Anne brænder for de små skoler og startede friskole, men nu stopper hun

Anne Wraae var en af pionererne, da Hjørring Kommune lukkede folkeskoler og der opstod nye friskoler

Anne Wraae stopper efter 7 år som friskoleleder på Hundelev Friskole. <i>Foto: Lars Pauli</i>

Anne Wraae stopper efter 7 år som friskoleleder på Hundelev Friskole. Foto: Lars Pauli

HUNDELEV:Det er onsdag, og der er mormor-mad på menuen på Friskolen for Hundelev og omegn. Skolen dufter af stegt kylling og den tilpas kraftige brune sovs bliver hængende på de kogte kartofler. De små elever følges med en større makker, hvis der er brug for hjælp ved bordet.  Der bliver indledningsvis talt om de blomster (Lupiner), som en af landsbyens mange frivillige omkring skolen har plukket og sat i vaser på bordene. 

Det kan umiddelbart virke som skoleliv fra en svunden tid, men skoleleder Anne Wraae er i 2022 stadig ikke i tvivl om, hvad der er hendes vision for at drive en lille skole i en landsby på Løkkensvej. 

Det er et af ugens højdepunkter, når der onsdag er mormor-mad på menuen.  <i>Foto: Lars Pauli</i>

Det er et af ugens højdepunkter, når der onsdag er mormor-mad på menuen.  Foto: Lars Pauli

- Det er dannelse, respekten for fælleskabet og læringsmiljøet, tryghed og trivsel for eleverne. Det er fantastisk at bo i et land, hvor der er mulighed for at lave en lille friskole, som betyder så meget som den gør i et lokalsamfund som Hundelev, siger Anne Wraae, der nærmer sig 65 år og nu har besluttet at stoppe og få lidt mere tid til familien. 

 <i>Foto: Lars Pauli</i>

Foto: Lars Pauli

Hvad er en friskole

Friskoler er grundskoler, der kan tilbyde undervisning for børn fra børnehaveklassen til 10. klasse. Som oftest er friskolerne opstået som et forældreinitiativ på baggrund af Grundlovens §76, der fastslår, at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt. Friskolerne er dermed et alternativ til folkeskolen og fungerer under Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne »skal stå mål med undervisningen i folkeskolen«.

I Danmark går friskoletraditionen tilbage til midten af 1800-tallet, hvor især Christen Kold og N.F.S. Grundtvig spiller en stor rolle som inspiratorer.

I dag afspejler friskolerne en bred vifte af skoler grundlagt på forskellige religiøse, livs- og værdigrundlag.

Statstilskuddet til eleverne i de frie grundskoler udgør 76 procent af den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen. Derudover finansieres skolerne af forældrebetaling. På landsplan er der 550 frie grundskoler

Kilde: Friskolerne

- Det er er jo også en tidskrævende livsstil at være friskoleleder, men det har været fantastiske syv år, hvor jeg virkelig synes, at det er lykkedes at lave og drive en friskole med de værdier, som startede det hele, siger Anne Wraae

Hun har en fortid som lærer på et par af de store kommuneskoler i Hjørring, og et par år på Hjørring Private Realskole gav også inspiration til at lave friskole. 

- Jeg oplevede i privat regi, at der ikke var tvivl om,  at lærerne ville noget med eleverne, der blev sagt godmorgen og eleverne var stille, når der var morgensang. Jeg var fuldstændig målløs, fortæller Anne Wraae, der siden sin læreruddannelse også har videreuddannet sig til cand. pæd. 

Anne Wraae mener, at fagligligheden er mindst lige så høj på en lille skole, og der er ikke så mange konflikter. <i>Foto: Lars Pauli</i>

Anne Wraae mener, at fagligligheden er mindst lige så høj på en lille skole, og der er ikke så mange konflikter. Foto: Lars Pauli

Da Hjørring Kommune lukkede yderligere fem folkeskoler i 2015, var hun initiativtager til at starte en ny friskole op i Hjørring. Det var der imidlertid ikke tilstrækkelig opbakning til, men det var der i landsbyen Hundelev, hvor hun oplevede og stadig oplever en fantastisk lokal opbakning til at holde liv i skole og Dagligbrugsen. 

- Når jeg møder om morgenen dufter der af kaffe, som frivillige har lavet. Der er en utrolig sammenhængskraft i Hundelev, og det går bl.a. ud på at yde en stor indsats for fællesskabet så den her landsby består, fortæller Anne Wraae, der anslår, at der er i alt cirka 50 frivillige, der på skift hjælper til på og omkring skolen. 

Frivillige fra Hundelev, hvoraf flere har børnebørn på skolen, står for at lave onsdagsmad på Hundelev Friskole. <i>Foto: Lars Pauli</i>

Frivillige fra Hundelev, hvoraf flere har børnebørn på skolen, står for at lave onsdagsmad på Hundelev Friskole. Foto: Lars Pauli

Det er også en håndfuld frivillige kvinder, der denne onsdag har lavet stegt kylling til hele skolen. Der går 60 elever på friskolen fra 0. til 6. klasse, og langt hovedparten er fra lokalområdet.  En af fordommene om de små friskoler er ellers, at de kan blive trækplaster for udfordrede elever, som ikke rigtig kan rummes i de større folkeskoler. 

- Vi har kun et par elever inde fra Hjørring. Vi tager vores sociale ansvar, men har slet ikke en overvægt af udfordrede elever. Vi har også sagt nej til elever, som vi ikke synes kan rummes på vores lille skole, fortæller Anne Wraae. 

En anden fordom er, at fagligheden og pædagogikken kan lide et knæk, når en skole bliver meget lille. 

-Vi samlæser jo i nogle af timerne på tværs af klasserne,  men det giver både en hel masse til de yngre elever, der lærer af de store, og de store får også noget ud af at lære fra sig til de små. Jeg mener, at fagligheden er mindst lige så høj på en lille skole. Vi kan meget hurtigt tilpasse pædagogikken og undervisningen og derfor har vi også meget få konflikter,  siger Anne Wraae.

Lærer Tina Flæng sagde sit faste job op på HPR i Hjørring for i første omgang at blive vikar på Hundelev Friskole. Siden er hun blevet fastansat. 

- Her føler jeg virkelig, at der er tid til at rumme den enkelte elev, siger Tina Flæng 

Der er samlæsning på tværs af klasserne i nogle timer, men det kan alle lære noget af, mener Anne Wraae.  <i>Foto: Lars Pauli</i>

Der er samlæsning på tværs af klasserne i nogle timer, men det kan alle lære noget af, mener Anne Wraae.  Foto: Lars Pauli

Når man spørger eleverne på friskolen, er de specielt glade for overskueligheden og at alle kender alle. I 4. klasse møder vi Signe, der er skiftet fra Hjørring Private Realskole. 

- Der var mange flere konflikter på den gamle skole, og der var nogle grupper i klassen, som jeg blev holdt udenfor. Sådan er det slet ikke her, hvor alle snakker sammen, fortæller 11-årige Signe.  

Tæt samspil med lokalsamfundet

Tidligere formand for skolebestyrelsen Susan Ohrt fremhæver også samspillet med lokalsamfundet i Hundelev. 

 -Anne har udover en tydelig pædagogik og dannelse på skolen især inddraget lokalsamfundet og inddraget mange frivillige i skolens liv, hvilket betyder, at der er et stærkt bånd mellem friskolen og byen, siger Susan Ohrt. 

Anne Wraae har ikke tænkt sig at stoppe helt med at arbejde og derfor er hun nu på udkig efter et lidt mindre tidskrævende job. Hun er også meget aktiv i Sysselkoret i Hjørring. Ny leder i Hundelev bliver efter sommerferien Karina Sejerskilde, der kommer fra et lærerjob på en anden friskole, nemlig Sindal Privatskole og Børnehus i Hørmested. 

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.