Ekspert: Vent til 2015 med vandplanerne

Efter en stærkt omstridt tilblivelseshistorie er vandplanerne stadig ikke klar. Nu opfordrer miljøretseksperten Peter Pagh til at vente til næste planperiode

Flere hundrede landmænd var strømmet til det store møde i Aalborg om miljøpolitikken. Foto: Claus Søndberg <i>Pressefotograf Claus Søndberg</i>

Flere hundrede landmænd var strømmet til det store møde i Aalborg om miljøpolitikken. Foto: Claus Søndberg Pressefotograf Claus Søndberg

AALBORG:- Hvornår kommer vandplanerne?

- Ingen anelse!

Peter Pagh, dr. jur. og professor ved Københavns Universitet, er en af Danmarks største juridiske kapaciteter på miljøret, men dét spørgsmål finder han umuligt at besvare.

Foreløbig er forsinkelsen på over tre år, og de seneste meldinger fra Miljøministeriet har ikke været oplysende.

Reglerne, der skal sikre god økologisk og kemisk tilstand i det danske vandmiljø, og sikre at Danmark overholder den fælles EU-lovgivning på området, vandrammedirektivet, skulle have været vedtaget allerede i 2009.

Men de er stadig ikke vedtaget.

- Og i 2015 begynder en ny planperiode. Vent til da og lav et grundigt forarbejde. Det vil være mit pragmatiske råd, hvis regeringen spurgte mig - hvad den nok ikke gør, bemærker Peter Pagh.

Fredag gav han til gengæld over 400 nordjyske landmænd et samlet historisk og juridisk overblik over alt det indviklede med vandrammedirektivet, de 23 vandplaner, kommunale handleplaner, miljømål, faunaklasser, nitratdirektiv, gis-kort (”ulæselige for farveblinde”), høringer, randzoner - og hvad landmænd, konsulenter, kommunens biologer, politikere og EU’s kontrollanter ellers skal have styr på.

”Ingen protestbevægelse”

Både landmænd og rådgivere var strømmet til stormødet i Skalborghallen, tilrettelagt af foreningen Bæredygtigt Landbrug.

Mødet blev markedsført under overskriften ”sandheden om den forfejlede miljøpolitik”, men formanden, Flemming Fuglede Jørgensen, Ingstrup, vil helst ikke længere vedkende sig, at foreningen er en protestbevægelse.

- Det var vi engang. Nu satser vi på gennem oplysning at få skabt fornuftige regler og rammer for vores produktion, til gavn for hele landets økonomi og beskæftigelse, siger han.

Miljø- og Naturklagenævnet underkendte i december 2012 vandplanerne planerne på grund af en demokratisk brist i tilblivelsen: alt for kort høringsfrist.

Og siden er der rejst yderligere tvivl, og en stribe sagsanlæg fra landboorganisationerne og bygevis af spørgsmål til ministrene har sat politikerne så meget under pres, at der fortsat efter 13 år ikke er sket en dansk gennemførelse af EU’s vandrammedirektiv. En ventet offentliggørelse midt i uge 8 er forlængst passseret.

Hyrdebrevet?

Efter afgørelsen i klagenævnet bebudede miljøminister Ida Auken (SF), at hun i et hyrdebrev til landets borgmestre ville udstikke retningslinjer - herunder, at det ikke var tanken, at vandplanerne skulle tages så bogstaveligt, at det ville sætte god landbrugsjord under vand.

- Mig bekendt er der ikke sendt noget hyrdebrev endnu, konstaterer Peter Pagh.

Kommissionen i ed

De af landbruget forkætrede dyrkningsfri randzoner langs vandløbene, der er tænkt som et af virkemidlerne, er dog gennemført, løsrevet fra vandplan-komplekset.

Men Peter Pagh anser det for tvivlsomt, at de kan løsrives. Kompensationen til landmændene vil regeringen hente i EUs landdistriktsmidler - og det kræver EU-Kommissionens godkendelse.

Hans praktiske råd til de 400 nordjyske landmænd er:

- Indsend ansøgningen om kompensation som foreskrevet og skriv, at randzonerne vil blive udlagt, så snart EU-Kommissionen har godkendt støtteordningen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.