Fusklæger kan arbejde frit i Sverige

Danske læger der sjusker med medicinen eller er farlig for deres patienter kan frit arbejde i Sverige.

Arkivfoto

Arkivfoto

KØBENHAVN:Et dansk arbejdsforbud for læger gælder ikke i Sverige. News Øresunds gennemgang viser, at flere danske læger beholder deres svenske legitimation trods alvorlige fejl. Læge fradømt retten til at arbejde med børn kan fortsætte i Sverige.

Danske læger der sjusker med medicinen eller er farlig for deres patienter kan frit arbejde i Sverige. En sammenligning af den danske Sundhedsstyrelses tilsynsliste som News Øresund har foretaget med det svenske register over autoriseret sundhedspersonale viser, at fire læger forsat kan arbejde i Sverige uanset at de i Danmark har fået myndighedskritik eller forbud mod at arbejde som læge.

En af lægerne fik sidste år kritik af den danske myndighed for at give for meget psykofarmaka til børn, mens en anden læge fik dom ved Østre Landsret med forbud mod at arbejde med børn efter han havde nøgenfilmet og befamlet sine to steddøtre. Inden de fire læger kom på den danske tilsynsliste havde de alle haft autorisation til at arbejde som læger i Sverige.

Skal fratages autorisation

På trods af den formelle tilladelse fra de svenske myndigheder, er det uvist, om lægerne reelt arbejder i Sverige. I Sverige er det statslige Inspektionen for Pleje og Omsorg, der fører tilsyn med lægerne. Myndigheden blev stiftet 2013 for at forkorte en langtrukket sagsbehandlingstid i Socialstyrelsen, der hidtil havde ansvaret for at behandle klager over dårlig lægebehandling. Inspektionen undersøger klager fra patienter og pårørende, der føler sig dårlig behandlet i sundhedssystemet.

Generaldirektør Gunilla Hult Backlund forklarer i et mailsvar til News Øresund, at danske læger skal fratages deres svenske tilladelse, hvis de mister deres danske autorisation. Det sker ved, at Inspektionen for Pleje og Omsorg anmelder lægen til det svenske Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, der efterprøver mistanke om fejl begået af sundhedspersonale.

- Den svenske legitimation gælder indtil HSAN træffer beslutning om andet. Dette indebærer, at Inspektionen for Pleje og Omsorg ikke har mulighed for umiddelbart at standse en læge, der arbejder i Sverige når processen foregår i Sundhedsplejens Ansvarsnævn. Alle arbejdsgivere bør dog før ansættelsen kontrollere referencer, legitimationsstatus og om der findes nogle aktuelle tilsynssager vedrørende den pågældende person for at mininmere risikoen ved ansættelse, skriver Gunilla Hult Backlund.

Bekymring

De fire lægers fortsatte ret til at arbejde i Sverige vækker bekymring hos den svenske patientforening for psykisk syge, RSMH (Riksförbundet for Social og Mental Hälsa). Formand Jimmie Trevett anser det for problematisk, at lægerne fortsat kan arbejde uhindret i Sverige, på trods af forbud og kritik fra den danske Sundhesstyrelse. Det er ikke større forskel på danske og svenske patienter, så de skal også behandles nogenlunde ens, mener han.

- Det er vigtigt, at patienter får den bedst mulige hjælp, så den svenske myndighed må undersøge hver enkelt læge, der har fået kritik, siger Jimmie Trevett til News Øresund.

Læger i både Danmark og Sverige påpeger overfor News Øresund svagheden i det svenske tilsyn, og kræver at myndighederne giver besked til hinanden om fusklæger.

Formand for den danske lægeforening etiske udvalg, Lise Møller vil have de farlige læger væk fra sygehusene - også i Sverige.

- Der bør tages skridt til at begrænse spredningen af livsfarlige læger til andre lande. Myndighederne i de lande, vi udveksler læger med, bør have en indbyrdes aftale, de kan give information til hinanden om læger, der skønnes ikke at kunne varetage hvervet, siger Lise Møller til News Øresund. (News Øresund - Peter Mulvany)

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.