Mindre af Aalborgs husholdningsaffald blev genanvendt i 2021 - se hvorfor

En faktor gør dog, at genanvendelsesprocenten formentlig allerede er steget igen - Aalborg Renovation ser potentiale flere steder, men særligt et tiltag kan blive et kvantespring

Renovationschef Jens Boye kan konstatere, at genanvendelsesprocenten er faldet i 2021 i forhold til 2020.  <i>Foto: Martin Damgård</i>

Renovationschef Jens Boye kan konstatere, at genanvendelsesprocenten er faldet i 2021 i forhold til 2020.  Foto: Martin Damgård

AALBORG:Når kalenderen viser 2025, så er målet for hele landet, at genanvendelsesprocenten for affaldet skal op på 55 procent, men der er Aalborg Kommune ikke helt endnu, selvom der sorteres på livet løs ude i de små hjem.

Aalborg Forsyning har netop publiceret en miljøredegørelse for Aalborg Renovation for 2021, og den viser, at genanvendelsesprocenten for husholdningsaffaldet i 2021 var på 48 procent mod 50 i 2020 og 51 i 2019. Hos Aalborg Renovation har man søgt en forklaring på tilbagegangen.

- Noget af det som vi selv har pejlet os ind på, det er blandt andet affald til nedgravning. Et eller andet sted, så ligger det jo lidt i ordet. Det er jo affald, som vi ikke kan gøre andet ved at deponere det på grund af renheden af det, siger renovationschef Jens Boye. 

Der skal nemlig ikke mange urenheder til i en fraktion, før det hele ikke kan genanvendes. 

- Vi ved af erfaring, at der er en ret stor indsats, som vi kan gøre for at få en renere fraktion. Både en oplysende indsats men måske også en mere vejledende indsats, når vi er på genbrugspladserne. Vi kan simpelthen se, at der er meget af det, som vi kan hive ud, der kan genanvendes, siger Jens Boye.

Et eksempel er den nye affaldsfraktion, der hedder rent tegl.

- Det ved vi, at vi kan genanvende, men hvis det er blandet sammen med andre ting, så skal der ikke ret meget forurenende stof i, før sådan en hel container bliver så forurenet, så vi må grave det ned og deponere det.

Renovationschefen peger på, at det nytter at sortere også på genbrugspladserne.

- Jo renere fraktion, som vi får, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan genanvende det.

Renovationschef Jens Boye mener allerede, at genanvendelsesprocent er steget igen i 2022, som følge af, at man er begyndt at indsamle mad- og drikkekartoner ude ved husstandene. 

Renovationschef Jens Boye mener allerede, at genanvendelsesprocent er steget igen i 2022, som følge af, at man er begyndt at indsamle mad- og drikkekartoner ude ved husstandene. 

Nyt tiltag

Selvom det i sagens natur ikke er målet, at genanvendelsesprocenten skal falde, så har renovationschefen også en god nyhed på den front i forhold til miljøredegørelsen, der går til og med udgangen af 2021.

- Efter årsskiftet er vi også begyndt at indsamle mad- og drikkekartoner for sig. Det vil sige, at det er sådan nogle ting, som vi hiver ud af restaffald.

På den måde skal det hive genanvendelsesprocenten op.

- Jo mindre vi deponerer og sender til forbrænding, jo større bliver vores genanvendelsesprocent.

Allerede nu er vurderingen, at genanvendelsesprocenten er steget. 

- Vi har en meget stor formodning om, at vi allerede nu er over de 50 procent igen i forbindelse med mad- og drikkekartoner, siger Jens Boye. 

Borgerne har taget sorteringen af drikke- og madkartoner til sig. 

- Men jeg tror ikke helt, at vi har peaket endnu.

Udvikling i sortering

Tal fra sorteringsanlægget ved Reno-Nord viser, at der i ugerne 8-13 i år, hvor der blev kørt en forsøgsperiode, inden man startede op i hele kommunen blev indsamlet cirka otte ton af fraktionen. Men i ugerne 14-24 er blevet indsamlet 40 ton, hvilket også omfatter tal fra de andre kommuner, der leverer til anlægget deriblandt Jammerbugt. 

Desuden er husstandsindsamling af farligt affald på vej. 

- Vi er ved at rulle kasser ud til det, siger Jens Boye om den røde kasse, som sommerhusene og enfamiliehusene får til det farlige affald.

Kvantespring venter

Men fra 2024 venter der ifølge renovationschefen det helt store  "kvantespring" i genanvendelsesprocenten, når madaffaldet skal sorteres fra de store mængder restaffald i en grøn pose. Herefter skal madaffaldet bioforgasses, og restproduktet skal bringes ud på landmændenes marker som gødning. 

- Når vi i 2024 starter op på madaffald, så tager vi altså det store skridt, for det er ret mange ton, som man hiver ud af restaffaldet, siger Jens Boye.

Han tror på, at det samlede mål på de 55 procent i 2025 kan nås. 

- Vi har en ret god formodning om, at de 55 procent kommer vi over. Jeg tror bestemt, at de 55 procent bliver et pitstop til noget større.

Han tilføjer dog også, at alle nye indsamlinger har en indkøringsfase.

Hvis man ser på nogle af de områder, hvor der er indført indsamlingsordninger, så er det eksempelvis i forhold til plast til genanvendelses, og det steg med ni procent i 2021.  

- Generelt er langt de fleste enfamiliehuse faktisk rigtig gode til at sortere. Det er nemt lige at gå ud med de ting, som man har, men det kan være lidt sværere i etageejendomme, hvis man skal tre etager ned, eller måske ikke lige har plads til tingene. Der er stadigvæk en udfordring. Men generelt er folk blevet bedre til at sortere.

Tjek på affald

Også ved de nedgravede containere, som der til og med 2021 var etableret 440 af, er borgerne dog gode til at sortere. I miljøredegørelsen kan man læse, at "flere tjek af det affald, der er afleveret ved affaldsøerne viser, at borgerne er gode til at sortere i de forskellige affaldstyper, og at der ikke er mange fejlsorteringer,  hvilket gør, at der er god genanvendelse af affaldet i den efterfølgende proces". 

- Det er opfattelsen. Når vi har laver test og tømt nogle af de nedgravede containere på gulvet derude og gået affaldet igennem, så har det generelt en større renhed, end vi tidligere så med de her containere, som stod i baggårdene rundt omkring.

Der er der flere årsager til, mener renovationschefen. 

- Der er mange årsager, der kan være noget psykologi i det, men der er ingen tvivl om, at når man står der i det offentlige rum, og alle kan se, hvad man putter i, betyder noget, siger Jens Boye.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Breaking
Dømt for at "tage pengene og løbe" - men striden er langt fra slut
Luk