Politikere lader omdiskuteret anlæg udvide: - Der er styr på problemerne

Lugtgenerne er fortid - biogasanlæg ved Brønderslev får mulighed for at øge produktionen

Biogasanlægget GFE Krogenskær har fået lov at udvide produktionen. <i>Arkivfoto: Bent Bach</i>

Biogasanlægget GFE Krogenskær har fået lov at udvide produktionen. Arkivfoto: Bent Bach

BRØNDERSLEV: Byrådet i Brønderslev har givet det tidligere så omdiskuterede biogasanlæg GFE Krogenskær lov til at udvide gasproduktionen markant. Der er dog tale om en rent produktionsmæssig udvidelse - ikke en fysisk udvidelse. Med den nye tilladelse kan anlægget udvide produktionen fra 36.400 tons til 100.000 tons om året.

Tidligere har der blandt borgerne i området været stor utilfredshed med biogasanlægget - for produktionen lugtede fælt, og det affødte mange klager. 

Men lugtgenerne har ikke været et problem de seneste år. Det skyldes, at man nu bruger vegetabilske produkter i stedet for animalske produkter - og desuden er der investeret i en generel optimering af biogasanlægget. 

De nævnte indsatser har haft en positiv effekt, og det har været medvirkende til at et stort flertal af byrådet tilsyneladende ikke har haft betænkeligheder ved at give GFE Krogenskær den nødvendige miljøgodkendelse, der gør det muligt at øge produktionen.

Borgmester: - Det kører bedre

- Vi kan jo konstatere, at det heldigvis er lykkedes at få styr på de her problemer med lugten. Det virker som om, at de kører anlægget bedre i dag, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

Miljøgodkendelsen blev dog givet med den bemærkning, at det eksisterende læbælte omkring anlægget skal udvides - med tre rækker beplantning bestående af "hurtigt voksende arter".

- På den måde bliver der lavet lidt mere afskærmning omkring anlægget - og derudover har vi så også understreget, at man fortsat skal have meget fokus på at begrænse de her lugtgener, siger Mikael Klitgaard.

- Men det har vist sig, at man kan drive anlægget på en fornuftig måde, samtidig med at man producerer noget gas, der ikke kommer fra Rusland. Og derfor var der ikke de store betænkeligheder i byrådet ved at give den her tilladelse.

EL var imod

I byrådet var det udelukkende Enhedslistens Runa Friis Hansen, der var modstander af at give den nødvendige godkendelse. Om baggrunden for den holdning, siger hun sådan her:

- I Enhedslisten mener vi ikke, at biogasanlæg er CO2-neutrale. Det gør vi ikke, fordi det baserer sig på døde smågrise og gylle. Der dør 25.000 smågrise i Danmark om dagen. Og efterladenskaberne fra den industri kan man så lukrativt bruge i biogas - i stedet for at forholde sig til det reelle problem i forhold til dyrevelfærd, siger Runa Friis Hansen.

Som nævnt tidligere i artiklen baserer GFE Krogenskærs biogasproduktion sig på vegetabilske produkter - og ikke animalske (som eksempelvis kødaffald eller mejeriprodukter). GFE Krogenskær har dog tilladelse til at benytte gylle i produktionen.

Udover dyrevelfærden er Enhedslisten også skeptisk i forhold til den trafikale belastning som følge af en udvidelse af produktionen. 

- Det vil give en øget mængde af tunge køretøjer i området. Og det er hverken godt for miljøet eller for støjbelastningen, siger Runa Friis Hansen.

Trods modstanden fra Enhedslisten så blev miljøgodkendelsen dog med stort politisk flertal givet.

Udvidelsen til 100.000 tons biomasse vil medføre en gasproduktion på 13 millioner kubikmeter biogas. Klimamæssigt betyder biogasproduktionen en netto besparelse på cirka 21.000 tons CO2 om året.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.