Gistrup

Dødsfald

Herdis Thoft Jensen

Herdis Thoft Jensen

‡Herdis Thoft Jensen, Johannes Hansens Vej 6C, Tårs, 86 år. Herdis Thoft Jensen var født og opvokset på Engly i Gjurup som nummer to i rækken af Johanne og Jens Andersens fire børn. Efter afsluttet skolegang kom hun ud at tjene som ung pige i huset, bl.a. hos amtmandsfamilien i Hjørring. I 1945 blev hun gift med slagtermester Ejvind Thoft Jensen, samtidig med at de overtog en slagterforretning i Bredgade i Tårs. Det var før, køleskab og fryser blev hvermandseje, og skulle der kød på bordet, måtte man til slagteren. Der var mange ansatte, både svende og lærlinge, og da alle skulle have både kost og logi samt fri vask, var der nok for Herdis og hendes piger at se til. I 1962 afhændede Herdis og Ejvind slagterforretningen og flyttede over på den anden side af gaden, hvor de havde købt Vilh. Kristensens manufakturforretning. Denne blev siden til garnbutik, og Herdis, der selv elskede at strikke, var kunderne til stor hjælp, når disse var usikre med hensyn til farvesammensætning og mønstre eller simpelthen var kørt fast i opgaven. I 1986 lukkede butikken, og Herdis og Ejvind købte hus på Tårnvej. Sommerhuset i Lønstrup var deres andet hjem, hvor de tilbragte rigtig meget tid, ofte i hyggeligt samvær med familie og venner. Kort tid efter Ejvinds død i 1992 solgte Herdis huset på Tårnvej og flyttede i en lejlighed på Johannes Hansens Vej, hvor hun boede til sin død. Herdis Thoft har strikket et utal af flotte trøjer og andre ting. Mange af tingene kom familien til gode, mens en del gik til hjælpearbejdet blandt fattige børn i Rumænien. Hun lavede også mange af de såkaldte barselshuer, der gratis blev uddelt til de nyfødte på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Herdis Thoft var et rart og kærligt menneske, der skønnede på de nære ting i tilværelsen, og som omgav sig med mange venner. Hun efterlader tre børn og svigerbørn, Tove og Ivan i Tårs, Lone og Jørn i Strib samt Jens Tom og Elinor i Gistrup. Desuden efterlader hun fem børnebørn og seks oldebørn.