Se billeder: Beskidt fiskefabrik får bøde

Da kontrollanterne dukkede op, gik det galt

Foto: Bo Lehm og Fødevarestyrelsen.

Foto: Bo Lehm og Fødevarestyrelsen.

HANSTHOLM:Direktøren for fiskefabrikken betegner det nærmest som sort uheld, at kontrollanterne fra Fødevarestyrelsen pludselig dukkede op i slutningen af oktober.

Her blev fundet problemer med blandt andet revnede gulve, kloakdæksler, der manglede belægning og afskallede fliser. Rengøringen var også utilstrækkelig.

Dårlig hygiejne

Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Var kontrollanterne kommet en uge senere, havde alting været i orden med rengøringen, sukker Ingeman Andersen, direktør, Hesselholt Fisk Eksport i Hanstholm, der er grundigt træt af at virksomheden har fået en bøde af Fødevarestyrelsen på 15.000 kroner for dårlig vedligehold og mangelfuld rengøring.

Virksomheden havde allerede udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Håndværkerne var bestilt. Det var blot umuligt at få dem til at komme på grund af travlhed i byggebranchen.

Glad smiley i december

De fleste problemer var udbedret ved næste kontrolbesøg, 4. december, der udløste en glad smiley, dog med enkelte anmærkninger for vedligehold. Virksomheden har frem til årsskiftet til at få udført reparationerne.

Dårlig vedligeholdelse

Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Det hele er i orden nu. Det er ikke fordi, at det koster så meget at udbedre det. Det er bare en række mindre ting, siger Ingeman Andersen og skønner, at prisen er små 20 - 30.000 kroner for reparationerne.

Ved kontrolbesøget i oktober var der følgende problemer med rengøringen: Råvarerummet havde belægninger af fiskerester på gulvet, langs vægge og foran maskiner. I færdigvarekølerum var der belægninger på gulvet. Håndvask ved området for pakning af fars havde skimmellignende vækst i papirholderen. Man fandt også en kniv med belægning af fiskerester.

Forkerte rengøringsmidler

Rengøringsproblemerne er der taget hånd om. Direktøren oplyser, at det hovedsageligt skyldtes et nyt rengøringsfirma, Hesselholt Fisk Eksport har haft det sidste års tid.

Rengøringsfirmaet har anvendt forkerte rengøringsmidler. Det er nemlig vanskeligt at få bugt med proteiner fra fisk og kalk fra vandet, der sætter sig fast i overfladerne på fabrikken.

- Vi har nu indhentet ekstern ekspertise. Vi har fundet de rette rengøringsmidler. Så alting er i orden nu. Rengøringsfirmaet har vi valgt at beholde. Vi fik heller ingen anmærkninger for rengøring i december, siger Ingeman Andersen.

Bøden er i orden

Han er ked af, at sagen har ført til bødestraf, men accepterer, at det ikke kan være anderledes, da firmaet tidligere har fået en påtale for lignende problemer.

Hesselholt Fisk Eksport forventer en pletfri kontrolrapport, næste gang Fødevarestyrelsen kommer:

- De ting, der er påpeget, skal selvfølgelig bare være i orden. Det hersker der slet ingen tvivl om. Det var bare en kombination af uheldige omstændigheder.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dette fandt Fødevarestyrelsen hos Hesselholt Fisk Eksport

4. december 2020 (glad smiley): Forrevet gummiliste i maskine og små huller i gulvbelægning i blokområde. Ved indgangen til indfrysningsområde ses beskadiget dørkarm. Fuge ved gulv under indfryseren er revnet og har løsnet sig fra gulvet. Gummimåtte ved indfryser er slidt op og revnet. Trucks i virksomheden er blevet slebet og malet siden sidste kontrolbesøg. I afdeling 4 i råvarekølerum er gulvet/truckværn revnet enkelte steder. Ved dør mellem sorteringsrum og produktionslokale ses ødelagt gulvbelægning. I sorteringsrum og palleteringsrum ses beskadiget gulv. I pakhus ses dybe revner i gulvfuger i hele lokale, hvor der ansamles vand. I stort kølerum i pakhuset ses beskadiget væg under rør to steder. I færdigvarekølerum ses gulvrevner. Virksomheden fremlægger på tilsynet en plan for vedligeholdelse, hvor hovedparten af problemerne udbedres med deadline 31/12/2020.

27. oktober 2020 (sur smiley - bøde 15.000 kroner): : I råvarekølerum i tilknytning til afdeling 4 findes tykke hvidlige og gullige belægninger af fiskerester i tykt lag på gulvet langs vægge og foran robot. I færdigvarekølerum ses tilsvarende tykke hvidlige og gullige belægninger også på gulvet langs flere vægge. Ved håndvask i tilknytning til området hvor pakning af fars foretages, findes papirbeholder med grøn skimmellignende vækst i selve beholderen. I MSC MAP lokale gror sort skimmellignende belægning på gummifuge omkring dør. I pakhus findes en kniv i holder med tæt belægning af fiskerester på skaft og kniv.

Skade på vægfliser i afdeling 1. Revnet og afskallet gulvbelægning ses ved porten ind til rum med maskinfiletering, afdeling 4. I rummet med hæve/sænke-borde til brug ved stabling af fiskekasser fremstår gulvet med revner og skader, så vand kan ansamles. I område omkring fødekarret ses overflade på truckværn slået istykker flere steder. To trucks på virksomheden ses med rustbelægninger, der er ved at knække af. I modtagerum ses kloakdæksler, der tidligere har været fyldt ud med beton, som nu fremstår med manglende belægning og deraf har flere store huller, der fyldes med vand. I færdigvarekøl ses afskallet maling på malede vægfliser. I samme lokale ses et område af gulvet under rør med ujævn, stenet belægning. Gulvbelægning foran indfryser fremstår med tydelig revne i det meste af indfryserens længde. Hjørne på indfryser fremstår med beskadiget metal. Mur ved indgang til lokale med indfryser fremstår med beskadiget beton.

Kilde: Fødevarestyrelsen