Punktum for retsopgør: Højesteret frikender tidligere direktør i Løkken Sparekasse

Der er brug for en ændret lovgivning, siger tidligere formand for sparekassens garanter

Løkken Sparekasses sidste direktør Poul Blicher Johnsen slipper fra retsopgøret mod ham uden økonomiske men. <i>Arkivfoto: Bente Poder</i>

Løkken Sparekasses sidste direktør Poul Blicher Johnsen slipper fra retsopgøret mod ham uden økonomiske men. Arkivfoto: Bente Poder

LØKKEN:  Retsopgøret i kølvandet på krakket i Løkken Sparekasse er slut, og ingen bliver pålagt erstatningsansvar i den forbindelse.

Det er situationen, efter at Højesteret torsdag har frikendt tidligere sparekassedirektør Poul Blicher Johnsen i den ankesag, som statens finansielle skraldespand Finansiel Stabilitet (FS) havde anlagt.

Historien om et sammenbrud

2005: Løkken Sparekasse beslutter at sælge sin store obligationsbeholdning på 540 mio. kr. og i stedet satse på at tjene mere ved at låne disse penge ud.

Som en konsekvens af beslutningen vokser sparekassens udlån i perioden 2005 til 2008 fra 480 til 1475 mio. kr., især ved at låne penge ud til udenbys ejendomsspekulanter.

I løbet af efteråret og vinteren 2008 får sparekassen svære økonomiske problemer, da de udenbys storkunder bukker under for finanskrisen.

10. februar 2009: Sparekassen har mistet sin egenkapital.

19. marts 2009: 2008 ender med et underskud på 407 mio. kr.

25. marts 2009: Staten overtager gennem Finansiel Stabilitet aktiver og passiver i Løkken Sparekasse. Overtagelsen omfatter ikke garantkapitalen på 173 mio. kr., som er tabt.

1. april 2009: De sunde dele af sparekassen sælges til Nordjyske Bank.

2010: En advokatundersøgelse bestilt af Finansiel Stabilitet konkluderer, at ledelse og revision kan gøres erstatningsansvarlige for sparekassens tab.

2010: Finansiel Stabilitet rejser erstatningssag mod den tidligere ledelse og revision i sparekassen.

2010: Finansiel Stabilitet opgør ved årsskiftet 2009/2010 Løkken Sparekasses tab til knap 1 mia. kr. Tabet er siden vokset.

2020: Vestre Landsret frikender alle de indstævnede.

2022: Højesteret afgør ankesag vedr. sparekassens direktør.

I februar 2020 frikendte Vestre Landsret Løkken Sparekasses tidligere ledelse og revision for erstatningsansvar i forbindelse med sparekassens konkurs i 2009.  

Ankede tre udlån

FS besluttede at anke frikendelsen af Poul Blicher Johnsen til Højesteret.

Men anken omfattede kun sparekassedirektørens erstatningsansvar på i alt 50 millioner kroner for sparekassens tab på tre konkrete grupper af udlån:

Dansk Jord ApS, Gl. Kongevej 33 og H. J. Henriksens Vej 12.

Løkken Sparekasse krakkede i 2009 og var stiftet i 1871. <i>Arkivfoto: Henrik Louis</i>

Løkken Sparekasse krakkede i 2009 og var stiftet i 1871. Arkivfoto: Henrik Louis

Her var det FS's overordnede opfattelse under ankesagen, at disse lån var bevilget på et helt uforsvarligt grundlag, og at Poul Blicher Johnsen efterfølgende ikke havde fulgt op på, hvordan de økonomiske forhold hos disse udlånskunder udviklede sig.

Dette førte efter FS's opfattelse til, at sparekassen led et tab, som burde have været undgået.

Derfor var Poul Blicher Johnsen erstatningspligtig.

Gentager mantra

Det afviser Højesteret.

I dommen gentager landets højeste domstol det juridiske grundsynspunkt, der har medført, at ledelserne i de pengeinstitutter, som FS har måttet overtage, i langt overvejende grad er sluppet økonomisk uskadt fra de erstatningskrav, de er blevet ramt af:

"Der må udvises forsigtighed med at tilsidesætte ledelsens vurdering af, om de foreliggende oplysninger udgør et tilstrækkeligt grundlag for kreditvurderingen, og at der ligeledes må udvises forsigtighed med at tilsidesætte ledelsens forretningsmæssige skøn ved bevillingen af et lån. Dog skal der ikke udvises denne forsigtighed, hvis der er varetaget uvedkommende hensyn og ikke alene forretningsmæssige hensyn til pengeinstituttet", skriver fem højesteretsdommere i dommen.

Eller udtrykt i mere dagligdags sprog: 

Der er næsten ingen grænser for hvor forkerte og tabsgivende, dine beslutninger som bankdirektør må vise sig at være, uden at du skal betale for dine fejl, men hvis du tager af kassen, så falder hammeren. 

Vestre Landsrets dom

Finansiel Stabilitet (FS) havde rejst til et erstatningsansvar på i alt 275 mio. kr. mod følgende nøglepersoner med tilknytning til Løkken Sparekasse:

Tidligere bestyrelsesformand Poul Sørensen

Tidligere næstformand Leo Christoffersen

Tidligere direktør Poul Blicher Johnsen

Revisionsfirmaet BDO

Revisionsfirmaet Mango Nielsen

Revisor Morten Ovesen fra BDO

Revisor Mango Nielsen

FS's erstatningskrav byggede dels på en generel uforsvarlig organisering af sparekassen og uforsvarlige bevillinger i forbindelse med 20 konkrete udlån.

Alle de sagsøgte blev frifundet ved Vestre Landsrets dom i februar 2020.

FS ankede frifindelsen, for så vidt angår Poul Blicher Johnsen.

Nu var erstatningskravet på 50 mio. kr. i forbindelse med tre udlån: Dansk Jord ApS, Gl. Kongevej 33 og H. J. Henriksens Vej 12.

FS skal betale 1,75 millioner kroner i sagsomkostninger til statskassen.

Var ventet

Hos Kristian Andersen, der er tidligere formand for garanterne i Løkken Sparekasse, der mistede i alt 173 millioner kroner ved konkursen, er reaktionen irritation kombineret med resignation.

- Frifindelsen af Poul Blicher Johnsen kommer ikke som en overraskelse, men det ændrer ikke på min grundlæggende skuffelse og irritation i sagen, siger han.

Kristian Andersen er både skuffet og resigneret efter Højesterets dom. <i>Arkivfoto: Bent Bach</i>

Kristian Andersen er både skuffet og resigneret efter Højesterets dom. Arkivfoto: Bent Bach

Den tidligere garantformand mener, at der er brug for ændringer af lovgivningen, hvis samfundet i fremtiden skal undgå lignende sager.

- Sådan som landsretterne og Højesteret har vurderet denne og andre sager, så må jeg konkludere, at der nærmest ingen juridiske grænser er for, hvor lemfældigt en ledelse i et pengeinstitut kan udøve sin ledelse, uden at det får nogen økonomiske konsekvenser for ledelsen, mener han.

Kristian Andersen mener, at den eneste måde at undgå gentagelser på er gennem ændringer af lovgivningen.

- Der må gennemføres opstramninger i ledelsesansvaret, som sikrer samfundet, kunderne og garanter eller aktionærer mod gentagelser, når samfundet næste gang blive ramt af en finansiel boble.  

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.