Debat: Den demokratiske proces er intakt

Debatindlæg fra Danni M. Andersen om Socialdemokraternes valg af borgmesterkandidat.

Jeg havde gerne modtaget en opringning eller en mail fra Peder Key Christiansen i Skagen og Carsten Münzberg i Gærum, omkring deres spørgsmål og undren på vores indlæg i Faget. Det var ikke fremgangsmåden denne gang, og offentlige spørgsmål må derfor aflede offentlige svar. Jeg skal, efter bedste evne, forsøge at komme hele vejen omkring i mit svar på stillede spørgsmål og undren. Socialdemokraterne i Frederikshavn (navnet på Frederikshavn Partiforening) er andelshavere i Faget, hvilket vi har været siden den 18. oktober 1995. Dette betyder, at vi er medejere af Faget. Faget har derfor siden 1995 været vores medlemsblad/nyhedsbrev til alle vore medlemmer i Frederikshavn Partiforening. Ind imellem udsender vi også invitationer og anden post til vore medlemmer med traditionel post, men vi gør primært brug af Faget som informationskanal. På lige fod med Skagen og Sæby agiterer vi ikke for anden/andre kandidater i vores blad eller i vores nyhedsbreve. Og på lige fod med Skagen og Sæby afvikler vi heller ikke medlemsmøder med indkaldelse af andre partiforeningers kandidater, end vore egne. Skagen har dog valgt at afholde et medlemsmøde, hvor begge nuværende kendte kandidater fik mulighed for at præsentere sig. Det er helt fair og retfærdigt, da Skagen Partiforening ikke selv har opstillet eget medlem i partiforeningen til posten. Skagen har dog i medierne, på lige fod med bestyrelsen i Frederikshavn og Sæby, peget på den kandidat, de finder kan være en god borgmester i hele Frederikshavn Kommune. I Faget gøres tydeligt rede for, at der er tale om Frederikshavn Partiforenings kandidat til borgmesterposten, og at der er mere end en kandidat, idet der gøres opmærksom på, at der vil komme en urafstemning. I øverste venstre hjørne står formandens navn endvidere at læse, og vi kan derfor i bestyrelsen ikke forstå, at nogen kan tro, at det er Socialdemokraterne i Frederikshavn Kommune der udtaler sig. Her hedder formanden som bekendt Stig Lundbo. I forhold til den demokratiske proces i valget af borgmesterkandidat, kan jeg oplyse følgende: Socialdemokraterne i Frederikshavn afvikler 19. marts vores årlige generalforsamling, hvortil alle medlemmer i Frederikshavn Partiforening inviteres. Her vil et punkt på dagsordenen bl.a. være indstilling af kandidat/kandidater til borgmesterposten. Her har alle en demokratisk ret til, at pege på eller foreslå kandidater til borgmesterposten. Endvidere inviteres til ordinært repræsentantskabsmøde i kredsen 24. marts, hvortil alle medlemmer i Skagen, Sæby og Frederikshavn har adgang. Her kan alle så høre de til den tid opstillede kandidater, præsentere sig. Og herefter vil der ske en helt demokratisk urafstemning, besluttet på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i kredsen 16. januar, og som vi fuldt ud bakker op om. Der er i den forbindelse i kredsen valgt et Kandidatudvalg, der forestår denne handling. Kandidatudvalget består af gode folk fra både Skagen, Sæby, Frederikshavn og DSU. Det er den til enhver tid arbejdende bestyrelses opgave, at finde og opstille gode kandidater til alle valg. Den opgave har vi i denne forbindelse taget på os, og derfor anbefaler en enig bestyrelse en stemme på Birthe Marie Pilgaard i Faget og i andre informationer til vore medlemmer. At der findes alternativer hertil, oplyses alle medlemmer om på mødet 24. marts i kredsen. Vi har på ingen måde forsøgt at knægte den demokratiske proces. Alle medlemmer har en stemme - et kryds, som de kan bruge i urafstemningen efter egen overbevisning. Den demokratiske proces er, efter vores bedste overbevisning, overholdt og intakt. Og det er selvfølgelig også vores holdning, at alle i det socialdemokratiske fællesskab bakker op om den kandidat, Socialdemokraterne i Frederikshavn Kommune får valgt. Det er det eneste rigtige, at gøre.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.