Trods lyn-afgørelse: Kæmpe idræts-projekt i Hjørring-bydel ramt af prisstigninger - det skal der ske nu

Planklagenævnet afviser klage over Det Blå Frirum i Højene - ti ugers projektpause kommer til at koste hundredetusind-vis af kroner

”Det Blå Frirum”. Illustration: livsværk.nu - René Malin

”Det Blå Frirum”. Illustration: livsværk.nu - René Malin

HJØRRING:Der er glæde i den lokale idrætsforening, SHI, i Hjørring-bydelen Højene: SHI har i lang tid arbejdet med Det Blå Frirum - et 16.000 m2 stort projekt med bl.a. fodboldbaner, padelbaner, løbebaner, højdespring, bordfodbold og et friareal til særlig brug for Højene Skole.

Kort før første spadestik klagede en borger over Hjørring Kommunes landzonetilladelse til det 7,5 millioner kroner dyre projekt, men Planklagenævnet har netop fejet klagen af bordet.

- Vi havde frygtet, at der først kom en afgørelse i september, så vi er positivt overrasket, siger SHI-formand Mads Nielsen.

Klageren var bekymret over projektets støj-niveau og sendte derfor en klage, hvilket havde opsættende virkning.

Men der er også malurt i bægeret hos SHI:

- Behandlingen af klagen har forsinket os omkring 10 uger, og efter en dialog med håndværkere og entreprenører frygter vi, at projektet nu fordyres med mellem 300.000 til 500.000 kroner, lyder det fra formanden.

Prisstigningerne har ramt alt lige fra træ til skure, plast til kunstgræs og stål til lysmaster.

Dermed skal idrætsforeningen rundt med hatten igen i lokalområdet, og man hænger blandt andet sin hat på, at private bidragsydere har mulighed for at støtte og få fradrag for "gaven".

- Men når vi har det fulde overblik, vil jeg heller ikke afvise, at vi kommer til at henvende med ønske om et ekstra tilskud fra Hjørring Kommune.

Desuden opfordrer klubben sponsorer - der ikke allerede har støttet projektet - om at komme på banen, ligesom man håber på gevinst hos en fond eller to.

Ifølge SHI-formanden skal man senest i gang i uge 32, og så ventes arbejdet at være færdigt inden årets udgang.

Her er afgørelsen

"Planklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte. Nævnet lægger vægt på, at kommuneplanrammen udlægger området til offentlige formål, herunder til idrætsformål, samt at der i forvejen er fodboldbaner, og etableringen af kunstgræsbaner medfører derfor ikke en væsentligt ændring af anvendelsen af området. Nævnet lægger desuden vægt på, at belysningen vil have et spildlys på 0 % efter 75 m, og således ikke vil medføre væsentlige lysgener for de omkringboende. Nævnet lægger endvidere vægt på, at det ansøgte placeres i bymæssig bebyggelse, og således ikke i det åbne land. Nævnet finder, at kommunen i tilstrækkeligt omfang har undersøgt og vurderet de mulige støjgener. Nævnet finder desuden, at de støjgener, der kan opstå som følge af det ansøgte, ikke er af så væsentlig karakter, at det kan ændre afgørelsen. Nævnet lægger herved vægt på, at det ansøgte ikke vil medføre væsentligt mere støj end det, der kommer fra de eksisterende aktiviteter i området, at der er over 100 meter til nærmeste nabo, herunder ca. 130 meter fra klagerens bolig til det ansøgte, samt at det ansøgte ligger i et område, der er udpeget som støjbelastet areal. Kommuneplanrammen fastlægger desuden, at området kan anvendes til idrætsformål, hvorfor der må forventes en vis støj fra området".

Kilde: Planklagenævnet

Hvis det ikke lykkedes at samle alle pengene ind til projektet, så kan idrætsforeningen være tvunget til at hugge en tå eller kappe en hæl.

- Men vi skal bare i gang nu - ellers kan det ende med at blive endnu dyrere, fastslår Mads Nielsen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden