Nye tal ryster Gaden: Så få blev faktisk smittet op til nedlukningen

Tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viste først, en stor andel af de smittede i Aalborg formentlig var smittet via Jomfru Ane Gade – men nu giver opdaterede tal et helt andet billede af smitten i dagene inden nedlukningen

Kristoffer Hjort Storm, kommunikationschef i Rekom og byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, mener, det var den forkerte beslutning at lukke gaden i starten i juni. Foto: Bente Poder

Kristoffer Hjort Storm, kommunikationschef i Rekom og byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, mener, det var den forkerte beslutning at lukke gaden i starten i juni. Foto: Bente Poder

AALBORG:Det var under stor bevågenhed, da Jomfru Ane Gade blev lukket ned i starten af juni. Smittetal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viste, at lidt mere end hver anden smittede, 86 ud af 148, med bopæl i de fire midtby-sogne, formentlig var smittet via Jomfru Ane Gade. Enten fordi de selv havde været der, eller fordi den, de formentlig var smittet af, havde været det.

Tallene stammede fra perioden 15. maj til 22. maj, altså omkring to uger før epidemiudvalget valgte at lukke Gaden ned i 14 dage.

Nordjyske har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed efter smittetallene via Jomfru Ane Gade i dagene op til nedlukningen 3. juni, og de giver et andet billede af smitten i Aalborg midtby.

Ser man udelukkende på indbyggerne i de fire midtby-sogne Budolfi, Vor Frelser, Vor Frue og Sankt Markus i perioden 23. maj til 6. juni, to uger, var der i alt 464 smittede – heraf fortalte kun tre mennesker, at de formentlig var blevet smittet via Jomfru Ane Gade. Med andre ord, i de dage, hvor politikerne diskuterede og besluttede nedlukning af Jomfru Ane Gade, har kun tre mennesker i midtbysognene sagt til smitteopsporingen, at de formentlig var blevet smittet via Jomfru Ane Gade.

Generelt for hele Aalborg Kommune har 34 smittede i samme periode oplyst til smitteopsporingen, at de formentlig var blevet smittet via Jomfru Ane Gade.

Epidemiudvalget valgte at lukke gaden i 14 dage. Det skete på opfordring fra borgmesteren og anbefaling fra epidemikommissionen. Arkivfoto: Martin Damgård

Epidemiudvalget valgte at lukke gaden i 14 dage. Det skete på opfordring fra borgmesteren og anbefaling fra epidemikommissionen. Arkivfoto: Martin Damgård

Rystet

De nye tal, Nordjyske har fået af styrelsen, beviser, at nedlukningen af Jomfru Ane Gade ikke var den rigtige beslutning, mener Kristoffer Hjort Storm, der er kommunikationschef i Rekom, som driver en række værtshuse og diskoteker i festgaden.

- Det er jo vanvittigt, men jeg er ikke overrasket. Vi har virkelig gjort alt, hvad vi kunne og skulle for at sikre, der ikke er sket smitte hos os. Men når det så er sagt, så er jeg rystet over, at borgmesteren og epidemiudvalget på Christiansborg ikke får de nyeste tal og forholder sig til dem, i stedet for tal der ligger så lang tid tilbage, at de i bund og grund ikke har nogen indflydelse på øjebliksbilledet.

Det er Folketingets epidemiudvalg, der 2. juni besluttede, at Jomfru Ane Gade skulle lukkes ned. Det skete, efter epidemikommissionen anbefalede en nedlukning af festgaden.

I sin anbefaling skrev epidemikommissionen:

- Epidemikommissionen indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige vurdering af smittebilledet sker en nedlukning af serveringssteder i udvalgte områder i og omkring Jomfru Ane Gade i Aalborg Kommune.

Det fremgår også af indstillingen, at kommissionen sad med smittetallene via Jomfru Ane Gade fra 15. til 22. maj.

- Det var overkill og en hurtig beslutning, hvor man bare fandt en syndebuk, og det skulle så være Jomfru Ane Gade. For man kan se, at smittetallene i Aalborg heldigvis er faldende, men det har de været i hele landet, også selvom der har været aftenbeværtning, siger Kristoffer Hjort Storm og fortsætter:

- Den positive udvikling, vi har haft de seneste 14 dage med smittetallene i Aalborg, ville vi have haft alligevel, selvom Jomfru Ane Gade var åben. Det viser de tal, som Nordjyske har fået jo også. Der havde ikke været nogen forskel, fastslår Kristoffer Hjort Storm.

Faldende smitte

I de 14 dage, der er gået siden Jomfru Ane Gade blev lukket ned af myndighederne går det bedre med smittetallene i Aalborg Kommune. Den testkorrigerede incidens lå torsdag, hvor festgaden genåbnede, på 76,24. Til sammenligning lå den på 187,25 d. 2. juni, da epidemiudvalget valgte at lukke Jomfru Ane Gade.

Er det utænkeligt, den faldende smitte i Aalborg kan hænge sammen med nedlukningen af Jomfru Ane Gade?

- Nej, det kan sagtens være, det har en lille sammenhæng. Men jeg tror ikke på, at tallene i dag ville have set ret anderledes ud, hvis Jomfru Ane Gade havde været åbent. For man kan se, tallene fra alle andre kommuner ikke er anderledes end Aalborgs - de er også faldende, siger Kristoffer Hjort Storm.

- Tallene viser jo, helt tydeligt, at op til nedlukningen, hvor smitten steg voldsomt i Budolfi Sogn, har det ikke noget med Jomfru Ane Gade at gøre. Det var nogle andre omstændigheder, der gjorde, smitten steg.

Fulgte anbefaling

Nordjysk-valgte Per Larsen (K) er sundhedsordfører og sidder netop i Folketingets epidemiudvalg, der 2. juni besluttede at lukke Jomfru Ane Gade ned.

Per Larsen fortæller, at den forholdsvis høje procentsats af smittede, der formentlig var smittet via festgaden, var oppe at vende. Men han har ikke hørt, at der i de dage kun var tre mennesker i midtbysognene, der havde sagt, de formentlig blev smittet via festgaden. Udover smittetallene hører det dog også med til historien, at kommunen selv ønskede, at Jomfru Ane Gade skulle lukkes ned, fortæller ordføreren.

- Ønsket, der kommer fra Aalborg Kommune, kommer gennem epidemikommissionen, som så anbefaler, Jomfru Ane Gade lukkes. Så skal der altså noget til, for at vi vender tommelfingeren den anden vej i udvalget.

Per Larsen tror, grunden, til udvalget ikke fik så opdaterede tal at se, skyldes den sagsbehandlingstid, der er forbundet med at trække tallene. De tal, som Nordjyske har fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er også baseret på en manuel gennemgang.

Var det den rigtige beslutning at lukke Jomfru Ane Gade?

- Ja, det er der jo ikke nogen, der kan svare fuldstændig eksakt på. For det er ikke nemt at vide, hvordan det havde udviklet sig, hvis ikke man havde gjort det. Det er vanskeligt at svare på, for det får vi aldrig efterprøvet.

- Jeg var ikke i tvivl om, at når Aalborg Kommune kommer og beder om, at vi skal hjælpe dem med at lukke Jomfru Ane Gade, så kunne vi ikke gøre andet. De synes, de havde udtømt deres muligheder for at begrænse smitten.

Per Larsen henviser også til den risikotabel, som myndighederne arbejder ud fra, hvor der står der, at nattelivet er det første sted, man skal lukke ned, hvis der er stigende smitte, og det sidste, der skal åbnes.

Nye tal var ikke med til møde

Ikke desto mindre mener Kristoffer Hjort Storm stadig ikke, det var den rigtige beslutning at lukke den kendte festgade.

- Vi er den branche, i Danmark der er underlagt allerflest restriktioner og krav, og dem overholder vi. Tallene viser, at når man overholder regler og krav, så er faren lav. Personalet er klædt godt på, og vi er kede af den her pegen fingre. For vi gør meget for at sikre en sikker fest.

Kommunikationschefen i Rekom fortæller, at han var til møde med kommunen mandag. Men her var de opdaterede tal, som Nordjyske har fået fra styrelsen, ikke med.

Efter mødet besluttede restaurationsbranchen i Jomfru Ane Gade at genindføre deres eget krav om coronapas ved udeservering. Det er ellers ikke noget, som de nuværende corona-restriktioner påkræver.

- Det gør vi jo på baggrund af de gamle tal. Vi fastholder aftalen med kommunen, men jeg synes egentlig, det er noget ærgerligt, man fra myndighedernes side ikke har sørget for at skaffe de opdaterede tal, så vi kunne få en diskussion ud fra, hvad der faktisk var rigtigt, og ikke et øjebliksbillede, der ligger langt tilbage, siger Kristoffer Hjort Storm.

- Vi har hele tiden haft den tro, at tallene fra Styrelsen for Patientsikkerhed er dem, vi arbejder ud fra. Men når man har haft mulighed for at hente nye, opdaterede tal, der viser noget helt andet. Så mener jeg, man burde have gjort det, siger Kristoffer Hjort Storm.

Borgmesteren står ved beslutning

Til trods for den nye viden om smittespredningen i dagene op til nedlukningen, mener borgmesteren i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), stadig, at det var den rigtige beslutning af lukke Gaden.

- Den debat der var i forhold til Jomfru Ane Gade og al den fokus, der kom på det, var også med til at sende et meget klart og tydeligt signal om at passe på, og at vi skulle gøre, hvad vi kunne, for at begrænse smitten. Og man må jo konstatere, at det har virket ganske klart og tydeligt i forhold til at smitten er blevet markant nedbragt. Det er jeg rigtig glad for og tilfreds med.

Borgmesteren forklarer, han ikke var bekendt med, det var muligt at få mere opdaterede tal på det tidspunkt, hvor han sender en appel til epidemikommissionen og Folketingets partier om at lukke gaden. Han understreger dog, at han synes, antallet af borgere fra hele kommunen der var smittet via Jomfru Ane Gade i den periode er højt. I perioden 23. maj til 6. juni har 34 mennesker på tværs af kommunen nævnt over for smitteopsporingen, at de formentlig blev smittet via festgaden.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) tror både, at nedlukningen af Jomfru Ane Gade og signalværdien i det har haft en betydning for udviklingen i smittetallene i Aalborg. Arkivfoto: Claus Søndberg <i>Claus Søndberg</i>

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) tror både, at nedlukningen af Jomfru Ane Gade og signalværdien i det har haft en betydning for udviklingen i smittetallene i Aalborg. Arkivfoto: Claus Søndberg Claus Søndberg

Smitte kunne vende tilbage

Selvom smittespredningen via Jomfru Ane Gade i ugerne op til nedlukningen var lavere end tidligere, så ændrer det ikke ved risikoen for, at den store spredning kunne vende tilbage, mener borgmesteren.

- Når vi ser på de tal, som vi havde, var der en markant smittespredning i Jomfru Ane Gade. Det havde Styrelsen for Patientsikkerhed dokumenteret til fulde. Der kan så have været nogle dage, hvor der ikke var så stor en smittespredning, men det kunne jo vende tilbage. Det kunne man ikke være sikker på.

- Så det, at der har været en periode, hvor smittespredning ikke har været lige så stor som den ellers har været, det synes jeg ikke godtgør, man ikke skulle adressere problemet, når Budolfi Sogn blev lukket ned, og der var så stor en smittestigning i Aalborg Kommune.

- Det vi kiggede ind i, var risikoen for en kommune-nedlukning. Det bekymrede i hvert fald også mig ret meget, at man kunne komme i den situation. Så set i det lys, så står jeg et hundrede procent på mål for den opfordring, som jeg sendte til epidemikommissionen og Folketingets partier. Jeg er glad for, de handlede på det. Hvis jeg fik spørgsmålet, om jeg ville gøre det igen, ville jeg sige ja.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed trak de smittetallene fra 15. til 22. maj manuelt 23. maj til brug for smitteopsporingen. 8. juni foretog de så et manuelt udtræk igen for perioden 15. maj til 6. juni på anmodning fra Sundhedsministeriet, skriver styrelsen i en mail til Nordjyske. Med andre ord har epidemikommissionen altså ikke haft nyere tal om smittespredningen via Jomfru Ane Gade til rådighed, da de anbefalede en nedlukning.

Nordjyske har forsøgt at spørge Epidemikommissionen, hvorfor den ikke forsøgte at indhente nyere, opdaterede tal om smittespredningen via Jomfru Ane Gade op til anbefalingen om at lukke den ned. Det har ikke været muligt at få et svar inden deadline, men Sundhedsministeriets presseafdeling skriver, at anbefalingen bygger på en samlet vurdering af smittesituationen i sognene.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.