Ægtepar fanget i solcellepark: Vi kan ikke få solgt vores hus

Tina og Michael Lionett er klar til at tage fat på et nyt kapitel i deres liv, men føler sig stavnsbundet. Deres hus kan ende som en ø midt i et hav af solceller

Ægteparret Tina og Michael Lionett er kommet i klemme. De kan ikke få deres hus solgt, fordi der er planer om at opføre en solcellepark på markerne rundt om det. <i>Foto: Henrik Bo</i>

Ægteparret Tina og Michael Lionett er kommet i klemme. De kan ikke få deres hus solgt, fordi der er planer om at opføre en solcellepark på markerne rundt om det. Foto: Henrik Bo

GRØN ENERGI: "Wauv, sikke en udsigt" udbryder folk, når de bliver vist rundt på ægteparret Tina og Michael Lionetts højt beliggende landejendom, omkranset af marker, sø og skov. 

Udestuen, spabadet og ridebanen er også noget af det, der gør indtryk på potentielle købere. 

Men smilene stivner, når de hører, at et firma har søgt om at anlægge en solcellepark på tre sider af ejendommen, fortæller ægteparret. 

Og derfor har Tina og Michael Lionett, der bor uden for landsbyen Svenstrup i Mariagerfjord Kommune, stadig et "Til Salg-skilt" til at stå ved vejen, halvandet år efter, at huset kom på markedet.  

Ægteparret Lionett vil gerne videre i deres liv, men det spænder en solcellepark ben for. Der har været otte fremvisninger i det halvandet år, ejendommen har været til salg - fem, som ejendomsmægleren har fået i stand og tre, som ægteparret selv har arrangeret. - To af de tre hold stod af på det med solcelleparken, fortæller Michael Lionett.  <i>Foto: Henrik Bo</i>

Ægteparret Lionett vil gerne videre i deres liv, men det spænder en solcellepark ben for. Der har været otte fremvisninger i det halvandet år, ejendommen har været til salg - fem, som ejendomsmægleren har fået i stand og tre, som ægteparret selv har arrangeret. - To af de tre hold stod af på det med solcelleparken, fortæller Michael Lionett.  Foto: Henrik Bo

- Gården skal sælges på herlighedsværdien, men den forsvinder jo ret hurtigt, hvis alle marker plastres til med sorte paneler. Folk synes, det er ærgerligt. 

- Vi har haft flere ude at se på gården, og jeg har spurgt dem, hvorfor de ikke har købt alligevel. De siger, det er på grund af solcelleparken, fortæller Tina Lionett. 

- Skrækscenariet er, at vi kan komme til at sidde her i 10 år. Vi føler os stavnsbundet, siger Michael Lionett. 

De har indtil videre haft 16 gode år på ejendommen. Da børnene var små, stod de på skøjter på søen, og de voksne arrangerede juletræssalg og julestue. Michael gik på jagt, Tina havde heste.

Nu er børnene blevet voksne og er fløjet fra reden. Tina, der er 47 år og Michael, der er fyldt 60, er klar til at tage fat på et nyt kapitel i deres liv. 

Tina og Michael Lionett med hunden Simson købte i 2006 huset på Kjellerupvej 13, Gunderup ved Svenstrup i Mariagerfjord Kommune, og renoverede det fra A til Z. Det havde stået tomt i syv år, så det krævede blod, sved og tårer. Alt hvad der er af skov og læbælter på ejendommen har de plantet.  - Vi kan ikke bare forære ejendommen væk, siger de.  <i>Foto: Henrik Bo</i>

Tina og Michael Lionett med hunden Simson købte i 2006 huset på Kjellerupvej 13, Gunderup ved Svenstrup i Mariagerfjord Kommune, og renoverede det fra A til Z. Det havde stået tomt i syv år, så det krævede blod, sved og tårer. Alt hvad der er af skov og læbælter på ejendommen har de plantet.  - Vi kan ikke bare forære ejendommen væk, siger de.  Foto: Henrik Bo

Solcelleparken ved Tina og Michael Lionetts ejendom kaldes "Gunderup-projektet" og er et af i alt ni projekter med solceller, som byrådet i Mariagerfjord Kommune i august 2021 skulle beslutte. 

Afgørelsen i byrådet var, at man nikkede ja til to af projekterne. Modsat blev solceller i Gunderup sat på pause med bemærkningen "måske". Gunderup-planerne er altså ikke lagt død. 

Byrådets ageren i sagen ender med at tage almindelige mennesker som gidsler. Det mener byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune Leif Skaarup (S), der har rejst Tina og Michael Lionetts sag politisk. 

En solenergipark på op til 150 hektar kan komme til at omslutte ægteparret Tina og Michael Lionetts ejendom på tre sider. <i>Christian Made Hagelskjær</i>

En solenergipark på op til 150 hektar kan komme til at omslutte ægteparret Tina og Michael Lionetts ejendom på tre sider. Christian Made Hagelskjær

- Problemet med beslutningen er, at projektet stadig ligger der. Ejerne har sat huset til salg, og mægleren skal oplyse om, at folk risikerer at købe "øen midt i solcelleparken". 

- Det er der naturligvis ingen, der vil købe, da omgivelserne og udsigten er en kæmpe faktor i at bosætte sig sådan et sted, peger Leif Skaarup på.

"... Lille skovejendom/lystejendom med en naturskøn placering, hvor I fra altanen på første sal får en fantastisk udsigt over de omkringliggende marker. Stuehuset fremtræder indflytningsklart med en skøn udestue, der inviterer naturen indenfor, ligesom I kan glæde jer til et lækkert badeværelse med spabad... Ejendommen er oplagt til den hesteinteresserede, da den står med en nyanlagt ridebane, indendørs ridebane og hestestald med fire bokse... Der er anlagt en enkel have, som vil være nem at vedligeholde. Med flere hyggelige terrasser er der rig mulighed for at nyde tilværelsen i det fri, når sommeren står på sit højeste." <i>Kilde: Ejendomsmægler John Frandsens annonce om Kjellerupvej 13, Svenstrup i Mariagerfjord Kommune</i>

"... Lille skovejendom/lystejendom med en naturskøn placering, hvor I fra altanen på første sal får en fantastisk udsigt over de omkringliggende marker. Stuehuset fremtræder indflytningsklart med en skøn udestue, der inviterer naturen indenfor, ligesom I kan glæde jer til et lækkert badeværelse med spabad... Ejendommen er oplagt til den hesteinteresserede, da den står med en nyanlagt ridebane, indendørs ridebane og hestestald med fire bokse... Der er anlagt en enkel have, som vil være nem at vedligeholde. Med flere hyggelige terrasser er der rig mulighed for at nyde tilværelsen i det fri, når sommeren står på sit højeste." Kilde: Ejendomsmægler John Frandsens annonce om Kjellerupvej 13, Svenstrup i Mariagerfjord Kommune

Loven om solcelleanlæg siger, at der skal være 200 meter til nabo. Men den forholder sig ifølge Leif Skaarup ikke til, at naboer kan døje med indsigtsgener. 

Det finder Leif Skaarup problematisk, eftersom Lionetts ejendom kommer til at ligge som en ø midt i et hav af solceller.

Ægteparret er fortørnet over, at de ikke blev kontaktet af projektmager, inden solcelle-projektet blev sendt til politisk behandling i Mariagerfjord Byråd i 2021. 

- Jeg har hørt at Eurowind, derimod, laver møder med dem, som bor i området, når de vil rejse vindmøller eller solcelleparker. Det er ordentlighed, synes Michael Lionett. 

Ægteparret Lionett har en højt beliggende ejendom og kan følge naturens gang. Hvis solcelleparken bliver en realitet, får de udsigt til sorte paneler i stedet for grønt græs, når de følger solnedgangen mod vest.  <i>Foto: Henrik Bo</i>

Ægteparret Lionett har en højt beliggende ejendom og kan følge naturens gang. Hvis solcelleparken bliver en realitet, får de udsigt til sorte paneler i stedet for grønt græs, når de følger solnedgangen mod vest.  Foto: Henrik Bo

Det er ikke fordi, han som sådan er modstander af solcelleparker. Og faktisk mener han, at området ved Gunderup er "genialt" til formålet. 

Jorden er ifølge Michael Lionett ikke særlig god som agerjord, og stort set alle ejendomme, der ligger i nærheden, er lejet ud. 

- Det er kun os, de skal forhandle med. Jeg ringede til projektmagers hovedkontor i Sønderjylland i efteråret og tilbød dem, at de kunne købe vores ejendom til udbudspris. 

- Ham, jeg talte med, sagde, at han ikke ville købe ejendommen, når han ikke var sikker på at få lov til at bygge af kommunen, gengiver Michael Lionett. 

Solcelleprojektet i Gunderup

 • Der søges om at installere et solcelleanlæg med en samlet effekt på op til 150 MWp på et areal på op til 150 hektar. 
 • Anlægget består af solcellepaneler monteret på markstativer med en maksimal højde 3,2 meter. 
 • Desuden etableres et antal tekniske småbygninger med en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter.
 • Det kan desuden blive nødvendigt, alt efter vurdering fra det lokale netselskab, at etablere en transformatorstation, som er højst 4,5 meter høj med dertil hørende udendørs master på op til 7 meter.
 • Anlægget afskærmes mod omgivelserne ved etablering af levende hegn, som differentieres i forhold til vej og mark, så det ved vej plantes i flere rækker og med arter, der hurtigt vil skærme. 
 • Arealerne under solpanelerne tilsås med græs med sigte på at styrke biodiversiteten, herunder fremme forholdene for bier, insekter, sommerfugle mm.

Kilde: Mariagerfjord Kommune

Byrådsmedlem Leif Skaarup synes ikke, byrådet kan være bekendt, at Tina og Michael Lionett de facto er stavnsbundet. 

Derfor foreslår Leif Skaarup, at byrådet opdaterer sine retningslinjer for solcelleprojekter, så de generelt tilgodeser naboejendomme med "væsentlige indsigtsgener".  

Ægteparret Lionett er kommet i solcelle-klemme. De kan ikke få deres hus solgt, fordi der er planer om at opføre en solcellepark på markerne rundt om.  <i>Foto: Henrik Bo</i>

Ægteparret Lionett er kommet i solcelle-klemme. De kan ikke få deres hus solgt, fordi der er planer om at opføre en solcellepark på markerne rundt om.  Foto: Henrik Bo

- Byrådet skal kræve, at projektmagerne har lavet en aftale om enten kompensation eller køb (af ejendomme med væsentlige indsigtsgener), inden vi behandler deres ansøgning i byrådet, mener Leif Skaarup.  

Dette slog Leif Skaarup til lyd for på byrådets møde i december 2022. Han havde benyttet sig af det, som kaldes "initiativretten"; han fik sagen på dagsordenen som et punkt. 

Den blev imidlertid skudt til hjørne. Byrådet stiller i udsigt, at de vil tage sagen op igen til april 2023, når der foreligger helt konkrete solcelleprojekter.

Leif Skaarup tolker dette som et klart signal om, at byrådet er enig i intentionen i hans forslag. Han hæfter sig også ved, at der med protokolleringen tages klart afstand fra projektet i Gunderup.

European Energy

Andreas von Rosen er projektudvikler og ansvarlig sagsbehandler på Gunderup-projektet. Han siger til Nordjyske, at det er en "hønen eller ægget"-situation:

Eftersom byrådet i august 2021 sparkede solcelle-projektet ved Gunderup til hjørne, ville det ifølge Andreas von Rosen foregribe situationen og skabe en unødig spekulation om noget, som måske-måske ikke sker, at European Energy tog fat i alle naboer og lavede aftaler med dem.

- Da lodsejer (Michael Lionett) kontaktede mig i november (2022) og sagde, at han havde et problem, startede jeg bilen og kørte over til ham, og vi havde en dialog om en løsning.

- Vi skal se på, om vi kan lave en aftale om kompensation af en art, som både han og vi kan leve med. Det kan være køb af ejendommen, at vi rykker projektområdet længere væk fra 200 meter-grænsen, eller en kombination af begge dele.

- Når vi laver en aftale med lodsejer, bliver der sat beløb på. Vi vil forsøge at finde en løsning sammen med ham inden april, hvor solcelleprojekterne skal i byrådet igen, stiller Andreas von Rosen i udsigt.

European Energy har lyttet til det signal, byrådet i Mariagerfjord Kommune sendte på mødet i december 2022. Byrådet signalerer, at det vil se med velvilje på projekter, hvor der er indgået aftale med lodsejerne om kompensation eller køb.

Leif Skaarup ikke inhabil

 • Leif Skaarup er direktør i Mariager Saltcenter, som drives af Fonden Hedehuset. Michael og Tina Lionett er begge ansat i Hedehuset. 
 • Inden Leif Skaarup rejste sagen om solcelleprojektet ved Gunderup i byrådet 22. december 2022, fik han forvaltningen til at lave en juridisk vurdering af, hvorvidt han var inhabil. 
 • Forvaltningens vurdering var, at Leif Skaarup ikke er inhabil.
 • Leif Skaarup spurgte for at imødekomme spørgsmål i forbindelse med, at sagen skulle behandles i byrådet, da han ikke har lagt skjul på, at Michael og Tina er ansat ved ham.
 • Leif Skaarup slår fast, at han ikke har nogen personlig vinding i sagen, uanset hvordan den ender, og at inhabilitet derfor ikke kan komme på tale.
 • Han siger, at han lige så vel kunne have rejst denne sag, hvis det var borgere, han slet ikke kendte, der havde henvendt sig. 
 • Leif Skaarup mener, at man som lokalpolitiker har en særlig forpligtelse til at være i kontakt med de borgere, der bor i kommunen, og være lydhør for eventuelle problemstillinger, de måtte være i.
 • Samtidig skal man som lokalpolitiker holde fokus på de overordnede principper, så det ikke bliver enkeltsager, der kommer til at fylde dagsordenen, mener Leif Skaarup.

Michael og Tina er havnet i en solcelle-klemme, og deres sag er blevet rejst politisk af byrådsmedlem Leif Skaarup (S).  <i>Foto: Henrik Bo</i>

Michael og Tina er havnet i en solcelle-klemme, og deres sag er blevet rejst politisk af byrådsmedlem Leif Skaarup (S).  Foto: Henrik Bo

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden