Besættelsestid kulegraves

Med 50.000 kr. fra Jammerbugt Kommunes landdistriktsmidler er Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred klar til at igangsætte et bredt lokalhistorisk projekt om Han Herred under besættelsen 1940-45.

Et af besættelsestidens mange spor er mindestenen på nedkastningspladsen på Thorup Fjordholme. Arkivfoto: Eigil Bodilsen

Et af besættelsestidens mange spor er mindestenen på nedkastningspladsen på Thorup Fjordholme. Arkivfoto: Eigil Bodilsen

Det gælder vel at mærke hele Han Herred fra Øland i øst til Vesløs i vest. Som optakt til projektet inviterer Lokalhistorisk Samvirke repræsentanter for de lokalhistoriske sognegrupper og foreninger til et arrangement i Fjerritslev Kino lørdag 31. marts om eftermiddagen, hvor filmen om Hvidsten-gruppen vises på det store lærred. Samtidig vil styregruppen orientere om tankerne bag det lokalhistoriske projekt, ligesom der efterfølgende bliver mulighed for en drøftelse af idéer og muligheder over en kop kaffe. - Der er tale om en lukket forestilling, hvor der kun er adgang efter forudgående tilmelding via de inviterede sognegrupper og foreninger, oplyser formand Jens Damsgaard fra Lokalhistorisk Samvirke. Alle oplysninger Projektet går ud på at indsamle alle tænkelige oplysninger om besættelsestiden i form af personlige beretninger og breve, fotografier, kortmateriale og tegninger, dokumenter fra værnemagten og de danske myndigheder med videre. Hertil kommer effekter, som enten overdrages til de lokalhistoriske museer og samlinger eller lejlighedsvis udlånes til udstillinger og lignende. Registreres og opbevares Det indkomne materiale - eller kopier heraf - registreres og opbevares i de lokalhistoriske arkiver i Han Herred, således at det med tiden vil udgøre et værdifuldt basismateriale for artikler til Han Herred Bogen, udstillinger, foredrag, skoleundervisning og forskning. - Vi har udarbejdet en projektbeskrivelse, som sætter nogle fælles mål for indsamlingen og ligeledes kan tjene som inspirationskatalog for sognegrupper og enkeltpersoner, som vil deltage i arbejdet. Men vi lægger stor vægt på, at sognegrupperne som altid skal være selvstyrende med hensyn til arbejdsform og de emner, man har lyst til at tage op. Ligeledes forestiller vi os, at der kan opstå helt nye grupper specielt med henblik på at deltage i netop dette projekt, uddyber Jens Damsgaard. - Det haster med at få gang i projektet, mens vi stadig har levende kilder iblandt os, tilføjer han. - Projektet er delt i to. Ud over indsamlingen af materiale, som vi håber på bredest mulig opbakning til fra sognegrupper, foreninger og lokalhistorisk interesserede enkeltpersoner, vil der være en forskningsmæssig del, som blandt andre involverer Dronningens forhenværende sølvregistrator, Ole Villumsen Krog, der har haft sommerhus i Han Herred siden 1960'erne og i forvejen har foretaget omfattende studier i emnet. Styregruppe Styregruppen, som er udpeget af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, består af Otto Kjær Larsen, Ullerup, formand, Erling Jensen, Klim, Frank Nielsen, Fjerritslev, Folmer Møller, Fjerritslev, Hans Chr. Nielsen, Øland, Søren Vibe, Øland, Arne Sloth Kristoffersen, Aalborg, Ole Villumsen Krog, Aarhus, og Ejgil Bodilsen, Fjerritslev. Projektstøtten fra Jammerbugt Kommune skal blandt andet anvendes til indkøb af kopier af luftfotografier, som viser besættelsesmagtens spor i landskabet og vil være et væsentligt udgangspunkt for projektet. Dette materiale vil være tilgængeligt på Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev, hvor der også oprettes en fælles database for hele projektet.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.