Kulturen skal have kant og kontraster

Politikere og kulturfolk enige om de næste fire års kultursatsning

Kontraster er det nye buzzword i nordjysk kulturliv. Udtænkt og besluttet på Hotel Amerika i Hobro, hvor 50 politikere, embedsfolk, kulturaktører og almindelige borgere var lukket inde i et døgn for at diskutere sig frem til, hvad den næste store nordjyske kultursatsning skal bestå i. Det kom der fire mere eller mindre konkrete forslag ud af. De blev bedømt af et smagsdommerpanel og derefter sendt til afstemning blandt alle deltagere i lejren. Vinder blev altså et forslag om at dyrke skønheden i de kontraster, som Nordjylland er så rig på. - Det kan for eksempel være poetry slam på Skagens Museum, en overraskende oplevelse for tilskuerne under pausen af en fodboldkamp på Aalborg Stadion, strygerkoncert i en gammel tysk bunker eller kunstinstallationer i Råbjerg Mile. Ikke for kontrastens egen skyld men for at skabe nye oplevelser på alternative arenaer, som det lød i præsentationen fra gruppen, der blandt andre talte kulturudvalgsformand i Frederikshavn Kommune Mogens Brag (V) og poetry slammeren Mads Bjergen fra Aalborg. - Vi er jo på forhånd sat i bås som en del af den rådne banan og dermed i kontrast til resten af Danmark. Vi vælger at sige, at vi elsker og ser skønheden i kontrasten og vil derfor gerne tilskynde til projekter, der fremskynder kontraster, uddyber Mogens Brag. Det var på forhånd besluttet, at "Den store satsning" skulle være en central del af Kulturaftale Nordjylland for de næste fire år. Det kulturelle flagskib, der skal have kant, skabe merværdi og synliggøre nordjysk kultur både for regionens egne borgere og for resten af verden, som det hedder i oplægget "Kulturkanten". Og der er penge til at satse stort. Kulturaftalen råder over godt 20 millioner statslige, regionale og kommunale kroner. En tredjedel af dem er øremærket den store satsning. Der var bred enighed om, at man ikke skal fyre hele butikken af på en stor event, som måske nok skaber opmærksomhed, mens den foregår, men som snart går i glemmebogen. Og lige så enige var deltagerne om, at den nye satsning for alvor skal nå ud til nordjyderne. Her skræmmer sporene fra det seneste fælles nordjyske kulturprojekt, billedkunstfestivalen Port 2010, som nok havde højt kunstnerisk niveau men af mange blev oplevet som alt for finkulturel. Kunst i kontrast til omgivelserne er ikke nogen ny opfindelse. Sculptures By The Sea i Aarhus og ballet ved den tilsandede kirke i Skagen er blot et par eksempler. Men at basere et flerårigt kulturprojekt på kontrasten som omdrejningspunkt er nyt, mener Gitte Ørskou, direktør på Kunsten i Aalborg, der sammen med Helge Søgaard fra VisitAalborg og Marianne Knudsen fra DR Nordjylland udgjorde smagsdommerpanelet. - Det vil kunne tiltrække en masse opmærksomhed til Nordjylland, at vi har så stærk en kulturpolitisk vision, at vi tør lade kontrasterne mødes, og at vi spænder over alle mulige genrer. Det tror jeg rammer lige ind i den måde, man skal tænke, skabe og formidle kultur på i dag. Smagsdommerne faldt for den stærke ide, selvom de gjorde opmærksom på, at den endnu er rigeligt luftig. Men det bliver den ikke ved med at være, lover formanden for Kulturaftale Nordjylland, Aalborgs kulturrådmand Anne-Dorte Krog. - Nu skal vi først og fremmest have indholdet i kulturaftalen godkendt i kulturministeriet og have aftalen underskrevet i efteråret. Og så skal vi hjem og have de konkrete ideer på bordet. - Vi skal have involveret en hel masse borgere, unge som gamle, der kan have en ide til, hvad de gerne vil opleve, og hvor de vil opleve det. Forhåbentlig kan det inspirere til at få endnu mere kultur i Nordjylland. Yderligere tre idéer KULTURAFTALE: Ud over det vindende projekt med titel "Kontraster" var tre andre ideer i spil i kulturdøgnet i Hobro. 1. Expo North - Art & Culture. Et fireårigt kulturprojekt, der skal bygges op om to store udstillinger/eksponeringer i regionen. Projektet skal omfatte alle kunstarter og omfatte læring, vidensdeling og brugerdrevet formidling. Smagsdommerne: Forslaget mangler nerve, engagement og kant. 2. 117 fortællinger. En ide om at indsamle nordjydernes fortællinger, fra slægtshistorier over beretninger om skæve eksistenser til de store episke fortællinger. En jury skulle så udvælge de bedste, som efterfølgende kunne fortolkes som f.eks. teater, musik eller installationer. Smagsdommerne: Vi tvivler på, at resultatet bliver specielt nordjysk. Der risikerer at gå for meget lokalhistorisk arkiv i det. Forslaget var dog med i opløbet som den næstbedste ide. 3. Ind under huden, ud over kulturkanten. Et forløb, der ved hjælp af nytænkning, alternative arenaer og crossover mellem kunstarter skulle ændre folks opfattelse af kunst og kultur. Smagsdommerne: For ukonkret, som en bog med lutter blanke sider. fakta Fire-årig kulturel udviklingsaftale mellem de 11 nordjyske kommuner samt Region Nordjylland på den ene side og Kulturministeriet på den anden. Formålet er at øge kvaliteten og synligheden af det samlede kulturområde i landsdelen. Den nuværende kulturaftale udløber med udgangen af 2012 og har haft et budget på 21 millioner kr. - 13 mio. fra kommunerne og regionen og otte mio. fra Kulturministeriet. Det vides endnu ikke, hvor mange penge, der bliver i den nye kulturaftale for 2013-2016, kaldet Kulturkanten. Men der er lagt op til, at 35 procent skal bruges på "Den store satsning", 35 pct. på "Nye indsatser" og 30 pct. på "Det etablerede".