Alarm hos vandselskab: Problematisk stof fundet i renseanlæg

Hjørring Vandselskab har fundet for høje koncentrationer af PFOS i Hirtshals Renseanlæg

Fund af PFOS i Hirtshals Renseanlæg. Produktionschef Jacob Andersen har ikke noget bud på hvor det kommer fra <i>Foto: Martél Andersen</i>

Fund af PFOS i Hirtshals Renseanlæg. Produktionschef Jacob Andersen har ikke noget bud på hvor det kommer fra Foto: Martél Andersen

Prøver af spildevandsslam på Hirtshals Renseanlæg har vist, at slammet indeholder den kemiske forbindelse PFOS. Prøverne viser små koncentrationer af PFOS, men de er over grænseværdierne og  indtil videre stoppes genanvendelse af spildevandsslammet.

I Hjørring Kommune har det indtil nu været praksis at genanvende spildevandsslam på landbrugsjord, da slammet blandt andet indeholder fosfor.  Indtil videre har vandselskabet på baggrund af prøverne valgt at stoppe udbringningen af slam fra Hirtshals. 

- Vores foreløbige resultater viser lave koncentrationer af PFOS. Men vi tager ingen chancer, og derfor bliver der ikke bragt slam ud fra Hirtshals Renseanlæg lige foreløbig. Vi skal tale med Miljøstyrelsen og finde en løsning, der sikrer borgerne, fødevareproduktionen og miljøet bedst muligt. Netop nu er det ekstra ærgerligt, at vi ikke kan genbruge fosforen i slammet, da fosforholdig gødning er en mangelvare og meget dyrere end normalt, , forklarer administrerende direktør i Hjørring Vandselskab, Tommy Mostrup.

PFOS fra brandvæsnets øvelsespladser har andre steder i landet vist sig at være en trussel mod miljø og grundvand, da det tidligere blev brugt til fremstilling af brandslukningsskum. Hvis man spiser landbrugsprodukter fra de arealer, hvor stoffet er spredt ud med slammet,   kan stoffet ophobes i kroppen, og PFOS mistænkes for at øge risikoen for visse kræftformer, ligesom det kan forårsage stigende kolesteroltal og levertal. Samtidig kan det tage mange år at få  ud af kroppen igen. 

 Fundet af PFOS i slammet på Hirtshals Renseanlæg kommer efter, at Miljøstyrelsen i efteråret indførte nye, men midlertidige grænseværdier for PFOS. Da PFOS principielt er forbudt, findes der ikke brugbare regler, der kan sætte grænser for, hvad der må komme med spildevandet til renseanlæggene. Netop manglen på tidssvarende regler er ifølge bestyrelsesformand Ole Ørnbøl et stort problem.

- Renseanlæg er det filter, der samler samfundets forurening, og indtil vi har mulighed for at finde årsagen til PFOS i spildevandet, er det kun forsigtighedsprincippet, der kan bruges som rettesnor. Derfor må vi desværre stoppe anvendelsen af denne værdifulde ressource, siger Ole Ørnbøl. 

Fund af PFOS i Hirtshals Renseanlæg Hirtshals 13. April 2022 <i>Foto: Martél Andersen</i>

Fund af PFOS i Hirtshals Renseanlæg Hirtshals 13. April 2022 Foto: Martél Andersen

Forsøger at spore kilden

- Vi har endnu ikke noget bud på, hvor stoffet kommer fra. Det findes også i renseanlægget i Hjørring, men i koncentrationer under grænseværdien. Det har jo været brugt i en lang række industrier. Men nu har vi sat et omfattende kildeopsporingsprogram i gang, fortæller produktionschef, Jacob Andersen. 

 Det er en udfordrende opgave, hvor man leder efter milliardnedele af et gram, og alle prøver skal sendes til udlandet for at blive analyseret.

Stoppet for udbringning af slammet, betyder at der nu er ca. 1800 tons slam, som ikke bliver kørt ud på markerne her i foråret. 

PFOS må ikke længere bruges i produktion, men stoffet kan stadig forekomme i forskellige produkter i meget små mængder, så brugere af den slags produkter kan være kilde til en forurening uden at vide det.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.