Afgørelse: Ny affaldsstation ved sommerhuse er ulovligt byggeri

Der er stor fokus på, at lokalplaner for de følsomme sommerhusområder bliver overholdt, men Hjørring Kommune har selv været nødt til at bryde bestemmelserne i flere lokalplaner, for også at få sommerhusgæsterne til at sortere deres pap og roséflasker

Affaldsstationer i sommerlandet strider mod lokalplanerne <i>Foto: Torben Hansen</i>

Affaldsstationer i sommerlandet strider mod lokalplanerne Foto: Torben Hansen

LØNSTRUP:På Sneppevej i Lønstrup har en nabo til en af de nye opstillede fælles affaldsstationer klaget til Planklagenævnet over, at stationen med nedgravede beholdere til de forskellige affaldsfraktioner placeres på et fælles friareal, som ifølge den gældende lokalplan skal friholdes for bebyggelse. 

Kommunen mener imidlertid ikke, at affaldsstationen er bebyggelse, og i december blev affaldsstationen, trods den verserende klagesag,  sat op.  

Klager fik ret 

Men nu har Planklagenævnet  i en netop afsagt afgørelse givet klageren medhold:  

"Planklagenævnet finder, at de ansøgte affaldsbeholdere udgør bebyggelse i lokalplanens forstand. Affaldsbeholderne er dermed i strid med lokalplanen", skriver nævnet, der har lagt vægt på, at der tale om en fast konstruktion, som består af underjordiske beholdere, og en konstruktion til indkast over terræn.  

Planklagenævnet opfordrer herefter kommunen til, at forholdene bliver lovliggjort - enten fysisk eller retsligt med en dispensation. 

Naboen, der har klaget,  ønsker ikke at stå frem med navn i denne artikel, men oplyser, at de nærmeste naboer er meget bekymrede over kommende støjgener og trafik ved  affaldsstationerne. Desuden er der også klaget over terrænregulering, men det har Planklagenævnet ikke taget stilling til. 

Grundejerforeninger har selv bestemt

Forud for den nye sortering i sommerhusområderne i Hjørring Kommune, har der været en lang proces på to år, hvor de mange grundejerforeninger selv har afgjort, om man ønskede en individuel sortering, som kendes i byerne - eller en fælles affaldsstation, der hver betjener cirka 80 sommerhuse. Resultatet er blevet, at 60 procent er dækket af nye affaldsbeholdere ved de enkelte sommerhuse, og 40 procent er dækket af de fælles affaldsstationer. 

- Det har nogle steder været en udfordring at placere dem, og der har været flere grundejere, der har protesteret. Vi har har også måttet udstede fem dispensationer fra lokalplanerne andre steder for at placere dem på fællesarealerne, siger Henrik Lykkegaard Jensen, der er teamleder for Transport og Logistik i Hjørring Kommune. 

Teamleder Henrik Lykkegaard understreger, at det flere steder har været den eneste mulighed at placere affaldsstationerne på fællesarealerne. <i>Foto: Jakob Gammelgaard</i>

Teamleder Henrik Lykkegaard understreger, at det flere steder har været den eneste mulighed at placere affaldsstationerne på fællesarealerne. Foto: Jakob Gammelgaard

Det bliver også konsekvensen af sagen på Sneppevej i Lønstrup, at kommunen giver sig selv en dispensation fra lokalplanen og dermed laver en retslig lovliggørelse. 

Hvorfor er I her meget rundhåndede med at give dispensationer?

- Det er kritisk infrastruktur og nødvendige tekniske anlæg for at kunne håndtere det sorterede affald. Nogle steder er det ikke muligt at lave individuelle løsninger ved sommerhusene pga. begrænsede adgangsveje, og endelig så er det ganske få kvadratmeter, vi inddrager af fællesarealerne til affaldsstationerne, påpeger Henrik Lykkegaard Jensen. 

Affaldssortering ved sommerhuse

  • Hjørring Kommune forventer i løbet af første kvartal 2023 at være færdig med udrulning af affaldssortering ved kommunens cirka 6000 sommerhuse.
  • 60 procent får en individuel løsning, hvor der ligesom i byerne sorteres madaffald, papir/pap, metal/plast/kartoner og restaffald i to affaldsbeholdere. Ofte er det nødvendigt, at grundejerne laver et skjul til beholderne ude ved vejen, så de er tilgængelige og beskyttet mod vejr og vind. 
  • 40 procent af affaldssorteringen foregår i fælles nedgravede affaldsstationer, der typisk betjener cirka 80 sommerhuse. I modsætning til de individuelle løsninger, er der her også mulighed for at aflevere glas. Der bliver i alt etableret cirka 45 fælles affaldsstationer i sommerhusområderne. 

Hjørring Kommune

Naboernes bekymring for støjgener er der også fokus på: 

- Der er udviklet på lågene, så de larmer mindre, og nogle steder - for eksempel på Sneppevej i Lønstrup - har vi lavet en støjvold på begge sider, siger Henrik Lykkegaard. 

Der har forud været en forsøgsordning med de fælles affaldsstationer - blandt andet i sommerhusområdet Harerenden ved Lønstrup. Her er det ifølge teamlederen forløbet meget positivt uden væsentlige gener for naboerne.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.