Skolelukninger på vej - det kommer der til at ske

Politikere er godt klar over, at forslag om at ændre skoler og skoledistrikter i Aalborg ikke vil være populært alle steder

Tornhøjskolen i Aalborg Øst er en af de skoler, der skal lukke, hvis politikerne siger ja til det nye forslag. Og det tyder alt på, for partierne på begge sider af midten er tilsyneladende enige. <i>Foto: Lars Pauli</i>

Tornhøjskolen i Aalborg Øst er en af de skoler, der skal lukke, hvis politikerne siger ja til det nye forslag. Og det tyder alt på, for partierne på begge sider af midten er tilsyneladende enige. Foto: Lars Pauli

AALBORG:Forslaget om at nedlægge Tornhøjskolen og Byplanvejens Skole og flytte eleverne derfra til henholdsvis Herningvej Skole og Seminarieskolen kommer ikke ud af det blå.

Aalborg Kommune har nemlig længe ønsket sig en skolestruktur, hvor fordelingen af elever i Aalborg Øst og Gug er mere stabil, end den er i dag, hvor en del forældre vælger for eksempel Seminarieskolen fra.

Samtidig er der store pladsmæssige udfordringer andre steder - for eksempel på Gug Skole - og der skal også gøres noget for at imødekomme de mange børnefamilier, der flytter til området ved Gigantium og universitetet. 

Så nu har børne- og ungeforvaltningen efter flere års tilløb og masser af møder og analyser strikket en ny plan sammen, og det er kun godt, mener børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K).

-Jeg synes faktisk, det er et fantastisk forslag - og det mest fantastiske er faktisk, at udvalget er enige om, at det er sådan det skal være. Så det er gennemtænkt, og jeg synes, der er en fornuftig balance i det, siger han.

- Det skal være tillokkende

Ifølge rådmanden vil der givet vis være forældre, som ikke synes det er en god ide at lukke deres børns skole.  Blandt andet fordi det i de seneste år er lykkedes at løfte flere af  de berørte skoler pædagogisk og læringsmæssigt.

- Derfor kan man selvfølgelig godt spørge, hvorfor vi vil ændre på det. Men det vil vi fordi, vi har endnu højere ambitioner for det østlige Aalborg. Så vi har en idé om, at vi vil skabe et skoletilbud, der er så tillokkende, at alle distriktets børn vil gå der, forklarer Morten Thiessen.

Og det er medlem af børne- og undervisningsudvalget Lisbeth Lauritsen (S) helt enig i.

- Vi har ikke noget at udsætte på skolernes faglige niveau, når man kigger på deres løfteevne og hvad det socioøkonomiske udgangspunktet for eleverne er.  Så der er bestemt dygtige lærere, og der er ikke en finger at sætte på det.  Men som socialdemokrater ved vi også godt, at der er nogen af de her børn, som kommer fra  hjem, der ikke er de mest ressourcestærke, og vi er mega ambitiøse på de børns vegne, og synes derfor også, at skolerne i området skal løfte dem over løfteevnen. Og det er en af de ting, vi håber, at nye og stærkere skoletilbud kan være med til, tilføjer hun. 

Lisbeth Lauritsen (S) er ikke modstander af forslaget om at sammenlægge flere skoler i Gug og Aalborg Øst.  <i>Arkivfoto: Laura Guldhammer</i>

Lisbeth Lauritsen (S) er ikke modstander af forslaget om at sammenlægge flere skoler i Gug og Aalborg Øst.  Arkivfoto: Laura Guldhammer

Hurtig forandring

Forslaget skal naturligvis både behandles i børne- og undervisningsudvalget og til høring blandt de berørte parter. Men bliver det vedtaget, vil ændringerne træde i kraft - og de berørte elever skal flytte skole -  allerede efter sommerferien i 2024.

- Jeg er klar over, at nogle vil opfatte det her, som meget indgribende. Men derfor er det også et forslag, vi har arbejdet med meget længe og gennemarbejdet grundigt, siger Morten Thiessen.

- Vi ved godt alle sammen, at det her bliver svært for nogle forældre, så det skal der selvfølgelig tages rigtig godt hånd om i en proces. Og jeg ved, at lærerne og pædagogerne på de her steder vil gør alt for, at det bliver en god oplevelse for børnene, supplerer Lisbeth Lauritsen.

En god placering

Hun er godt klar over, at Seminarieskolen hidtil har været en af de skoler, flest forældre i distriktet har valgt fra, men det er forhåbentlig slut nu.

- Renoveringsbehovet på Byplanvejens Skole og Seminarieskolen er stort set det samme. Men æstetisk set er der noget mere at bygge på på Seminarieskolen, og samtidig har den også en god placering tæt på  både Gigantium og Fristedet, hvor der er nogle gode ting at bygge på, forklarer hun.

- Kigger man på, hvad Seminarieskolen kan rent pædagogisk, klarer den sig rigtigt godt. Så det, den har fortjent, er måske en ny historie, der italesætter, hvad skolen rent faktisk kan, så vi ikke ligger under for 20 år gamle fordomme, siger Morten Thiessen.

 Han påpeger, at der - af samme grund -  er overvejelser om at ændre navnet på den nye, sammenlagte skole i sydøst, men det bliver naturligvis helt op til skolen selv og dens bestyrelse.

Længere skolevej

Udover lukningen af Tornhøjskolen og Byplanvejens Skole er der også planer om at ændre på de nuværende skoledistrikter, så Mellervangskolen medtager det industriområde, der ligger umiddelbart øst for distriktet. 

På Gug Skole får man det det nuværende boligområde syd for motorvejen omkring Byplanvej samt boligområdet omkring Prins Paris Allé og Kassandravej med i distriktet. Blandt andet fordi børn og forældre herfra typisk vælger Gug Skole alligevel, hvis det kan lade sig gøre.

Og i forhold til Gistrup Skole er der også lagt op til, at den skal vokse lidt. Her udvides distriktet nemlig mod nord og vest, så den ny sammenlagte Tornhøj/Herningvej Skoles distrikt afgrænses ved Universitetsboulevarden, mens området syd herfor (ved Frederik Bajersvej og Bertil Ohlinsvej) overgår til Gistrup Skoles distrikt, og det samme gør arealet omkring Fibigerstræde, Pontoppidanstræde og det vestlige af Thomas Manns Vej.

Børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K) mener, der er tale om et fantastisk forslag. <i>Arkivfoto: Lars Pauli</i>

Børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K) mener, der er tale om et fantastisk forslag. Arkivfoto: Lars Pauli

-  Betyder det her ikke, at der er nogle børn, som får temmelig langt til skole fremover?

- Det er faktisk det, jeg er mindst bange for. For der er ikke særligt mange børn, der får særligt mange meter mere til skole. Og samtidig er der også et vældigt godt stisystem mange steder i Aalborg Øst, så skolevejen vil i de fleste tilfælde være både tryg og sikker, siger Morten Thiessen.

I hans optik er det også vigtigt, at de ny skoledistrikter afspejler virkeligheden, og derfor bygger de i vid udstrækning på de til- og fravalg af skoler, forældrene selv har gjort i kraft af det fri skolevalg.

- Så på den måde kan man næsten betegne det som en slags konsekvens-rettelse, påpeger han.

Og det er Lisbeth Lauritsen for så vidt enig i. Hun mener heller ikke, skolevejen bliver for lang, for så ville der ikke  for eksempel være så mange elever fra Tornhøj, der allerede i dag går på Herningvej Skole.

- Vi kan ikke gøre alle glade, men princippet i de ændringer, vi foreslår, er jo i grove træk, at der hvor folk går i skole, kommer de også til at høre til fremover, forklarer hun.

Forvaltning flytter måske

De ny sammenlagte skoler får et elevtal op på henholdsvis 601 og 28 klasser for Seminarieskolens vedkommende og 402 og 21 klasser for Herningvej Skoles vedkommende. Og hvad der skal ske med de skolebygninger, der herefter kommer til at stå tomme er endnu uvist. 

Men en mulighed kunne være at flytte børne- og ungeforvaltningen fra Nørresundby til Tornhøjskolen, forklarer Morten Thiessen.

- Det er en af de ting, vi overvejer. For jeg tror godt vi vil kunne sælge Godhåbsgade, men det er ikke sikkert, at det samme gør sig gældende med Tornhøjskolen, siger han. 

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.