Arbejde til hele ugen med drivtømmeret

Entreprenør fortsætter med at rydde affaldstræ på stranden.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Drivtømmeret er blevet anbragt på flere oplagspladser i plantagen ved Lyngby. Tirsdag bliver træet, der har ligget ved vandværket i Lyngby, også flyttet ind i skoven.Foto: Diana Holm

Det brugbare drivtømmer er væk fra stranden ved Lyngby. Men Sydthy Entreprenør og Vikarservice Aps. regner med at skulle bruge hele ugen på at rydde stranden for de brækkede stykker tømmer, som skal køres på lossepladsen. Samtidig går firmaet i dag, tirsdag, i gang med at flytte tømmer fra en oplagsplads ved vandværket i Lyngby til flere forskellige pladser inde i plantagen. Det sidste sker på anmodning fra Thisted Kommune, efter at det i sidste uge blev klart, at pladsen i Lyngby ligger delvist oven på et drikkevandsreservoir. Det betyder risiko for forurening af drikkevandet, hvis der sker en udvaskning af giftstoffer fra det trykimprægnerede træ. Niels Noermark, medindehaver af Sydthy Entreprenør og Vikarservice, regner med at pladsen ved vandværket kan ryddes i løbet af i dag. Toholdsskift Når firmaet er færdigt med drivtømmeret, bliver det afslutningen på en arbejdsindsats, der har involveret de fleste af firmaets 15 medarbejdere. Der har ganske vist kun været fire-fem mand i gang ad gangen, men to dage i sidste uge blev der arbejdet i toholdsskift med at få tømmeret kørt væk fra stranden, efter at det var blevet samlet af mandskab fra Beredskabsstyrelsen. Andre dage var arbejdstiden på 10 timer, og entreprenørfirmaet var i aktion både lørdag og søndag. Sydthy Entreprenør og Vikarservice har kunnet løse opgaven med drivtømmeret med sin sædvanlige mandskabsstyrke: - Men der er nogle andre opgaver, vi har måttet udskyde, fortæller Niels Noermark - der ikke har noget bud på, hvad den samlede opgave vil koste, målt i mandetimer. Beredskabet er færdig Mens der altså stadig er nok at lave for entreprenøren, regner Beredskabsstyrelsen Nordjylland med at have afsluttet opgaven i Lyngby. - Men vi har aftalt med entreprenøren, at de kan kontakte os, hvis der er mere, vi skal. Og ellers er det op til politiet at sige, om vi har løst opgaven, siger kolonnechef Jan Werenberg, Beredskabsstyrelsen Nordjylland. Det er også op til politiet at tage stilling til, hvad der videre skal ske med den brugbare del af de over 600 kubikmeter svensk tømmer, som i stormvejret 12.-13. januar skyllede over bord fra en coaster på vej til England. Jørgen Jensen, leder af patruljetjenesten hos politiet i Thisted, regner med, at politiet finder et svar på det spørgsmål i løbet af denne uge.