Ja kommentarer

"Er det i orden, at forældre be'r deres børn fritaget for undervisningen for at tage på ferie, forlænget weekend mv.?"

Tom Thygesen, Als Odde: Det giver familien mere fleksibilitet mht. vinterferien, som også må være en fordel for de arbejdspladser, der ikke holder lukket i uge 7 eller uge 8. Det med frihed til indkøbsture mv. må man kunne klare, uden at fritage eleven. Thorkild Løkke, Hadsund: Forældre skal have mulighed for at tage børnene ud af skolen nogle dage om året. Jeg tror i sidste ende, at det giver gladere børn og mere harmoniske familier. Og det er jo i sidste ende forældrenes ansvar, at børnene får lært det, de skal. Søren C. Olesen, Hobro: Ja, det er i orden på visse betingelser. Hvis skolen ikke har en fleksibel feriepolitik, bliver det forældrenes og børnenes ansvar at kompensere for mistet undervisning. En fleksibel feriepolitik stiller krav om langtidsplanlægning i både familien og skolen, så man optimerer muligheden for en ordentlig, alternativ undervisning i en afgrænset periode. Svend Nielsen, Hobro: Forældrene må påtage sig ansvaret for beslutningen. Skolen må på enkel måde fortælle, hvordan man er sit/sine børn til hjælp, hvis man ekstraordinært vil give sine børn/ barn en anden oplevelse i livet. Efter nogle år i livet og en hel del skoleelever tæt omkring: Skolen er lærernes og elevernes arbejdsplads. Og det er for mig en arbejdsplads, hvor forældrene må have respekt for det og for, at der er flere elever end ens egne børn i skolen. Maj-Britt Drastrup-Fjordbak, Arden: Jeg synes, vi bør se mere fordomsfrit på, om det er hensigtsmæssigt med så mange faste lukke dage/ uger om året i Folkeskolen? Hvor mange forældre har f.eks. mere end tre ugers sommerferie? På Arden Skole har det ikke været ualmindeligt, at også lærere har mulighed for ferie i undervisningstiden. Det er vel rimeligt, at vi kan planlægge ferier fleksibelt og med hensyn til andre familiemedlemmers ferier. Herhjemme har vores yngste ikke kunnet holde vinterferie med sine søskende i tre år, fordi søskendes ungdomsuddannelser ikke har samme vinterferieuge. En ide kunne være at lave tremåneders planer, så forældrene selv kan orientere sig om, hvad de skal sørge for at følge op på, hvis eleven skal fritages. (Det kunne være en mulighed at planlægge efter lærerens evt. ferie). Eller man kunne anføre bestemte uger, hvor der var mulighed for fritagelse, så man samlet holdt sig indenfor årligt 7 ugers ferie? At forældre gerne vil være sammen med deres børn, når de har fri, kan vi vel alle kun bifalde og bakke op om? Og det kan vel lade sig gøre på en sådan måde, at respekten for samarbejdet med lærere og klassekammerater ikke lider skade. Lisbeth Sørensen, Døstrup: Jeg syntes det er o.k. enkelte gange i et skoleforløb. Der kan være forskellige årsager i familien, der kan begrunde, det er o.k. Jeg er så naiv at tro, at de familier, der spørger børnene fri uden for skolernes ferier, sørger for, at de trods alt får lavet nogle lektier. Lasse Gundesen, Hadsund Syd: Jeg tror det er guld værd for hele familien, her er man sammen om noget. Kurt Bach Jensen, Hobro: Ja - det er helt o.k. Rejsearrangørerne indretter priserne efter skolernes ferieuger, hvilket medfører, at mange mindrebemidlede forældre ikke har råd til at tage på ferie med deres børn. Rejsearrangørerne fordobler i mange tilfælde priserne i både vinterferie, påskeferie, sommerferie og efterårsferie. Forældrene kan sagtens tage vare på børnenes lektielæsning under fraværet fra skolen. Det er ikke i orden, at kun velstillede forældre har muligheden for at holde en udlandsferie med deres børn. Alle uanset indkomst bør have mulighed for en gang om året at kunne holde en ordentlig ferie med deres børn. Karl Christensen, Hadsund:Det er forældrenes ansvar, hvis de vælger at søge fritagelse uden for ferierne. Det er fint med mig, at skolerne kan lave fleksible ferieplaner, men der er jo det problem, at mange elever har søskende på andre uddannelsesinstitutioner, og det kan nok ikke koordineres. Problemet er ikke ganske enkelt. Jørgen Pontoppidan, Hvornum: Forældre, der tager deres børn ud, bør selv sørge for at undervise børnene på ferie og rejser. Vi har undervisningspligt her i landet - ikke skolepligt. John Bastrup, Hadsund: Det kan være vanskeligt for forældre at få vinterferie lige netop i den uge, hvor skolerne holder ferie, så jeg synes ikke, det er et problem at tage et barn ud af skolen en enkelt uge. Det bedste ville være at have to uger at vælge imellem. Leo Kristoffersen, Hørby: Jeg mener, at det er i orden at spørge børnene fri fra skole. Der skal dog være klare regler for, hvor ofte det er i orden. Eks. maximalt en uge pr. skoleår. Ved at få regler på området undgår man, at der opstår problemer, hvor forældre og skole kigger skævt til hinanden. Mange forældre tager alligevel deres børn ud af skolen. For børnene kan det også være godt at få oplevelser, og en uges undervisning bør ikke være et problem, sammenholdt med f.eks antallet af sygedage pr. år. Per Værum Mikkelsen, Hadsund: Ja absolut. Rejserne er ofte mange tusinde kroner billigere udenfor børnenes normale skoleferier, så jeg har fuld forståelse for, at nogle børnefamilier holder ferie i "utide". Lene Thomsen, Hadsund: Forældrene har selvfølgelig selv ansvaret for, at deres børn får indhentet den forsømte undervisning - men man skal også huske, at ikke alle lønmodtagere har mulighed for at holde ferie i den uge, hvor skolen har lukket. Færre og færre virksomheder holder jo lukket i ferieperioderne (industriferie/efterårs- og vinterferie.) Susanne Jensen, Hobro: Det kommer meget an på, hvor godt barnet er med i undervisningen samt mængden af øvrigt fravær i skolen. Melanie Simick, Hobro: Det er forældrenes ansvar at sørge for, at børnene passer deres skole. Idet der ikke er fleksibel vinterferie, mener jeg godt, at det kan forsvares, at børnene tilbringer en ferie med deres forældre - uden for skolernes ferie. Men det er et svært spørgsmål at svare enten ja eller nej til - der er mange mellemregninger, der ikke kan komme med i dette svar. Anne Bak Markers, Valsgaard: Når skiferien er så hundedyr i ferieugerne, må det være tilladt at tage fri i andre uger, hvis man ellers ikke har råd til at tage på ski. Ulla Hansen, Støvring: Naturligvis skal forældrene sørge for, at børnene er opdaterede på undervisningen - også på de skriftlige ting. Ferien bør ikke strækkes ud over en uge. Marianne Therkelsen, Skørping: Skolen skal passe sammen med et arbejdsmarked med stor fleksibilitet. Og børnene skal lære at være på det samme arbejdsmarked, så ja. Det har vi selv gjort, da de ældste var små - det er jo langt billigere at tage på skiferie i uge 5 end i uge 8. Nu gør vi det ikke længere, fordi de er kommet i eksamensalderen. Hans Jørn Sørensen, Kirketerp: Men f. eks. begrænset til 5 skoledage pr. år. Forældrene må vel og mærke sørge for at undervise barnet i, hvad det måtte have mistet i skolen. Lis Thrysøe, Støvring: Det er svært at svare Ja eller Nej, jeg tænkte også på at sætte kryds ved Ved ikke, men synes alligevel det er for let ikke at tage ordentlig stilling. Selvom jeg nu er ude over den alder, hvor det er aktuelt, synes jeg alligevel, at de som har tillid til, at forældrene selv sørger for undervisning i en sådan ferie, har ret. For selvfølgelig skal børnene ikke "komme bagefter" på en sådan ekstra ferie. Ofte glemmer man også hvilken styrke det kan være for børnene at opleve en fremmed kultur, et fremmed sprog, fremmed mad. På en ferie for nogle år siden havde jeg selv to børnebørn på 12 og 14 år med på en tur til Tyrkiet. Vi valgte netop Tyrkiet, fordi her er så mange velbevarede fortidsminder. Drengene havde i god tid inden rejsen selv været på biblioteket og skaffet materialer om de ting, vi skulle se. De overraskede os totalt med den viden og interesse, de lagde for dagen. Selvfølgelig var der også plads til tur i poolen og besøg i basaren. Det var en stor oplevelse at opleve gaderne i byen efter en fodboldkamp. Her var flag og trommer sjov og jubelscener overalt, hvor vi kom frem. Trafikken blev stoppet i gaderne, og de unge drog syngende rundt, hvis de ikke kørte langsomt forbi i biler, hængende ud af vinduerne. Ergo - jeg tror, drengene vendte friske og engagerede tilbage til skolen ugen efter. Endnu taler de med varme og begejstring om turen om maden, om gadesælgeren, om amfitatrene, om basaren og alt det, de næsten ikke kunne rumme. Derfor er min mening, en god ferie med indhold og lyst og vilje til at lave lektier, når de kommer hjem, vil udvikle de fleste børn. Man må udvise den fornødne tillid til forældre og børn som skoleleder Peter Hansen, Skørping udtaler. Christian Schmidt, Skørping: Jeg mener, at de kulturelle/geografiske oplevelser, som børnene får sammen med deres forældre, vil udgøre et ikke uvæsentlig bidrage til deres viden og dannelse. Kan forældrene ikke få lov til fleksibel ferieplanlægning med deres børn vil det ende med, at evt. ulandsrejser må fravælges pga. økonomi og hensyn til forældrenes arbejdsgiver. Carsten Carl Greve, Aarestrup: Jeg kender flere, som aldrig ville kunne betale for en uge syd på i højsæson, og derfor ferierer uden for årsplanens ferier. Moderne familiekultur byder også på opgaver med at få flere familiers kalendere til at passe sammen. Jeg er overbevist om, at ingen beder deres børn fri for at glæde børnene med skolefri, men fordi ferie sammen, alternativt ikke er mulig. Men jeg vil stadig mene, at det er en dårlig ide at give ungerne skolefri efter vilje, og jeg tror, at de færreste er klar over, på hvilke planer det griber ind i børnenes uddannelse, kultur og læringsmiljø, at finde ferie vigtigere end skolegang. Elin Qvist, Nørager: Ja, hvis det ligger fornuftigt indenfor grænserne af nuværende vinterferieperioder. Hvis ikke forældre kan få ferie sammen med eksisterende vinterferie. Børn kan indhente den uge uden problem, hvis forældre er opmærksomme. Hanne-Grethe Christensen, Suldrup: I Danmark har vi undervisningspligt, det betyder, at forældre har et ansvar for undervisning af deres børn i ferie uden for oprindelig skoleferie ved at følge ugens pensum! En måde at vise sine børn vigtigheden i at følge undervisningen og udvise ansvarlighed over for skolen og de muligheder, der stilles til rådighed for læring! Hans Christian Andersen, Øster Hornum: Når jeg vælger at svare ja er det fordi, arbejdsmarkedet kræver fleksibilitet af forældrene/medarbejderne i dagens Danmark, og det kommer også til at påvirke børnenes ferie og fritid. Arbejdsgiverne forlanger, at personalet tilrettelægger deres ferie således, at virksomheden kan fungere - også i ferieperioden. Det vil påvirke Familien Danmarks feriemønster fremover, det kan vi lige så godt acceptere og prøve at finde positive løsninger, så tingene kan fungere. Balancen mellem frihed og pligter er for mig at se ingen hindring for en ferieuge i undervisningperioden, hvis eller at barnet passer sin skolegang og lektier i hverdagen. Hvis barnet ofte forsømmer eller har brug for ekstra hjælp m.m. kan/burde skolen kunne sige nej til anmodningen om fritagelse for undervisning. Rita Berthelsen, Haverslev: Det kan give nogle børn mulighed for at komme på ferie, hvor familien måske ikke har råd til at tage på ferie i højsæsonen. Det bør være underforstået, at forældrene sørger for, at deres kære poder laver lektier, så de er på højde med resten af klassen, når de kommer hjem. Jeg synes, det må være op til den enkelte skole at sætte reglerne. Ib Guldbæk, Hellum: Det er på sin vis helt i orden, dog må det jo ikke ske for tit, da det i givet fald vil gå ud over børnenes læring og for øvrigt også planlægningen i skolen. Thomas Madsen Nielsen, Aars: Jeg synes som udgangspunkt, det er i orden. Arbejdsmarkedet er de seneste 30 år gradvis blevet mere fleksibelt, til stor glæde for os alle sammen. Så ville det jo slet ikke give mening, hvis skolerne er en stopklods for, at man kan få glæde af denne fleksibilitet. Jeg er godt klar over, at det er en stor udfordring for skolerne at være fleksibel, men det er det faktisk også for resten af samfundet. Tænk f.eks. på at forældre, der arbejder på sygehus, plejehjem el.lign. ikke alle kan få ferie i skolernes ferieperioder. At tage børnene ud af skolen sammenlagt en uge om året bør ikke være et problem, og i særlige tilfælde vil to-tre uger også være o.k. Lisa Bjørn, Aalestrup:Når børn har en god tid med forældrene, og det er en ferie, så gavner det meget mere end skolens savn - eller ekstraarbejde skader. De fleste elever indhenter sagtens en uge eller to uden problemer. Og de fleste lærere klarer den opgave som en mis. Michael Mathiesen, Aars: Jeg går ud fra, at de pågældende forældre er ansvarsbevidste og sikrer sig, at deres børn ikke af den grund sakker agterud. Heine Pedersen, Ranum: Mange børnefamilier er i dag så presset af skæve og forskudte arbejdstider, at det er umuligt for forældrene at afse tid til at holde en samlet familieferie på de tidspunkter, der rammer skolernes ferie. Det er derfor fuldt forståeligt og legalt, at de ser sig nødsaget til at være sammen i hele familien på tidspunkter, der afviger fra børnenes ferier. Ferie behøver ikke at være indlæringsfri, men kan åbne op for læringsprocesser hos børnene. I stedet for at irettesætte forældrerne for at tage sig af børnene, så vil det være væsentlig bedre, at lærerene orienterer forældrerne om, hvordan de vil kunne bruge ferien til at lave nogle lektier sammen med børnene, så de ikke kommer bag efter i klassen. Lise Harbo, Farsø: Ja, det er helt o.k., men det er forældrenes ansvar, at barnet får lavet lektier på ferien, så det møder velforberedt i skolen efter ferien. En ferie kan mange gange betragtes som en studietur for barnet, hvor det lærer mange andre ting end i skolen: Det kan være besøg i storbyer, museer eller nye fysiske udfordringer, der også er en vigtig del af barnets udvikling - og det kan altså ikke altid lade sig gøre i skolernes ferier. Karl Kristensen, Løgstør: Tage på ferie uden for skolens fastsatte ferier. Burde vel ikke være et problem, så længe at de væsentlige fag som læsning, regning. osv. følger med på ferien. Som vi f.eks. selv har brugt flere gange, når ferien varede længere en blot nogle dage. Og der blev lavet dagbog om de oplevelser, der skete på ferien, og de opgaver, som der ellers skulle laves i klassen, fulgte med. Burde problemet med at tage på ferie uden for skolernes ferie ikke være større end det kunne løses med lidt god vilje. Herdis Brix, Aars: Men jeg mener også, det er forældrenes ansvar at orientere sig om, hvilket læsestof barnet i den pågældende periode går glip af og selv påtager sig ansvaret for, at barnet får fulgt op på dette. Bent Linde, Aars: Det SKAL være muligt at tage sine børn på ferie udenfor skolernes feriekalender. Priserne i vinterferien er så dyre, at mange ikke ville have mulighed for at give børnene en ferie, og det må ikke ske. Skulle der forandres noget, må det være, at skolerne holder vinterferie over en periode evt. fra uge 5 til og med uge 12, sådan at man rykker en uge frem hvert år. På den måde ville der ikke være det ræs med at alle skal af sted i 1-2 uger og så ville flere have mulighed for at overholde almindelig feriekalender. Alt kan naturligvis overdrives, der må skolelederen være leder og sige til eller fra. Martin Glerup, Aars: Der bør være fleksibilitet i forbindelse med vinterferien. Dette af mindst to grunde: Børnefamilierne får lettere ved at placere vinterferien ind, så de kan være sammen med børnene. Presset på badelande, feriecentre og andre fritidsfaciliteter fordeles mere hensigtsmæssigt, hvis skolerne er fleksible med hensyn til feriernes afvikling.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.