Fredede bygninger ændrer status

Indstilling om ophævelse af fredning for Dommergården og Karups Gård

Dommergården betegnes som den mest velbevarede 1800-tals ejendom i Frederikshavn.

Dommergården betegnes som den mest velbevarede 1800-tals ejendom i Frederikshavn.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dommergården på Nytorv og købmand Karups Gård på Gammeltorv står over for at miste deres status som fredede bygninger, hvis ikke meget vægtige argumenter for en bevaring af fredningen kommer frem inden 1. juni, hvor en offentlig høringsfrist udløber. Karups Gård anses end ikke for fremover at være bevaringsværdig. Det er Det Særlige Bygningssyn under Kulturarvstyrelsen, der - som det hedder - "udtaler sig for en ophævelse af fredningen af Dommergården, Nytorv 19, og om en udpegning af bygningen som bevaringsværdig". Fin facade ikke nok - Indstillingerne om den ændrede status af de to fredede bygninger i Frederikshavn fremkommer i forbindelse med en gennemgang af fredede bygninger i hele landet, siger konsulent Vibe Ødegaard fra Kulturarvstyrelsen. Ændringen af status for Dommergården fra "fredet" til "bevaringsværdig" skal ses i forbindelse med denne gennemgang, hvor det hidtil har været bygningens fine facade, der har været afgørende, men Det Særlige Bygningssyn finder ikke, at det er tilstrækkeligt til at bevare den som fredet. I indstillingen for Karups Gård hedder det alene, at Det Særlige Bygningssyn går ind for en ophævelse af fredningen for denne bygning på Gammel Torv 12, og Vibe Ødegaard siger hertil, at når bygningen end ikke fremover udpeges som "bevaringsværdig" hænger det sammen med, at der reelt set er tale om en ny bygning i gammel stil. Kan rives ned Karups Gård har efter påbud fra den daværende Kulturarvstyrelse gennemgået en meget omfattende restaurering de seneste 10-15 år under ledelse af arkitekt Peter Carstens, der også har været arkitekt på restaureringen af Bangsbo, Lerbæk, Sæbygård, Strandgade i Frederikshavn og mange andre fredede bygninger i Nordjylland. Bliver Det Særlige Bygningssyns indstilling fulgt, er der reelt set intet til hinder for, at bygningen kan rives ned. For Dommergården vil bestemmelserne for en fremtidig status som "bevaringsværdig" være lidt mere restriktive, idet bygningen næsten frit kan ændres indvendigt, mens facaden ikke må røres. På den anden side er det dog heller ikke umuligt at få lov til en total ændring eller måske ligefrem nedrivning, idet ingen af de bevaringsværdige huse i gamle Frederikshavn Kommune, som der har været søgt nedrivningstilladelse på, har undgået nedrivning. Indstillingerne fra Det Særlige Bygningssyn sendes nu til høring i en lang række instanser. Ret til indsigelse har bl.a. Frederikshavn Kommune, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Nordjyllands Kystmuseum. Syv fredede bygninger tilbage Hvis Det Særlige Bygningssyns indstillinger fastholdes efter høringsfristens udløb vil der i Frederikshavn kun være syv bygninger tilbage, der er fredede. Det er Bangsbo, Kommandantboligen, Gammel Torv 18, Toldkammeret, Krudttårnet, Nordre Skanse og Lerbæk. Om de to bygninger, hvis status nu ændres, oplyser Erik Christensen fra Bangsbo Museum, at Dommergården er fra 1800-tallet og er opført som bolig til skibsreder Otto I. Berg. Senere rummede den sparekasse før, den i 1919 blev solgt til dommergård. Bygningen er den mest velbevarede 1800-tals ejendom i Frederikshavn. - Karups Gård er én af byens ældste købmandsgårde og er pr. tradition knyttet til den norske digter Henrik Ibsens historie om Terje Vigen. Det var i øvrigt i den gamle gård, at Frederikshavn og Omegns Sparekasse startede i 1844, siger Erik Christensen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.