Nu er dommen faldet: Se afgørelsen i ebh bank-sagen

Syv måneder på pinebænken er slut for de sagsøgte

Arkivfoto: Grete Dahl

Arkivfoto: Grete Dahl

FJERRITSLEV:Vestre Landsret har frikendt alle de sagsøgte, bortset fra at tidligere administrerende direktør i ebh bank Finn Strier Poulsen er blevet dømt til at betale en erstatning på lidt over to millioner kroner.

Landsretten fandt det ikke bevist, at ebh bank havde været indrettet og drevet på en måde, der i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar for de sagsøgte medlemmer af bankens bestyrelse og direktion for tab på de udlån og garantier, som Finansiel Stabilitets erstatningskrav vedrørte.

Det var således afhængigt af konkret vurdering af de enkelte lånebevillinger, om de sagsøgte ledelsesmedlemmer kunne pålægges erstatningsansvar.

Den vurdering er faldet ud til de sagsøgtes fordel, fremgår det af landsrettens pressemeddelelse.

Dog har Landsretten fundet Finn Strier Poulsen erstatningsansvarlig i et tilfælde, hvor banken købte et pantebrev af hans hustrus selskab, efter at pantebrevets debitor havde anmeldt betalingsstandsning.

Hvem var sagsøgt?

Bestyrelsesformand Egon Korsbæk (er afgået ved døden under sagen)

Bestyrelsens næstformand Anna Breum Andersen

Bestyrelsesmedlem Jens Peter Mortensen

Bestyrelsesmedlem Keld Ingolf Agesen

Bestyrelsesmedlem Aage Skov Christophersen

Bestyrelsesmedlem Carl Christian Nielsen

Bestyrelsesmedlem Jens Belling

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Jørn Østergaard Jensen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Vagn Hav Christensen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Michael Middelfart Christensen

Adm. direktør Finn Strier Poulsen

Direktør Jens Nielsen

BDO

BDO-revisor Ole Østergaard

BDO-revisor Jens Peter Egebjerg Hansen

BDO-revisor Henrik S. Poulsen

Erstatningskravet mod de sagsøgte har ligget på mellem 202 og 550 mio. kr.

Erstatningen blev fastsat til 2.083.741,67 kroner.

Ebh banks revision - BDO - og de involverede revisorer blev også frikendt.

Sagsøger - Finansiel Stabilitet - skal betale sagsomkostninger for 120 millioner kroner.

Ebh banks krak

Indtil 2001 var ebh bank en traditionel lokalbank fra Han Herred.

Fra 2002 - 2007 voksede bankens udlån fra 1,5 mia. kr. til 6,6 mia. kr. Udlånsvæksten var rettet mod udenbys storkunder på ejendoms- og pantebrevsområdet.

I efteråret 2008 kom banken i alvorlige økonomiske problemer. Det skyldtes, at bankens storkunder på ejendomsområdet gik konkurs, og at banken ikke længere kunne få finansieret sit store indlånsunderskud.

I november 2008 blev bankens aktiver og de fleste passiver overdraget til Finansiel Stabilitet. Banken gik konkurs.

I de kommende år led Finansiel Stabilitet et tab på flere mia. kr. på ebh banks udlån.

I 2010 stævnede Finansiel Stabilitet bankens ledelse og revision med et erstatningskrav på 700 mio. kr. Det er efterfølgende blevet nedsat til omkring 550 mio. kr.

- Dommen forekommer mig umiddelbart overraskende. Navnlig da, når jeg sammenholder den med dommen i sagen mod ledelsen i Eik Banki, som blev idømt erstatningsansvar. Ebh bank og Eik Banki have ganske meget til fælles. Blandt andet er meget stort og problematisk ejendomsprojekt i Tyskland, som i september 2010 var med til at bringe Eik Banki til standsning, siger Jørn Astrup Hansen, der i efteråret 2008 blev indsat af staten som oprydder i den nødlidende ebh bank.

Følg med på nordjyske.dk.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.