Faldende resultater i landbruget

Pelsdyravlerne klarer sig mod resten af branchen ganske godt i 2013

Stig Jonstrup Pedersen
Pelsdyravlerne havde i gennemsnit et godt resultat af driften i 2013.
Pelsdyravl 30. september 2014 12:49 - Opdateret 30. september 2014 13:07

AALBORG: Driftsresultatet for de konventionelle heltidslandbrug faldt i gennemsnit til 757.000 kr. i 2013, hvilket er 73.000 kroner lavere end i 2012, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Beregnet aflønning til ejeren udgjorde 431.000 kr., så der var 326.000 kr. til at forrente ejerens investerede kapital - i gennemsnit og gældende alle former for landbrug. Pelsdyrbedrifterne øgede deres driftsresultat med 210.000 kr. til knap 3,3 mio. kr. Udviklingen skyldtes hovedsageligt højere priser på minkskind. Afkastningsgraden var 14,6 pct., hvilket var klart bedst blandt driftsformene. Også resultatet for konventionelle malkekvægsbedrifter steg - til 476.000 kr. i 2013, hvilket var mere end en fordobling af resultatet i forhold til 2012. Det skyldes bl.a., at mælkeprisen i 2013 var den højeste siden 1990. Derudover påvirkede en højere ydelse pr. ko samt lavere finansieringsomkostninger også resultatet positivt. Til gengæld faldt resultaterne for planteavl og svin Konventionelle planteavlsbedrifter faldt med 137.000 kr. i forhold til 2012 til 567.000 i 2013. Lavere priser på korn havde en markant indflydelse på driftsresultatet. Og driftsresultatet for konventionelle svinebedrifter faldt med ca. 60 pct. til 344.000 kr., hvilket blandt andet tilskrives en markant stigning i priserne på sojaskrå og fiske-mel. Deltidslandbrug havde et negativt driftsresultat på 30.000 kr., hvilket var 40.000 kr. dårligere end i 2012. Lavere priser på korn var hovedårsagen til denne nedgang.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...