Redningsvæsen

Et kvarters ventetid på ambulancen

Frøstrup ligger dårligst i kommunen i den seneste opgørelse.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Siden 1. april 2010 har der været en ambulance udstationeret i Vilsund i en del af døgnets timer. Placeringen af ambulancerne samt responstiderne er nogle af de emner, som kan blive diskuteret på et borgermøde, som regionen er vært for i Thisted i af

En borger i Frøstrup måtte i gennemsnit vente næsten 16 minutter på en ambulance i det seneste kvartal, som Region Nordjylland har fået opgørelser for. Frøstrup har dermed de længste responstider i Thisted Kommune. Til gengæld kan borgerne i Thisted glæde sig over, at de i gennemsnit kun måtte vente godt seks minutter på ambulancen. Opgørelsen dækker månederne november og december 2011 samt januar 2012. Samlet set skal Falck Danmark A/S overholde en gennemsnitlig responstid på 9 minutter og 12 sekunder, når det gælder de akutte kørsler. Det lykkes, idet gennemsnittet ligger på 8 minutter og 34 sekunder. Tallet dækker dog over store forskelle mellem de forskellige områder i regionen. Kørslerne er opgjort på postnumre. I Thisted-området var ambulancen i mere end halvdelen af tilfældene fremme på under fem minutter. Kun ved 16 ud af 231 udrykninger gik der over et kvarter. Store forskelle I Frøstrup-området var der i løbet af de tre måneder 11 akutte udrykninger. I ingen tilfælde var ambulancen fremme på under ti minutter. Seks borgere ventede i op til 15 minutter, og fem borgere i mellem 15 og 20 minutter. Gennemsnittet var helt præcist 15 minutter og 40 sekunder. Ved den seneste opgørelse, der dækker månederne august, september og oktober 2011, var det ikke Frøstrup, men Hanstholm-området, der lå i bund i Thisted Kommune. I den periode var den gennemsnitlige responstid i Frøstrup-området 13 minutter og 55 sekunder, mens den lå på 14 minutter og 21 sekunder i Hanstholm. I den nyeste opgørelse er gennemsnittet i Hanstholm 13 minutter og 48 sekunder. Ingen ambulance var fremme på under fem minutter, og det gjaldt også i Vesløs og Vestervig. Hurup kan til gengæld måle sig med Thisted, idet over halvdelen af ambulancerne var fremme på under fem minutter. Regionens længste responstider finder man i Karby på Mors, hvor borgerne i gennemsnit måtte vente i godt 17 minutter på ambulancen. Til debat i aften Ambulancetjenesten er et af de emner, der kommer til debat, når regionen i aften indbyder til borgermøde på Thy Uddannelsescenter. Emnet er den nye sundhedsplan, som dækker over både sygehuse, praktiserende læger, speciallæger, psykiatri og det såkaldt præhospitale område som for eksempel ambulancerne. Et af de emner, regionen gerne vil have nogle bud på, er, om man fortsat skal udbyde ambulancetjenesten efter en model, hvor regionen stiller krav om, at ambulanceentreprenøren overholder et vist serviceniveau i form af en gennemsnitlig responstid. I andre regioner bruger man en beredskabsmodel, hvor regionen fastlægger antallet af ambulanceberedskaber og placeringen af dem. Så bliver responstiden regionens ansvar. Man vil også gerne have diskuteret, om der skal indføres særskilte responstider for regionens yderområder.