Blidstrup-sagen: Eks-forstander får betinget fængselsdom

Så er der faldet dom i sagen fra efterskolen på Mors. Tidligere forstander straffes med betinget fængsel og samfundstjeneste i sag om vold og blufærdighedskrænkelse

Retten i Holstebro afsagde dom mandag eftermiddag. Arkivfoto: Peter Mørk

Retten i Holstebro afsagde dom mandag eftermiddag. Arkivfoto: Peter Mørk

HOLSTEBRO:Den tidligere forstander på Blidstrup Efterskole på Mors får en tre måneder lang fængselsdom, som gøres betinget i et år. Samtidig skal den 61-årige mand udføre 80 timers samfundstjeneste.

Det afgjorde retten i Holstebro mandag eftermiddag, da der blev sat punktum i en sag om vold og blufærdighedskrænkelse, hvor forstanderen siden midt i sidste uge har siddet på anklagebænken for 21 forhold mod 15 forurettede, der alle er tidligere eller nuværende elever og alle er drenge.

Eksforstanderen blev kendt skyldig i 13 af de 21 forhold og altså frikendt i otte. Anklageren havde nedlagt påstand om 10 måneders fængsel og havde krævet, at den tidligere forstander skulle frakendes retten til at arbejde med børn og unge, mens forsvareren plæderede for fuld frifindelse.

En enig domsmandsret bestående af en dommer og to domsmænd idømte altså manden betingel fængsel og samfundstjeneste, men retten fandt ikke forseelserne så alvorlige, at dømte skal fratages mulighed for at arbejde med børn og unge.

Med hensyn til de erstatningskrav, som retten har modtaget på vegne af otte tidligere og nuværende elever, fandt retten ikke forholdene så alvorlige, at de giver anledning til erstatning for tort.

Forsvarer Stephan Muurholm udbad siger på sin klients vegne betænkningstid med hensyn til at anke dommen.