast, behov for og afstand til møller og lokale påvirkninger samt værditab.

Opfordring fra udvikler 

Projektudviklerne i Aalborg Kommune, NRGI, har flere gange forespurgt på muligheden for en igangsætning af Energipark Tuekær – altså Aalborg-delen af projektet, og det gør man nu. 

- Vi har lavet en prioritet om at i forhold til lokalplaner, der har alle vores energiparker forrang i forhold til mange af de andre, for det er jo en bunden opgave, siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Men i Brønderslev er der ifølge forvaltningen i Aalborg endnu ikke plan for at arbejde videre med en politisk stillingtagen til projektet i Bolle Enge.

- Jeg tror ikke, at der er så politisk afklarede, som vi er.

Dialog

Rådmanden tilføjer, at Aalborg Kommune har været i en dialog med Brønderslev Kommune om, hvor vidt de kunne gå med, men meldingen har været, at de ikke er klar endnu.

- Deres del af projektet er også mere kompliceret, for der er nogle naturområder, som de kommer tættere på med deres vindmøller. Det er et mere simpelt projekt på Aalborg-siden. NRGI, der skal sætte vindmøllerne har været rundt og snakke med samtlige naboer og er langt i forhold til aftaleindgåelse, siger Jan Nymark Thaysen.

Han peger på, at der også er andre hensyn at tage

- Vi har også nogle forpligtelser som kommune i forhold til den grønne omstilling.

Nu skal der altså bl.a. udarbejdes et forslag til en lokalplan, der så skal ud i offentlig høring, så borgerne kan komme med deres input. 

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.