Godsejer drømmer om kæmpe solcellepark ved vildmosen - men nu er der en ny forhindring

Jørgen Skeel har fået tilladelse fra kommune - men alligevel er det usikkert, om det store anlæg nogensinde bliver virkelighed

Jørgen Skeel er på vej til at lave solcellepark på godt 150 hektar ved Store Vildmose. <i>Arkivfoto: Henrik Bo</i>

Jørgen Skeel er på vej til at lave solcellepark på godt 150 hektar ved Store Vildmose. Arkivfoto: Henrik Bo

BRØNDERSLEV:Det er lidt som paddehatte i en skovbund på en fugtig sensommerdag: Man fornemmer, at de skyder op overalt. Og nu er endnu et solcelleanlæg i Brønderslev Kommune planlagt. 

Men denne gang kan planen om at få rejst energianlægget måske blive jordet - mere om det senere.

Området, der er tiltænkt solenergianlægget, ligger ved Store Vildmose - otte kilometer vest for Brønderslev. Arealet er cirka 152 hektar, og det ligger både øst og vest for Tagmarksvej. Hvis anlægget realiseres fuldt ud, forventes solcellerne at kunne producere cirka 135.000 MWh årligt - svarende til elforbruget for cirka 30.000 husstande.

Otte kilometer vest for Brønderslev vil Jørgen Skeel etablere et solcelleanlæg. Anlægget skal efter planen ligge her på begge sider af Tagmarksvej. Solcelleanlægget skal dække et areal på cirka 152 hektar, og det forventes at producere cirka 135.000 MWh årligt - svarende til elforbruget for cirka 30.000 husstande. <i>Foto: Claus Søndberg</i>

Otte kilometer vest for Brønderslev vil Jørgen Skeel etablere et solcelleanlæg. Anlægget skal efter planen ligge her på begge sider af Tagmarksvej. Solcelleanlægget skal dække et areal på cirka 152 hektar, og det forventes at producere cirka 135.000 MWh årligt - svarende til elforbruget for cirka 30.000 husstande. Foto: Claus Søndberg

Bag ansøgningen om at etablere den store solcellepark står ejeren af Birkelse Hovedgård, Jørgen Skeel.

Jørgen Skeel ønsker endnu ikke at sige meget om anlægget, da det stadigvæk er usikkert, om det overhovedet bliver realiseret. 

For selv om byrådet i Brønderslev Kommune godkendte planerne ved udgangen af maj, er der nu stødt nye komplikationer til. Danmarks Naturfredningsforening har klaget over byrådsafgørelsen.

Anlæg mødt af modstand

Der er ikke mange naboer i det forholdsvis øde område, hvor anlægget er planlagt - og derfor har der heller ikke været mange klager. Men der ER modstand.

Selve lokalplanen, der giver mulighed for anlægget, har i dette forår været sendt i otte ugers høring. Høringsperioden gav fire høringssvar fra henholdsvis lokale boligejere, lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN Brønderslev) samt Bolig- & Planstyrelsen. 

Specielt indsigelsen fra Bolig- & Planstyrelsen har haft konsekvenser. Det oprindeligt planlagte solcelle-område overlappede nemlig et Natura 2000-område - og det har nødvendiggjort en tilretning af lokalplanområdet. Alternativt ville styrelsen nedlægge veto mod projektet.

Desuden har to lokale boligejere også klaget over projektet. Klagernes ankepunkter var blandt andet værdiforringelse af deres boliger og om tab af naturværdier.

Og så er der som nævnt DN Brønderslev. Naturfredningsforeningen ønsker at undgå de gener, som anlægget vil have for dyrelivet i området - og foreslår blandt andet at udtage den syd-vestlige del af arealet. 

Men nok så vigtigt giver det utilfredshed, at cirka 88 hektar - altså mere end halvdelen af det samlede areal - overskrider skovbyggelinjen. 

Som udgangspunkt har forvaltningen i Brønderslev Kommune vurderet, at en dispensation fra skovbyggelinjen er "essentiel for projektets gennemførsel". Dernæst har man indhentet faglig rådgivning fra virksomheden Rambøll, der ifølge forvaltningen vurderer, at "der kan meddeles dispensation fra skovbyggelinjen" i sagen. Så det har Brønderslev Kommune altså gjort med politikernes velsignelse.

Solcelleanlæg ved Tagmarksvej

  • Området ligger ved Store Vildmose - otte kilometer vest for Brønderslev. Arealet er cirka 152 hektar - fordelt på begge sider af Tagmarksvej. 
  • Anlægget forventes at kunne producere cirka 135.000 MWh årligt - svarende til elforbruget for cirka 30.000 husstande.
  • Hvis anlægget etableres kan solpanelerne få en maksimal højde på fire meter over terræn. Dertil kan der opstilles en koblingsstation med en højde op til 4,5 meter og en transformerstation med en maksimal højde på otte meter. Desuden tillades én lynafleder med en højde på 20 meter.
  • Solenergianlægget skal omkranses af levende hegn, så anlægget afskærmes visuelt. Der skal desuden etableres en øst-vestgående grøn korridor med en bredde på mindst 15 meter igennem området. Den grønne korridor skal fungere som faunapassage for større dyr og må ikke indhegnes.
  • Af forsikrings- og sikkerhedsmæssige årsager skal solenergianlæggene indhegnes med et op til 2,5 meter højt hegn. Hegn skal placeres mellem beplantningsbælter og solenergianlæg, så beplantningsbælter sikrer dyrenes muligheder for at finde føde og søge skjul samt at hegn ikke er synlige i landskabet. Hegn skal endvidere hæves mindst 20 cm fra terræn - for at tillade mindre dyr at passere frit ind og ud af området. 

DN starter klagesag

Hos lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening - DN Brønderslev - er der skuffelse over, at Brønderslev Kommune ikke har været mere lydhør overfor den indsigelse, som foreningen er kommet med. Og efter et bestyrelsesmøde er det besluttet at udfærdige tre klager. To af dem sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, mens én klage sendes til Planklagenævnet.

- Vi kunne egentlig godt acceptere hovedparten af anlægget, men der er også en del af det, som vi ikke mener, bør realiseres. Og derfor har vi klaget. Vi er ikke imod solcelleanlæg, men vi er ikke glade for et teknisk anlæg, der ligger lige op ad Store Vildmose. Der er store rekreative naturinteresser i området, så det går simpelthen ikke at placere et anlæg dér, forklarer Asger Nielsen, næstformand for DN Brønderslev.

Hvis anlægget bliver etableret, skal der blandt andet laves beplantning rundt om det - og i oplægget er der også planlagt en grøn korridor tværs gennem området. Desuden er der friholdt et areal på ni hektar "af hensyn til landskabs- og naturinteresserne". 

Solcelleanlæg ved Store Vildmose

4
Solcelleanlæg ved Store Vildmose Solcelleanlæg ved Store Vildmose Solcelleanlæg ved Store Vildmose Solcelleanlæg ved Store Vildmose

Men af forsikrings- og sikkerhedsmæssige årsager er det også nødvendigt at indhegne de 152 hektar, som solcellerne optager.

- Tiltagene, der skal laves i forbindelse med etablering af et anlæg, er selvfølgelig til fordel for naturen. Men det er kun en fordel for en del af naturen - andre dele af naturen er det ikke til fordel for, forklarer Asger Nielsen.

- Krondyr, dådyr og rådyrs frie bevægelighed er jo eksempelvis væk ved indhegning af sådan et anlæg. Og rastepladserne for områdets mange svaner og gæs er også væk. Det store, åbne, flade landskab vil blive markant påvirket.

Hos DN Brønderslev har man en stor tro på, at der vil blive taget hensyn til klagepunkterne.

- Jamen, vi påklager ikke en sag, hvis vi på forhånd ved, at vi ville tabe den. Så selvfølgelig har vi en formodning om, at klagenævnene på den ene eller anden måde vil omgøre den beslutning, der er taget, siger Asger Nielsen.

Det er som regel en langvarig proces, når der skal træffes afgørelser i klagesager, så det er højst usikkert, om der overhovedet vil komme en afklaring i løbet af 2022.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.