Fabrik lugter for meget - nu griber kommunen ind

Brønderslev Kommune giver naboer ret i, at NCC asfaltfabrikken i Hjallerup overtræder deres miljøgodkendelse

NCC asfaltfabrikken i Hjallerup <i>Foto: Henrik Louis</i>

NCC asfaltfabrikken i Hjallerup Foto: Henrik Louis

HJALLERUP:I den årelange strid mellem naboer og Brønderslev Kommune om generne fra NCC asfaltfabrikken på Dalvej i Hjallerup, medgiver kommunen som tilsynsmyndighed nu, at fabrikkens produktion lugter for meget i nabolaget. 

Fabrikkens egne målinger og beregninger af lugtgenerne er behæftet med fejl, og i stedet viser nye beregninger, foretaget af en ekstern konsulent, at fabrikken ikke overholder kravene i deres miljøgodkendelse. 

"Beregninger, foretaget af vores konsulent, viser, at miljøgodkendelsens vilkår er overskredet", skriver kommunen til NCC.

- Det betyder, at vi nu indskærper overfor virksomheden, at de indenfor en tidsfrist skal have styr på forholdene, siger formand for teknik og miljøudvalget i Brønderslev Kommune, Peter Stecher (K). 

Knusning af genbrugsasfalt er et af stridspunkterne med naboerne <i>Foto: Kim Dahl Hansen</i>

Knusning af genbrugsasfalt er et af stridspunkterne med naboerne Foto: Kim Dahl Hansen

Kravene i miljøgodkendelsen er, at der kun må registreres fem lugtenheder (LE) hos boliger i nabolaget, og hos nabovirksomheder er grænsen 10 LE. 

De nye beregninger viser, at lugtpåvirkningen på visse tidspunkter af dagen er 17 LE, altså mere end tre gange så meget, som  virksomheden har lov til i forhold til boligerne tæt ved. 

NCC har fået en tidsfrist frem til 19. december til at komme med en handleplan for nedbringelse af lugten, og til marts næste år skal forholdene være bragt i orden. 

Støj fra virksomheden 

Der er tilsyneladende heller ikke kommet styr på støjforholdene, selvom NCC er i gang med flere tiltag, der skal nedbringe støjen. 

Kommunen indskærper ligeledes overfor NCC, at virksomheden inden 5. marts skal aflevere en samlet støjrapport. 

Endelig er endnu et stridspunkt - knusning af genbrugsasfalt - der indtil nu er foregået på en plads syd for Dalvej, som ligger meget tæt på nabo-boligerne, og som derfor giver støvgener. NCC sagde i forsommeren, at knusningspladsen ville blive flyttet i september, men i efteråret har virksomheden gennemført yderligere tre knusninger af 14 dages varighed på den gamle knusningsplads.  

- Virksomheden har nu sagt, at der ikke bliver knust mere på den gamle knusningsplads, fortæller Peter Stecher (K). 

Trods den nye udvikling i sagen, har nabo Rasmus Gai fortsat ikke tiltro til, at Brønderslev Kommunes tilsyn i tilstrækkelig grad belyser de gener, som naboerne udsættes for. 

- Vi er dybt skuffede over, at kommunen stadig ikke er villig til at hyre et eksternt firma til at vurdere støvgenerne og de samlede lugtgener, som kommunen ikke mener er væsentlige. Det er ikke kun knusningen, der giver os støvgener, men også oplagringen af genbrugsasfalt, siger Rasmus Gai.  

Nabo Rasmus Gai kæmper videre for at få et eksternt firma til at vurdere nabogenere - bl.a. sort asfaltstøv, som naboerne under visse vejrforhold kan tørre af havemøbler og biler. <i>Foto: Henrik Louis</i>

Nabo Rasmus Gai kæmper videre for at få et eksternt firma til at vurdere nabogenere - bl.a. sort asfaltstøv, som naboerne under visse vejrforhold kan tørre af havemøbler og biler. Foto: Henrik Louis

- Der er ikke kommet nye oplysninger frem, som indikerer, at kommunens forvaltning ikke udfører tilsynene som de skal. Der har været henved 80 tilsyn derude de sidste fem år, og vi kan jo ikke være derude i døgndrift, siger Peter Stecher. 

  

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.