Vred sommerhusejer: Ussel mammon vejer tungere end jura og biologi

Et revideret lokalplanforslag for 58 nye sommerhuse i Rødhus Klit tager udelukkende hensyn til økonomiske interesser, mener Pernille Høxbro

De 148 feriehuse i Rødhus Klit er knap 80 kvadratmeter store og ligger samlet i små klynger. Nu vil Calum udstykke nye grunde i området og bygge 58 huse på hver 150 kvadratmeter. <i>Foto: Henrik Bo</i>

De 148 feriehuse i Rødhus Klit er knap 80 kvadratmeter store og ligger samlet i små klynger. Nu vil Calum udstykke nye grunde i området og bygge 58 huse på hver 150 kvadratmeter. Foto: Henrik Bo

RØDHUS:En række ændringer til trods får et nyt lokalplanforslag for et sommerhusområde i Rødhus Klit hård medfart af Pernille Høxbro, der ejer et af 148 feriehuse i området.

- Det her forslag er ikke en forbedring i forhold til det, vi blev præsenteret for sidste år. Dette forslag smadrer naturen helt og aldeles, og det vidner om, at det igen er ussel mammon, der er altoverskyggende i Jammerbugt Kommune, lyder det fra Pernille Høxbro, der er advokat med møderet for Højesteret og endvidere har mere end 25 års erfaring som kommunalpolitiker i Frederiksberg Kommune, hvor hun blandt andet har været rådmand.

Hun og de øvrige sommerhusejere kan nu se frem til at få yderligere 58 naboer, hvis kommunalbestyrelsen senere på året siger "ja" til lokalplanforslaget, som skal bane vejen for, at firmaet Calum kan realisere det omfattende projekt.

Nyt forslag efter indsigelser

I februar sidste år sendte Jammerbugt Kommune et lokalplanforslag i høring i otte uger. I den forbindelse udtalte borgmester Mogens Chr. Gade (V), at han personligt så frem til, at høringen afstedkom konstruktive indspark, der kunne danne baggrund for et projekt, som tilfredsstiller alle parter.

I alt modtog kommunen 101 høringssvar, svarende til 1041 sider med indsigelser og bilag, hvilket er udsædvanligt - hvad teamleder for Team Plan i Jammerbugt Kommune, Kell Agerbo, dengang gav udtryk for. 

Nu har kommunen forsøgt at tage hensyn til indsigelserne og har udarbejdet et nyt lokalplanforslag, som er i offentlig høring frem til 31. august. 

Det nye oplæg til lokalplan indeholder ændringer omkring blandt andet størrelse. Det skal fortsat være muligt at opføre 58 huse, men hvor der tidligere var lagt op til huse på 180 kvadratmeter samt garage/anneks på 50 kvadratmeter, hedder det nu maksimalt 150 kvadratmeter og blot én bygning på hver grund.

Illustration af, hvordan det kan komme til at se ud med nye sommerhuse i Rødhus Klit. <i>Illustration: Jammerbugt Kommune</i>

Illustration af, hvordan det kan komme til at se ud med nye sommerhuse i Rødhus Klit. Illustration: Jammerbugt Kommune

Desuden indeholder det nye lokalplanforslag bestemmelser om udseende - herunder farve på bebyggelsen. Endvidere er der krav om taghældning på mellem 20 og 25 grader, hele bygningen skal etableres i samme niveau, tagmaterialer skal være sort tagpap eller græstørv/sedum, der må ikke opsættes flagstænger mv.

Selv om kommunen har forsøgt at tilpasse projektet, ændrer det ikke på, at det ikke bør have en gang på jorden, fastslår Pernille Høxbro. Hun konstaterer, at man slet ikke har forholdt sig til juraen og biologien.

Truede arter i området 

Området, der er udset til at rumme de 58 boliger, grænser op til et Natura 2000-område, som omhandler natur, der kræver særlig beskyttelse.

Firmaet Dansk Bioconsult har foretaget en biologisk undersøgelse af området, hvor man afsøgt det for truede arter. Her fremgår det blandt andet, at selvom det ”er sandsynligt, at markfirben kan forekomme i området”, er der ved feltundersøgelserne ”ikke fundet tegn på, at området bruges som ynglelokalitet for Markfirben”. Konklusionen er draget på baggrund af to besøg i området i 2019 og to besøg i 2021.

Den konklusion sætter Pernille Høxbro spørgsmålstegn ved.

- Det er et elendigt feltarbejde, politikerne har lagt til grund for lokalplanforslaget. Forleden fandt min nabo hele 24 markfirkbenæg i området, hvilket indikerer, at området i høj grad bruges som ynglelokalitet, påpeger Pernille Høxbro.

Ifølge Naturdatabasen.dk er der alene i perioden fra 20. juli til 2. august observeret 40 markfirbenæg og fem firben. Af Miljøvurderingen fra Dansk Bioconsult fremgår det endvidere, at der gennem de sidste 20 år er sket 35 indrapporteringer af markfirben, som alle er fra 2020 og 2021 og alle omkring projektområdet. I rapporten konkluderes der følgende om disse fund: "Det kan sikkert antages, at observatørerne har koncentreret sig om projektområdet." 

Sår tvivl om zonestatus

Husejerne i Rødhus Klit har endvidere rejst spørgsmålstegn ved områdets zonestatus. Området er ikke overført til sommerhusområde og er derfor fortsat landzone, hævder de. Det betyder ifølge husejerne, at der ikke kan bygges sommerhuse. Jammerbugt Kommune har på den baggrund haft et advokatfirma til at vurdere, hvilken zonestatus området har. Et syv siders langt dokument udarbejdet af advokatfirmaet Kromann Reumert fastslår: "Det er vores vurdering, at ejendommens nuværende status er sommerhusområde".

Ifølge Pernille Høxbro er det en konklusion, som områdets to ejerforeninger, er i færd med at afprøve.

- Min vurdering er, at vi har gode muligheder for at dokumentere, at det ikke er lovligt at bygge sommerhuse i det område, fastslår Pernille Høxbro.

Udover at husejerne i Rødhus ikke tager konklusionen om zonestatus for gode varer, mener Pernille Høxbro, at der er tale om en klar sammenblanding af interesser, når Jammerbugt Kommune læner sig op ad det samme advokatfirma – Kromann Reumert - som siden 2013 har rådgivet firmaet Calum. Og hun undrer sig i det hele taget over, at sagen ikke har større politisk bevågenhed.

- Fra Christiansborg lyder det, at vi skal værne om vores natur, men her får man åbenlyst mulighed for at smadre et stykke unikt natur. Jeg forstår ikke, at der ikke er en nordjysk folketingspolitiker, der løfter den her sag, siger hun.

Området i Rødhus

  • Lokalplanområdet er beliggende syd for Rødhus og har et areal på 11,5 hektar.
  • Advokatfirmaet Kromann Reumert har udarbejdet et juridisk notat for Jammerbugt Kommune om zoneforholdene i området. Konklusionen heraf er, at områdets zonestatus er sommerhusområde. Dette beror på, at ejendommen tidligere – og forud for etableringen af det gældende zonesystem – var omfattet af en byplanvedtægt (”Byplanvedtægt nr. 1 vedrørende kystområdet” fra 1953), der fastsatte nærmere bestemmelser om ejendommens anvendelse, bebyggelsesmuligheder, bebyggelsens udformning mv.
  • Set fra de nuværende Rødhus Klit-ejeres synspunkt er der dog den hage ved notatet, at Kromann Reumert hele vejen igennem samtidig har været advokat for ejendomsudvikleren Calum, der gerne vil bygge 58 større og individuelt opførte sommerhuse.
  • De eksisterende boliger i området er alle under 80 kvadratmeter.
  • Ejerne af husene i Rødhus Klit mener ikke, at området er et sommerhusområde og sammenligner med en sag i Guldborgsund Kommune, hvor et tilsvarende projekt i Marielyst Ferieby i januar 2021 blev kendt ulovligt i Planklagenævnet. Her afgjorde nævnet, at byggeriet af 10 sommerhuse var i strid med lokalplanens principper for et feriecenter.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.