Idyllen i og omkring Gærum står for fald

Anne Mette Ullitz Nielsen advarer mod planer om grusgrav sydvest for Gærum.

Anne Mette Ullitz Nielsen frygter for idyllen i og omkring Gærum.

Anne Mette Ullitz Nielsen frygter for idyllen i og omkring Gærum.

Gærum og omegn er et område, der for mange er symbolet på dejlig natur og landskab. Et område, som nydes af mange, store som små, såvel gående, løbere, cyklister og ryttere. Området er da også udpeget af Frederikshavn kommune, som værende af "særlig værdifuldt kulturmiljø" og "særligt værdifuldt landskab". Kæmpe grusgrav Men i jagten på råstoffer, er området vest/sydvest for Gærum blevet udpeget som værende et muligt graveområde. Altså påtænker man at etablere en grusgrav på hele 34 ha i området, hvilket naturligvis vil medfører store indgreb i naturen. Dette vil ligeledes i meget stort omfang berøre dyreliv, vores smukke natur samtidig med at roen og freden vil forsvinde. "Plaster på såret" Området danner også rammer for et habitatområde, hvor der findes fredet plantearter og hvor beskyttede dyrearter yngler, både Bangsbo Å og Åsted Å udspringer også herfra. Et graveområde på den størrelse er enormt og vil betyde at man vil kunne indvinde sand og grus i rigtig mange år - her snakker man muligvis op mod 30-40 år eller endnu mere. Som "plaster" på såret er der planer om, at der efterfølgende skal etableres et rekreativt område, hvilket naturligvis synes som en rigtig god ide. Problemet er jo bare, at en meget stor del af beboerne i området og ikke mindst brugerne af vores skønne natur, til den tid ikke længere vil være i stand til at nyde dette. Tålmodighed på hård prøve Og går man lidt videre og tænker på hvad der i sin tid fik folk til netop at flytte til Gærum og omegn, har det for mange været netop naturen, freden og idyllen. Altså, nok er vi nordjyder et tålmodigt folk, men at skulle vente 30 år eller mere, på atter at kunne nyde vores natur og unikke landskab, er nu nok at sætte vores tålmodighed lidt for meget på prøve. Regionens råstofplan Alt dette ståhej, skyldes at Region Nordjyllands har udarbejdet en såkaldt "råstofplan 2012", her er Gærum-området udpeget som et af de områder man ønsker at kigge nærmere på som muligt graveområde. Regionen har i denne forbindelse udarbejdet en såkaldt scopingskala - altså en miljøvurdering for området. I denne scopingskala vurderes det, at der er risiko for de truede dyrearter som netop findes i dele af det påtænkte udgravningsområde. At man ved en udgravning, vil kunne påvirke et "natura 2000" område samt et §3 område. Tung trafik Desuden vurderes det at Gærum, som i forvejen en gennemfartsby, vil blive genstand for yderligere øget tung trafik. En trafik som vil øge risikoen for ulykker yderligere, dette samtidig med at støj- og støvgener vil blive til hverdag. Dette er blot et lille udsnit af de mange indgreb og gener en grusgrav vil medfører iht. Regionens vurderinger. Men alligevel vælger man at gå videre med planerne. Store gener for naboerne For borgerne der er bosiddende tæt på den eventuel kommende grusgrav, vil det også betyde væsentlig forringelse af deres ejendomsværdier. Indvinder, lodsejer og Regionen tjener alle på netop en sådan grusgrav, men hvad med alle de borgere, hvis huse vil falde i værdi, hvad får de ud af det, ud over en masse gener i de næste mange mange år. Kommunalt paradoks At kommunen udnævner området som værende af særlig værdifuldt, både hvad angår kultur miljø og landskab og så efterfølgende godtager, at selvsamme området skal danne rammer for en utrolig stor grusgrav, synes mystisk. Sagen er nu ude i høring, en høring som løber frem til d. 9 marts 2012. Alle interesserede kan se nærmere på planerne ved at gå ind på: Se råstofplanen her Vi håber inderligt at vores lokal- såvel som Regionspolitikere vil lytte til os borgere og bevare vores fantastiske område.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.