Store kloakplaner - se hvor det skal ske

Spildevandplan: Skal ud i offentlig høring

Der bliver udskiftet mange rør når der af hensyn til miljøet bliver separatkloakeret. Arkivfoto: Tommy Thomsen

Der bliver udskiftet mange rør når der af hensyn til miljøet bliver separatkloakeret. Arkivfoto: Tommy Thomsen

FREDERIKSHAVN:Der arbejdes fortsat intenst på, at få etableret separatkloakering i hele kommunen.

Nu har politikerne i økonomiudvalget nikket ja til, at en kloakeringsplan for spildevandet frem til 2029, kan sendes ud i en otte ugers høring.

I følge planen vil det være i Strandby, en stor del af Skagen Øst, et større område i Frederikshavn omkring Saltebakken og i Slagterivejskvarteret i Sæby, at der foretages systematisk kloakfornyelse og omkloakering fra fælleskloak til separatkloak. Desuden vil der blive igangsat undersøgelser, som skal afklare behovet for særlige indsatser i forhold til udledninger fra kloak til vandområder.

Det gælder ikke mindst udledninger til Lumskebugten Frederikshavn.

Planlagt kloakfornyelse og nykloakering betyder, at der i planperioden vil komme flere nye regnvandsudløb til vandområderne i kommunen.

Til gengæld vil seks overløbsbygværker blive nedlagt, og det betyder et mindre udslip af blandet regnvand og spildevand til havet i situationer med ekstremnedbør.

Der arbejdes ligeledes videre med øget lokal håndtering af regnvand og med etablering af store, naturligt udformede og rekreative regnvandsbassiner.

Forventede klimaændringer og klimatilpasning er vigtige parametre i forslaget til spildevandsplanen, hvor der er fokus på håndteringen af større og mere ekstreme regnhændelser.

Der er ikke planlagt ændringer i renseanlægsstrukturen i planperioden, men der vil blive etableret nye forrenseanlæg på Skagen og Sæby Renseanlæg, og der vil være fokus på bedre udnyttelse af spildevandsslammet.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.