Dødsfald

‡Niels Erik Meldgaard, pensioneret kaptajn, Damhusvej 26, Tårs, 83 år. Niels Erik Meldgaard var født og opvokset i Randers. Efter præliminæreksamen fra La Cour skolen fik han først en bankuddannelse, hvorefter han gik i lære som maskinarbejder på Strømmen i Randers. Hensigten var at få en uddannelse som maskiningeniør. Imidlertid mistede han sin far, og da han på det tidspunkt var soldat og udtaget til korporalskolen, valgte han at fortsætte inden for Forsvaret. Som oversergent var Niels Erik Meldgaard en kort periode ved Jyske Dragonregiment i Holstebro, hvor han mødte sin kommende hustru, Tekla, kaldet Tessa. Han blev derefter optaget på fenrikskolen i København, hvortil parret flyttede efter vielsen i 1955. Det blev til ialt 16 år i København, idet Meldgaard efter uddannelsen på fenrikskolen blev stationeret ved forskellige tjenestesteder i hovedstadsområdet, f.eks. Østerbro Kaserne og Avedøre. Alle tre børn er også født i København. Niels Erik Meldgaard blev ansat ved Hærens Materielkommandos Forsyningsafdeling 1. november 1968. Med udflytningen af HMAK til Hjørring i 1971 flyttede familien til Tårs. Meldgaard blev afdelingsformand i afdeling Søholm, en opgave, han varetog i en årrække. Senere kom han ind i Hjørring Boligselskabs hovedbestyrelse, hvor han sad i 34 år. Hans interesse for politik gjorde, at han blev valgt ind es i den konservative kredsbestyrelse, hvor han kunne holde 25 års jubilæum som kasserer. I mange år var han i bestyrelsen for idrætsforeningen ved HMAK. Udflytningen til Vendsyssel viste sig at være en lykke for familien, som har haft over 40 gode år i området. Pensionsalderen er 60 år ved militæret, og Niels Erik Meldgaard gik på pension med udgangen af august 1988 med rang af kaptajn. Med årene besværliggjordes tilværelsen for Meldgaard af lungesygdommen KOL. Trods medicinering og kontrol hos såvel lungeafdelingen som egen læge blev sygdommen i de sidste år langsomt forværret. Det satte stadig større begrænsninger for hans færden uden for hjemmet. Niels Erik Meldgaard efterlader sin hustru, Tessa, samt døtrene Lis i Tårs, Karen i Hjørring samt Anne-Mette, som bor på Sjælland. Derudover efterlader han fire højt skattede børnebørn.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.