Henning Kjeldsen til retsformand: - Hvordan fanden kan du være dommer?

Dom i kvotesag: De tiltalte er blevet kendt skyldige

Arkivfoto <i>Scanpix Denmark</i>

Arkivfoto Scanpix Denmark

HOLSTEBRO:De tiltalte i kvotesagen er fredag blevet dømt næsten i overensstemmelse med Anklagemyndighedens påstand.

Sagens hovedperson - Henning Kjeldsen - er blevet idømt en kæmpebøde for at have omgået kvotelofterne, og der bliver konfiskeret et trecifret millionbeløb hos otte fiskeriselskaber.

Retten i Holstebro konstaterer overordnet, at Henning Kjeldsen var den reelle ejer af række fiskeriselskaber, og at registreringerne af de medtiltalte fiskere som ejere/direktører i deres fiskeriselskaber ikke afspejlede virkeligheden.

Derfor har de medtiltalte fiskere fungeret som stråmænd for Henning Kjeldsen.

Denne konklusion er retten nået frem til efter under sagen at være blevet præsenteret for en række beviser:

Retten lægger vægt på en lang række dokumenter, e-mail og anden korrespondance samt notater fundet hos de tiltalte, hvori flere af de tiltalte var anført som ”stråmænd”.

Retten har også hæftet sig ved en række skriftlige aftaler mellem Henning Kjeldsen og hans selskab Gitte Henning A/S og flere af stråmændene, hvor Henning Kjeldsen havde en meget vidtgående og attraktiv forkøbsret, som betød, at han kunne overtage anparterne i selskaberne til kurs 100 uanset selskabets værdi i øvrigt.

Det var også Henning Kjeldsen, der stod for driften i selskaberne.

Og stråmændene har ikke påtaget sig nogen nævneværdig økonomisk risiko.

Da Henning Kjeldsen er den reelle ejer af stråmandsselskaberne, når retten frem til, at der er foretaget ulovlige landinger af fisk i perioden fra 2013 til 2019 blandt det dømte netværk af fiskere, og at der på den baggrund skal foretages konfiskation hos otte fiskeriselskaber af i alt 162,5 millioner kroner.

Uddeler millionbøder

Retten mener, at de tiltalte fiskere alle har haft forsæt til at overtræde kvotereglerne, og at de derfor kan straffes.

Og retten mener, at både Henning Kjeldsen revisor Jørgen Riise og hans advokat Lars Espersen har deltaget i at omgå kvotereglerne, og at de har medvirket til at sløre de reelle ejerforhold i stråmandsselskaberne.

Derfor kan de to også dømmes.

Retten har idømt Henning Kjeldsen en bøde på 54 millioner kroner, der svarer til en tredjedel af den samlede konfiskation.

Hans hustru Birthe skal betale en bøde på 3,5 millioner kroner.

Straffen for stråmændene blev fastsat med udgangspunkt i konfiskationsbeløbene i de selskaber, hvor de har været stråmænd.

Fordelingen af bøderne ser samlet således ud:

Bøderne

Henning Kjeldsen: 54 mio. kr.

Birthe Kjeldsen: 3,5 mio. kr.

Kim Folmer Pedersen: 2,5 mio. kr.

Lindy Lynge: 4,6 mio. kr.

Kim Vedel Fredsøe: 0,5 mio. kr.

Johnni Munksgaard: 2,7 mio. kr.

Brian Bloch Larsen: 1,2 mio. kr.

Jørgen Riise: 2 mio. kr.

MC Revision: 3 mio. kr.

Lars Espersen: 1 mio. kr.

Lars Espersens advokatfirma: 2 mio. kr.

Samlet: 77 mio. kr.

Kvotesagen har haft et meget langstrakt forløb:

Tidslinje

8. september 2015: Greenpeace politianmelder Henning og Birthe Kjeldsen samt Birthe Kjeldsen søn for at omgå kvotekoncentrationsreglerne. Greenpeace politianmelder i første omgang også NaturErhvervsstyrelsen for ikke at have ført ordentligt tilsyn med, om kvotereglerne var overholdt.

19. maj 2016: Nordjyllands Politi, der behandler politianmeldelsen, anmoder NaturErhvervsstyrelsen om at vurdere lovligheden af en række forhold, som politiets efterforskning har afdækket.

3. november 2016: Styrelsen sender sin vurdering til politiet. Konklusionen er, at der ingen ulovligheder er foregået.

17. januar 2017: Nordjyllands Politi stopper efterforskningen.

Foråret 2017: Rigsrevisionen begynder at undersøge forvaltningen af fiskeriområdet.

10. juli 2017: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (som NaturErhvervsstyrelsen har skiftet navn til) indgiver efter ordre oppefra politianmeldelse til Nordjyllands Politi mod en række fiskere på baggrund af et udkast til beretning fra Rigsrevisionen. Anmeldelsen har flere lighedspunkter med Greenpeace's politianmeldelse i 2015.

7. august 2017: En - efterfølgende fyret - medarbejder i styrelsen trækker egenhændigt politianmeldelsen tilbage!

18. august 2017: Styrelsen anmoder politiet om alligevel at behandle sagen!

August 2017: Rigsrevisionen kommer i en beretning til Statsrevisorerne med en sønderlemmende kritik af forvaltningen af fiskekvoterne og offentliggør konkrete mistanker om stråmandsvirksomhed.

December 2017: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen politianmelder yderligere forhold.

Juni 2020: Anklagemyndigheden rejser tiltale mod Henning og Birthe Kjeldsen og 8 andre fiskere for overtrædelse af kvotereglerne.

Februar 2021: Straffesagen mod de tiltalte fiskere - og deres rådgivere - begynder ved Retten i Holstebro.

17. december 2021: Retten kender de tiltalte skyldige.

Straffen over Birthe Kjeldsens søn bortfalder under henvisning til personlige forhold.

Kvotesystemet

I 2002 vedtog Folketinget, at fiskekvoter - retten til at fange en vis andel af fisk ud af den samlede danske fangstkvote - frit kunne handles og lejes indbyrdes mellem registrerede erhvervsfiskere.

Formålet med kvoterne var at forbedre økonomien i dansk fiskeri, der var elendig.

Kvotesystemet måtte ikke resultere i monopoler, var intentionen.

Kvotesystemet var en succes i den forstand, at økonomien i dansk fiskeri blev stærkt forbedret.

I 2017 kom statsrevisorerne med en rapport, der afslørede, at en række storfiskere havde opkøbt store fiskekvoter.

Ifølge en tilhørende rapport fra Rigsrevisionen ejede 16 store fiskere 66 procent af kvoterne for sild, makrel og industrifisk, mens 10 storfiskere ejede 47 procent af kvoterne for torsk, rødspætte og jomfruhummer.

Da Nordjyske senest offentliggjorte en liste over Nordjyllands mest værdifulde virksomheder, kom Henning Kjeldsen ind på top ti-listen med en beregnet virksomhedsformue på 1,2 mia. kr.

I 2019 erklærede han, at han ville trække sig ud af fiskeriet på grund af den "hetz", der blev ført mod ham. Senere på året ombestemte han sig dog.

Kan fortsætte som erhvervsfisker

Anklagemyndigheden havde krævet Henning Kjeldsen, Jørgen Riise og Lars Espersen frakendt retten til at udøve virksomhed som henholdsvis erhvervsfisker, revisor og advokat, men det afviste retten.

Retten afviser, at der er indtrådt forældelse i sagen.

Nordjyllands Politi henlagde i 2017 en efterforskning af en politianmeldelse fra Greenpeace, men det er ikke blevet meddelt Henning og Birthe Kjeldsen, og derfor kunne Anklagemyndigheden godt rejse den foreliggende straffesag.

Konfiskation blev reduceret

Forsvarerne for de tiltalte fiskere har under kvotesagen forsøgt at sprede usikkerhed om opgørelsen af værdien af de ulovlige landinger.

Det argument har retten købt - i hvert fald i en vis udstrækning.

Konfiskationskravet er derfor blevet reduceret med 20 procent som et skøn.

Sådan er konfiskationskravet fordelt

Gitte Henning Pelagic A/S: 64 mio. kr.

Nordstrand Fiskeri ApS: 8,5 mio. kr.

HG 352 Polaris ApS.: 21 mio. kr.

August A/S: 7 mio. kr.

Lynge Fiskeri ApS: 28 mio. kr.

Karen Nielsen ApS: 15 mio. kr.

Fiskeriselskabet HM Stefanie ApS: 8 mio .kr.

Partsrederiet Frida Amalie L 559: 11 mio. kr.

Samlet: 162,5 mio .kr.

Bøden til de tiltalte fiskere er blevet beregnet som en sjettedel af de ulovlige fangster, for Henning Kjeldsens vedkommende som en tredjedel af konfiskationskravet mod ham.

Retten i Holstebros dom er enstemmig blandt de fem dommere i sagen.

Birthe Kjeldsen og advokat Lars Espersen samt Birthe Kjeldsens søn var ikke til stede ved domsafsigelsen.

Henning Kjeldsen var til stede i retssalen, indtil retsformanden bortviste ham på grund af tilråb.

- Hvordan fanden kan du være dommer, brølede den nordjyske storfisker på vej ud af retssalen.

Alle anker

De dømte fiskere og selskaber samt Jørgen Riise og Lars Espersen anker alle dagens dom til frifindelse.

- Jeg har noteret mig, at retten har nedsat bødekravet mod min klient betragteligt, og at han kan fortsætte med at virke som advokat, men vi er uenige i bedømmelsen af skyldspørgsmålet, så derfor anker vi dommen til frifindelse, siger advokat Peter Gerken, der er forsvarer for Lars Espersen.

Det samme synspunkt har advokat Niels Chr. Strauss, der er forsvarer for Jørgen Riise.

Advokat Olaf Koktvedgaard, der er forsvarer for de dømte fiskere, ønskede ikke at kommentere dagens dom.

- Vi er meget tilfredse med at retten var enig i vores vurdering af, at fiskeren (Henning Kjeldsen, red.) har ladet en række selskaber stå registreret som ejet af venner, bekendte og familiemedlemmer, mens det reelt var ham, der var ejer af selskaberne. De registrerede ejere har alene fungeret som stråmænd, for at fiskeren kunne erhverve kvoterne, og nu har vi rettens ord for, at det var ulovligt, siger Ane Kallmayer Bach, der er senioranklager hos Bagmandspolitiet, og som har fungeret som een af de to anklagere i kvotesagen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.