Kulturstyrelsen kommer og ser på højskolen

Invitationen kommer fra en større gruppe mennesker, som ønsker de kulturhistorisk vigtige bygninger på højskolegrunden fredet for fremtiden.

En større gruppe mennesker har skrevet til Kulturstyrelsen for at få Støvring Højskole og frikirkebygningen fredet. Foto: Lars Pauli

En større gruppe mennesker har skrevet til Kulturstyrelsen for at få Støvring Højskole og frikirkebygningen fredet. Foto: Lars Pauli

Hvis det står til Birgit Skovmand, Anette Bruun Hansen og Peder Christensen skal højskolebygningerne midt i Støvring fredes for eftertiden. De tre udgør en arbejdsgruppe, som nu har skrevet til Kulturstyrelsen i håb om, at især det unikke gårdmiljø, hovedbygningen og teatersal, samt den tidligere frimenighedskirke, bevares og sikres for eftertiden. - Vi mener, at det er noget af det sidste oprindelige Støvring, der er tilbage. - Vi føler, at bygningen er en del af os og en stor del af Støvring by og historien om byen, siger Peder Christensen. Arbejdsgruppen har brugt efteråret på at indsamle oplysninger og billeder af højskolen fra dens start på Hobrovej i 1901 og frem til nu. Ansøgningen til Kulturstyrelsen er på 27 sider med billeder og illustrationer af bygningerne gennem tiderne. - Vi håber, at de meget flotte og historisk vigtige bygninger bliver fredet, så de også kan være med til at fortælle historien om Støvring for de kommende generationer, siger Peder Christensen. Ud over arbejdsgruppen tre medlemmer er ansøgningen underskrevet af en lang række tidligere bestyrelsesformænd og forstandere for højskolen, repræsentanter for foreninger i Støvring og omegn og politikere fra begge fløje i det politiske univers. Kulturstyrelsen kommer I følge Peder Christensen er arbejdsgruppen i en fin dialog med Kulturstyrelsen. - Inden for et par måneder har Kulturstyrelsen lovet, at de vil komme til Støvring og se på bygningerne. - Så må vi håbe på, at de vil se positivt på vores ønske om at frede bygningerne, siger Peder Christensen. Arbejdsgruppen understreger, at ønsket om at frede bygningerne ikke er et indlæg i den verserende politiske debat om placeringen af et nyt rådhus, men alene tjener det formål at få sikret en vigtig del af Støvring s kulturhistorie for eftertiden. Men samtidig har de tre medlemmer dog svært ved at se, hvordan et nyt rådhus kan indpasses på højskolegrunden, uden at noget værdifuldt går tabt., som de skriver i en pressemeddelelse.