Uenighed om nyt sommerhusområde, for det koster beskyttet natur: Det er en glidebane

Lokalplan giver mulighed for at omdanne 49 boliger og bygge 26 nye ferieboliger, men det inddrager også en del af et beskyttet naturområde, og det er forkert, mener politiker

Ny lokalplan giver mulighed for 26 nye ferieboliger. Arkivfoto: Andreas Falck

Ny lokalplan giver mulighed for 26 nye ferieboliger. Arkivfoto: Andreas Falck

HALS:Der er flere ferieboliger på vej i Hals-området, for en ny lokalplan giver mulighed for omdanne op til 49 eksisterende hotellejligheder til et tilsvarende antal ferielejligheder, ligesom der må udstykkes 26 nye ferieboliger.

Lokalplanområdet


Grafik: Lokalplanområdet
Kilde: Aalborg Kommune. Grafik: Jette Klokkerholm

Planen har været længe undervejs og krævet et par planmæssige greb ned i værktøjskassen og et landsplandirektiv fra 2019. Konkret overfører man 4,9 hektar ved Koldkær Feriecenter til sommerhusområde i kystzonen mod at man tager et område på 9,2 hektar ud ved Porseheden ved Klitgård. I dag er sidstnævnte område i kommuneplanen udlagt til sommerhusområde. Kommuneplantillægget udlægger med forslaget et nyt sommerhusområde ved Koldkær Feriecenter og reducerer Porseheden.

Et flertal i by og landskabsudvalget har godkendt, at planen sendes ud i høring, men Per Clausen (EL) stemte imod, da planen inddrager en del af et naturområde.

På dispensation

Hvis lokalplanens mulighed for at opføre 26 nye ferieboliger skal realiseres, kræver det nemlig en dispensation fra naturbeskyttelseslovens paragraf 3, hvor et hedeareal på ca. 37.000 kvadratmeter reduceres med ca. 9.000 kvadratmeter. En del af bebyggelsen placeres på hede, der netop er beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

Per Clausen (EL) stemte imod lokalplanen, fordi der skal bygges på et paragraf 3 beskyttet naturområde. Arkivfoto: Peter Mørk

Per Clausen (EL) stemte imod lokalplanen, fordi der skal bygges på et paragraf 3 beskyttet naturområde. Arkivfoto: Peter Mørk

Omkring 10 procent af Danmarks areal er i øvrigt beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det er naturtyperne: Søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb.

Lokalplanområdet udgør ca. 13,9 hektar, der grænser op til Kattegat-Kysten mellem Hals og Hou. I området er væsentlige naturinteresser, blandt andet i form af skov og hede-/moseområder, beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Gennem områdets nordøstlige del løber Den Krogede Bæk, som er et beskyttet vandløb.

- Noget hede går tabt

- Der går noget hedeareal tabt, men det er egentlig et fint projekt, hvor du så får givet det her område et kunstigt åndedræt. Det ligger op af et kæmpe sommerhusområde, og nu får det en anvendelighed fremadrettet, siger by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

Samtidig er der efterspørgsel på sommerhuse.

- Nu kommer vi med et nyt produkt, som markedet efterspørger.

Rådmanden kan ikke se et problem ved manøvren.

Naturregnestykke

- Det faktum, at der ikke kommer mere ude ved Porsheden. Vi tager lidt natur fra den ene ende af kommunen, og så sikrer vi en fastholdelse af natur ud mod Limfjorden i den anden ende. Det er noget for noget. Hvis man skulle lave et naturregnstykke, så går den ligning lige op i min optik endda måske med et lille plus til naturen.

Per Clausen er dog lodret uenig.

- En meget stor del af det område, som man vil bygge sommerhuse på det er jo udlagt som paragraf 3 område og er udlagt som hedeområde. Jeg synes ikke, at man skal inddrage et stort naturområde, fordi der er et feriecenter, der har haft nogle økonomiske vanskeligheder.

Han fortsætter.

- Hvis man i den her forbindelse er indstillet på at inddrage så stort et naturområde, så har jeg svært ved at forestille mig, hvordan man i andre tilfælde vil sige, at det vil vi ikke. Jeg synes, at det er en klar glidebane, og jeg synes også at det er forkert at gøre det.

Per Clausen mener, at der er tale om et stærkt indgreb i et paragraf 3 område.

- Ikke beskyttet for sjov

- Et paragraf 3 område er jo ikke beskyttet for sjov skyld, Men det er beskyttet fordi, at det er natur, der er værd at bevare, og det synes jeg også i det her tilfælde.

Rådmanden mener, at regnestykket går lige op og måske i plus, ligesom markedet efterspørger sommerhuse?

- Jeg ved ikke, hvordan han får naturen til at gå i nul, jeg ved godt at man tager et andet område ude (Porseheden, Klitgård, red,), men det er et område, hvor der ikke er nogen, der har et ønske om at bygge somrehuse, så det får man hverken mere eller mindre natur af, vil jeg sige, så det kan man ikke gøre op på den måde.

I forhold til hensynet til markedskræfterne, siger han.

- Hvis rådmanden virkelig mener, at når markedet kræver noget, så skal vi droppe paragraf 3 beskyttelsen af naturen, så er det i hvert fald et synspunkt, som jeg ikke deler.

Den gamle lokalplan 7.14 ophæves i øvrigt. Den har tidligere været grundlaget for opførelsen af Koldkær Feriecenter og er stykvis blevet aflyst. Lokalplanen dækker nu kun natur- og kystarealer indenfor strandbeskyttelseslinjen, der primært reguleres af andre lovgivninger.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.