DN: Brand skabte stærke miljøgifte

Naturfredningsforeningen kritiserer, at firmaer får tilladelse til import af bilaffald

Niels Brauer
For effektivt at få sat en stopper for den giftige røgudvikling måtte cirka 7500 ton knuste bildele fragtes bort til midlertidigt deponi i Rærup. Foto: Mette Nielsen
Aalborg 14. november 2016 13:58 - Opdateret 15. november 2016 06:39

AALBORG: Stærke miljøgifte som dioxin og PCB er formentlig spredt til omgivelserne i forbindelse med branden i firmaet IF Recyclings affaldsdepot på Gasværksvej i Aalborg.

Det er vurderingen hos Danmarks Naturfredningsforening, hvor miljømedarbejder med speciale i affald Jens Peter Mortensen opfordrer Aalborg Kommune til at få undersøgt de miljømæssige konsekvenser af branden tæt på beboede områder.

- Hvor meget er der blevet spredt af PCB og dioxin. Det håber jeg, at nogen følger op på, siger han.

Affaldsdepotet, der selvantændte i en tidligere værftshal, indeholdt diverse kunststoffer såsom plastic fra knuste biler. Netop affald af den type bliver set på med stor alvor fra naturfredningsforeningens side.

- Affald af den type bør destrueres under de mest kontrollerede forhold, for eksempel på det anlæg, der tidligere hed Kommunekemi (Ekokem, red.) i Nyborg, hvor bortskaffelse via forbrænding kan ske på forsvarlig vis, siger Jens Peter Mortensen, der afviser såvel deponering som afbrænding på almindelige affaldsforbrændingsanlæg som forsvarlige muligheder.

Afbrænding i et traditionelt forbrændingsanlæg vil ifølge miljømedarbejderen medføre dannelse af miljøgifte som de to nævnte, fordi temperaturen ikke når op på de nødvendige 1100 grader.

Og med dioxin og PCB har man ifølge Jens Peter Mortensen at gøre med nogle af verdens farligste miljøgifte.

- De er omfattet af det, vi kalder "det beskidte dusin", så vi betragter hændelsen som rimelig alvorlig, siger han og forklarer det uddybende med, at de to stoffer bevæger sig op i fødekæden og ender fede fødevarer som eksempelvis mælk, æg og fede fisk.

- Der er områder i Østersøen, hvorfra eksempelvis laks ikke må sælges som spisefisk, siger han.

Udover at ønske de konkrete følger af branden belyst stiller Danmarks Naturfredningsforening sig kritisk i forhold til baggrunden for, at affaldet, der er importeret fra Norge, overhovedet er endt på Gasværksvej, tæt på Aalborgs centrum.

- Vi er netop i færd med at gennemgå den tilladelse, miljøstyrelsen har givet IF Recycling til at importere affaldet fra Norge, og jeg kan ikke læse, de har tilladelse til at opbevare det i den pågældende hal, hvor der har været brand. Affaldet bør derfor ikke befinde sig inde i byen, siger han

Efter DN’s mening bør rejsen for andre landes affald af den type faktisk overhovedet ikke have endestation i Danmark.

- Vi har faktisk rigeligt af det selv, og vi har svært ved at behandle det, så vi behøver ikke at hente mere af det hertil, siger Jens Peter Mortensen, der ser forløbet omkring affaldsdepotet som udtryk for, hvor problematisk affald, der er tale om. For godt et par måneder siden var der første gang ild i affaldet, og siden har det været døgnovervåget.

- Ja for mig lyder det sådan lidt, ja hvad skal jeg næsten sige, lyder det fra DN’s miljømedarbejder.

Hos Aalborg Kommune tilslutter miljøchef Michael Damm sig, at dioxin og PCB er stoffer, der skal tages alvorligt, men han afviser, at episoden giver anledning til en undersøgelse af udslippets omfang.

- Røgen drev ud over fjorden, og skadelige stoffer blev derfor stærkt fortyndet, før de nåede beboede områder. Og fordi der var tale om en meget midlertidig forurening, vil forureningen ikke sætte sig varige spor, siger miljøchefen.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at få en kommentar fra IF Recycling.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...