Advarsel erstatter salt på Kulturbro

Aalborg Kommune må vente på svar fra Banedanmark på, hvilke midler der må bruges til bekæmpelse af is og sne på den populære bro

Niels Brauer
Niels Sloth fra Aalborg Kommune forventer, at skiltene kan fjernes inden vinterens slutning.
Kommunalpolitik 8. januar 2018 08:23 - Opdateret 8. januar 2018 08:33

AALBORG: På begge sider af fjorden advarer et skilt cyklister og gående, der ønsker at krydse Kulturbroen, om, at der ikke finder glatførebekæmpelse sted på den yderst populære forbindelse.

- Vi ville gerne sikre trafikanterne mod is og sjap også på Kulturbroen, lyder det fra entreprenørenheden under by- og landskabsforvaltningen, hvor ansvaret for glatførebekæmpelse på kommunens store og helt små færdselsårer ligger.

Niels Brauer
Det er af hensyn til til jernbanebroen, at kommunen foreløbig ikke har fået Banedanmarks tilladelse til at glatførebekæmelse.

At kommunen alligevel ikke salter på forbindelsen over fjorden, beror på Banedanmarks omsorg for jernbanebroen, hvorpå Kulturbroen er monteret.

- Begrundet med hensyn til jernbanebroen må vi ikke bruge midler til at smelte et eventuelt islag, forklarer Niels Sloth, leder af entreprenørafdelingen, der tilføjer, at der foregår en dialog mellem entreprenørafdelingen og Banedanmark for at få løst problemet.

Ifølge Niels Sloth findes der andre smeltemidler, som er langt mere skånsomme end salt i forhold til metaller, og afdelingslederen har også en forventning om, at Banedanmark vil tillade kemisk glatførebekæmpelse på Kulturbroen.

- Vi har spurgt Banedanmark, om der er nogle produkter, de kan godkendte, siger Niels Sloth, der vurderer, at det er tilfældet med henvisning til, at det statslige selskab selv har områder i nærheden af banemateriel, hvor der bliver glatførebekæmpet, eksempelvis på perroner.

Niels Brauer
”Bløde” trafikanter med behov for at krydse fjorden har i stort antal taget imod tilbuddet om en bro længere mod vest end Limfjordsbroen.

- Vi har ikke fået en masse klager, men vi er meget opmærksomme på sikkerheden, siger Sloth. I den sammenhæng nævner han, at kommunen greb til at udskifte belægning på den del af Kulturbroen, der er monteret på broklappen og svinger med den, fordi denne under bestemte forhold blev så glat, at adskillige cyklister væltede.

Med den nye belægning dét problem ifølge afdelingslederen løst.

Kulturbroen er ikke 100 pct. ladt i stikken, når der tales om det glatte føre. Allerede i dag bekæmpes is m.v. på de to rampeanlæg, der fører til og fra broen.

Det er Niels Sloths forventning, at der også gøres en indsats mod glat føre på den øvrige del af broen inden slutningen på vinteren.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...