Dødsfald

‡Johannes Vestergaard Nielsen, Blegebrøndevej 90, Fjerritslev, 85 år. Johannes Nielsen var født i Blegebrønde. I hjemmet var der en storesøster og en lillesøster. Johannes fik sin skolegang i Bejstrup Skole, og allerede dengang var han meget videbegærlig og læste meget. Han tjente på Fyn og på Djursland, og han var elev på Malling Landbrugsskole. I 1960 døde hans far, og Johannes overtog driften af gården, og hans mor blev boende og holdt hus for ham. Kort efter byggede han en ny stald med spalter, og folk kom i busser langvejs fra for at se byggeriet. Johannes drev et godt landbrug med kvæg og svin, indtil han på grund af dårlige hofter måtte fravælge dyrene, men han blev boende i sit fødehjem. Johannes var i sin aktive tilværelse medlem af dyrskueudvalget i Fjerritslev. Johannes holdt af at synge, og han startede som medlem af Gøttrup Sangkor. Da sangkoret stoppede, meldte han sig ind i Fjerritslev Bykor, og han fik mange fine oplevelser som tenor til koncerter i egnens kirker og på skolerne. Han var desuden medlem af en afdeling af sangkoret bestående af herrerne og med navnet Blegebrønde Proptrækkerkor. Johannes havde mange venner, og han holdt af at samle dem til grillaftener og gerne en god sang. Da besætningen blev sat ud, begyndte Johannes at rejse, og sammen med vennerne tog han på mange ture rundt i Danmark og til udlandet. Søskendebørn og deres børn deltog gerne i disse ture, og Johannes var meget glad for at vise dem verden. De var i Hurghada, og derfra var de i Kongernes dal, ved Pyramiderne og i Cairo. Johannes var medlem af Klim Valgmenighed, og sammen med præsten og menigheden var han på mange fine ture. Familien holdt meget af Johannes, og Johannes besøgte den meget, både i Sønderjylland og familien i nabogården vil komme til at føle et stort savn. Johannes efterlader sin søster i Blegebrønde og seks søskendebørn med familier.