Måtte haste besparelse igennem: - Jeg bryder mig ikke om at stå med en pistol for panden

Der sker besparelser på kollektiv trafik - men konsekvenserne er særdeles usikre

- Jeg bryder mig ikke om på den her måde at stå med en pistol for panden, sagde Arne M. Jensen (S) i byrådssalen. Udtalelsen var en reaktion på den tvungne besparelse og de uklare konsekvenser, som en serviceforringelse på den kollektive trafik i Brønderslev Kommune medfører. <i>Arkivfoto: Lars Pauli</i>

- Jeg bryder mig ikke om på den her måde at stå med en pistol for panden, sagde Arne M. Jensen (S) i byrådssalen. Udtalelsen var en reaktion på den tvungne besparelse og de uklare konsekvenser, som en serviceforringelse på den kollektive trafik i Brønderslev Kommune medfører. Arkivfoto: Lars Pauli

BRØNDERSLEV: Som borger er der som regel anledning til bekymring for serviceniveauet, når politikerne vedtager en lang række af besparelser. Så på den baggrund er der god grund til at holde øje med den kollektive trafik i Brønderslev Kommune i den kommende tid. For der skal spares penge.

Og hvad værre er, så har politikerne faktisk ikke en gang selv fuldt overblik over konsekvenserne af den millionbesparelse, som de netop har vedtaget.

Spareforslagene kommer - formentlig - til at give en besparelse på 1,9 millioner kroner. Men under byrådets behandling af sagen gav Arne M. Jensen (S) udtryk for både tvivl og frustration i forhold til at træffe en beslutning.

- Det her er baseret på formodninger og forventninger. Og vi må indrømme, at vi ved simpelthen ikke, hvad det her kommer til at give af serviceforringelser for vores borgere, sagde han blandt andet.

Området er undersøgt

Baggrunden for besparelsen er, at politikerne tilbage i foråret 2021 bevilgede penge til projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene". Projektets formål har været at gennemgå hele den kollektive trafik i Brønderslev Kommune for at finde optimeringer - både på den åbne kørsel og på den såkaldt visiterede kørsel.

Den åbne kørsel består af rutebusser, telebusser, servicebusser, tog, flextur og plustur, som er åben for alle borgere i kommunen.

Den visiterede kørsel (også kendt som den lukkede kørsel) består af alle kommunens visiterede ordninger, som Flexhandicap, kørsel til læge, speciallæge, genoptræning, skoler, dagcentre og anden specialbefordring.

Da byrådspolitikerne i efteråret 2021 vedtog et budget for 2022, blev det vedtaget at finde en besparelse på en million kroner - med hjælp fra anbefalingerne i projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene".

- En pistol for panden

Her i august 2022 har projektet - og spareforslagene - så været behandlet af de forskellige politiske udvalg i Brønderslev Kommune. 

Og det har samtidig også resulteret i en gevaldig presbold. For hvis forslagene fra projektet skal nå at give budgetaftalens millionbesparelse, så skal ændringerne indarbejdes i NT's udbud af kørselsopgaverne her i efteråret. 

Det betyder med andre ord, at det seneste byrådsmøde var deadline for at vedtage besparelserne.

- Vi er nødt til at træffe beslutningen nu, fordi NT skal i gang med deres licitation. Men jeg synes, det er utilfredsstillende for noget, der er så kompliceret. Jeg bryder mig ikke om på den her måde at stå med en pistol for panden, sagde Arne M. Jensen i byrådssalen.

Trods modstanden mod besparelserne understregede han dog, at Socialdemokraterne selvfølgelig havde forståelse for, at man var fanget af budgetaftalen om at finde en besparelse.

- Vi har respekt for, at der ligger en aftale - og derfor skal vi nok undlade at sende det tilbage (til yderligere politisk behandling, red.) for at få sagen nærmere belyst. Men vi synes ikke, sagen er belyst tydeligt nok, tilføjede han.

Uklare konsekvenser

Projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene" har overfor politikerne udpeget ikke mindre end 28 mulige tiltag, der kan spare penge på den visiterede kørsel - og med hensyn til den åbne kørsel er der blevet peget på otte forskellige initiativer, der kunne gennemføres.

For den visiterede kørsel blev 23 af de 28 forslag anbefalet af økonomiudvalget - mens det for den åbne kørsel "blot" blev besluttet at videresende seks af de otte initiativer til de kommende budgetforhandlinger.

Den største enkeltstående besparelse på den visiterede kørsel er, at "Brønderslev Kommune lader NT stå for udbud og driften af al kommunens kørsel". Det ventes at give en gennemsnitlig årlig besparelse på 675.000 kroner. En anden besparelse er at lade borgerne henvise til Flextur frem for at visitere dem til såkaldt lægekørsel. Det vil blandt andet medføre egenbetaling fra borgerne - og give en kommunal besparelse på 117.500 kroner årligt.

Det er i denne artikel for omfangsrigt at gå mere i dybden med de enkelte besparelser - men man kan på Brønderslev Kommunes hjemmeside læse mere om dem i referatet fra det seneste byrådsmøde.

Selv om der er sat beløb på nogle af besparelserne, så er der også mange af dem, der er ledsaget af vendinger som "på sigt kan det give en besparelse", "kan give en besparelse" eller "ikke muligt at komme med en konkret besparelse". 

Og det er altså på den baggrund, at Arne M. Jensen udtrykte frustration i forhold til overskueligheden af både besparelsernes omfang og af konsekvenserne for serviceniveauet.

Modstand fra rådene

Både ældrerådet og handicaprådet i Brønderslev Kommune har været hørt i forbindelse med besparelserne, og herfra er der markant modstand.

Ældrerådet kalder besparelserne for "en serviceforringelse, som ældrerådet absolut ikke kan gå ind for" - mens handicaprådet "udtrykker bekymring i forhold til den beskrevne besparelse".

Så klar var modstanden ikke i byrådet, hvor kun Enhedslistens Runa Christensen valgte at stemme imod besparelserne. For hun syntes, at forslaget viste "meget tydelige serviceforringelser".

Både Socialdemokraterne og Henning Jørgensen (SF) udtrykte dog alligevel deres bekymring - men blot ved at undlade at stemme for.  

Besparelserne blev dog alligevel vedtaget markant med de resterende 17 byrådsstemmer. 

Det er dog samtidig vedtaget, at indsatserne skal evalueres om et år.

Det hører i øvrigt med til historien, at når der nu bliver sparet 1,9 millioner kroner - og ikke kun en million kroner som budgetaftalen krævede - så hænger det sammen med, at de overskydende 900.000 kroner kan være med til at finansiere de stigende udgifter til NT. Allerede nu er det nemlig kendt, at Brønderslev Kommune i 2023 får en merudgift på 2,6 millioner kroner til NT.

Et flertal i byrådet i Brønderslev har vedtaget en række besparelser på den kollektive trafik.  <i>Arkivfoto: Henrik Louis</i>

Et flertal i byrådet i Brønderslev har vedtaget en række besparelser på den kollektive trafik.  Arkivfoto: Henrik Louis

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.