Kvinder er utrygge i nattelivet

PANEL: De fleste nordjyder føler sig trygge ved at færdes, hvor de bor - og det gælder især kvinder

NORDJYLLAND:Mere end hver tredje af de kvinder, der jævnligt færdes i Aalborgs midtby om aftenen eller natten, føler sig utryg ved det. Uanset at politiet og statistikkerne siger, at der generelt ikke er grund til utryghed.

Det viser en Panel Nordjylland-måling, som Jysk Analyse har lavet for NORDJYSKE Medier.

Grafik:
Kilde: Jysk Analyse. Grafik: Palle Olsen

Samlet set svarer 70 pct. af de, der nogle gange årligt eller oftere befinder sig i midtbyen, at de føler sig trygge. Ni pct. siger, at de er ”meget trygge”, mens 61 pct. svarer, at de føler sig trygge. Seks pct. svarer ”ved ikke”, og tilbage er der så 20 pct., der siger, at de føler sig utrygge, mens tre pct. svarer, at de endog føler sig meget utrygge.

Der er en meget markant forskel på svarene, hvis man gør tallene op efter køn: 14 pct. af mændene svarer samlet set, at de føler sig utrygge. Blandt kvinderne gælder det hele 36 pct.!

- Det er bekymrende, at knap en fjerdedel af dem, der har deres gang i Aalborgs midtby ud på de små timer - helt præcist 23 pct. - svarer, at de føler sig utrygge. Og endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at tallet for kvinder alene er så højt som 36 pct., siger Mads Ruby, administrerende direktør hos Jysk Analyse.

NORDJYSKE har i de seneste måneder flere gange beskrevet en frygt, som nogle føler ved at færdes i den centrale del af Aalborg ud på aftenen eller om natten - en frygt, som ikke mindst gengives på sociale platforme. Politiets statistikker viser, at der i 2018 blev anmeldt betydeligt flere voldtægter i Aalborg Kommune end de foregående år, mens antallet af røverier ikke er højere end vanligt. I november i fjor arrangerede NORDJYSKE sammen med Midtbyens Samråd i Aalborg et dialogmøde, hvor topfolk fra Nordjyllands Politi manede til besindighed og afviste, at Aalborg er farligere end andre byer, hvor mange mennesker går i byen.

Politiledelsen slog også fast, at mens nogle anmeldelser fører til retssager, gør andre det ikke. Det sidste offentliggør politiet ikke - modsat hvis nogen anmelder en forbrydelse - og det kan være med til at skabe et skævt billede i offentligheden, vurderer man.

På mødet var der yngre kvinder, som ofte gik i byen, der ytrede sig. Nogle følte sig utrygge, mens andre ikke gjorde det - og havde taget forholdsregler, når de forlod midtbyen. Eksempelvis gik de aldrig alene, og de holdt sig til de større gader - to råd, som også var en del af den anbefaling, politiet på mødet kom med.

Efterfølgende er mødets debat fulgt op på flere måder af blandt andet Aalborg Kommune og Midtbyens Samråd.

Mest trygge i Rebild Kommune

I Panel Nordjylland-målingen blev alle 1358 deltagere i panelet som det første - uanset hvor i Nordjylland de bor - spurgt, om de er trygge eller utrygge ved at færdes i deres nærområde, altså i og omkring hvor de bor, om aftenen og natten. Samlet set svarede 45 pct., at de føler sig meget trygge, mens 47 pct. svarede, at de var trygge. Med andre ord: 92 pct. af nordjyderne føler sig trygge ved, selv om der er mørkt, at bevæge sig rundt i området, hvor de bor. Seks pct. svarede omvendt, at de er utrygge, mens én pct. var meget utrygge. En enkelt pct. svarede ”ved ikke”.

Grafik:
Kilde: Jysk Analyse. Grafik: Palle Olsen

Der er - også her - en kønsmæssig forskel. Blandt mændene er der to pct., der svarer, at de er utrygge ved at færdes i deres nabolag. Blandt kvinderne er tallet 12 pct.

Til gengæld er der samlet set en følelse af, at man kan være tryg, uanset hvor i landsdelen man bor. Ganske vist er der forskelle kommunerne imellem, men de er ikke store: Størst er trygheden i Rebild Kommune, hvor 97 pct. svarer, at de er trygge eller meget trygge ved at færdes i deres nærområde. Hjørring Kommune er omvendt det sted, hvor flest panelmedlemmer svarer, at de er utrygge eller meget utrygge ved at færdes i nærområdet - det gælder 10 pct. Men stadigvæk er der altså i Hjørring 89 pct., der er trygge eller meget trygge.

I denne del af undersøgelsen forholdt panelmedlemmerne sig altså til, hvordan de bedømmer trygheden i det område, hvor de bor.

Ønske: Mere politi på gaden

Herefter zoomede vi ind på Aalborgs midtby, foranlediget af diskussionen om utryghed her. Panelmedlemmerne blev først bedt om at svare på, hvor ofte de færdes i Aalborgs midtby om aftenen eller natten. Dem, der svarede, at det gør de en-to gange om året eller oftere, blev herefter udspurgt om deres oplevelse af Aalborgs midtby. Og her viste målingen - som omfattede 564 panelmedlemmer - som nævnt ovenfor, at 36 pct. af kvinderne og 30 pct. af de 18- til 29-årige føler sig utrygge eller meget utrygge.

Grafik:
Kilde: Jysk Analyse. Grafik: Palle Olsen

De 564 panelmedlemmer blev efterfølgende spurgt, hvad der ville gøre dem mere trygge, når de færdes i Aalborgs midtby. Der var fem bud, og man kunne vælge ét eller flere af disse. Næsten to tredjedele - 64 pct. - fandt, at hvis der var flere politifolk, der bevæger sig rundt i gaderne til fods, ville dét øge trygheden. Dette initiativ er uden konkurrence dét, flest peger på. Næsthøjest på ønskesedlen står, at man gør mere for at undgå, at grupper af personer forsamler sig og forulemper forbipasserende. Det peger 43 pct. på som noget, der ville øge trygheden.

Det sidste blev på dialogmødet også nævnt med særlig henvisning til Nytorv foran burgerbaren McDonald’s, og politi og kommune lovede på dialogmødet, at man vil øge opmærksomheden yderligere på netop dette område.

39 pct. mener, at kameraovervågning i et større område end i dag ville øge trygheden, mens 36 pct. svarer, at det ville gøre dem mere trygge, hvis man så flere patruljevogne i bybilledet.

Ud af politibilen!

Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen siger til NORDJYSKE, at målingens resultater ikke overrasker hende.

- På den ene side er der generelt en meget stor tryghed blandt borgerne i Nordjylland, hvilket er rigtig godt. På den anden side er der i forhold til nattelivet i Aalborg en større utryghed, især blandt kvinder. Og Aalborgs midtby kan være et lidt voldsomt sted at færdes, men vi er af samme grund også stærkt til stede, siger hun.

Efter dialogmødet i november har politiet og ikke mindst Aalborg Kommune øget tilstedeværelsen på Nytorv.

- Som politi kan vi ikke bede en flok 16-årige flytte sig, bare fordi de ved deres tilstedeværelse skaber utryghed hos andre. Men kommunen har forøget aktiviteterne på dette felt, siger politidirektøren.

Målingen peger på, at mere synligt politi på gaderne i midtbyen er dét, der mere end noget andet kunne øge trygheden. Vil I øge antallet af betjente i Aalborgs midtby?

- Vi har flere folk på gaden, og vi opfordrer betjente i patruljevogn til at parkere ind imellem og gå en tur i midtbyen, fordi vi godt ved, at gående betjente har en tryghedsskabende virkning. Der er imidlertid grænser for, hvor langt væk de kan gå, for skal der pludselig rykkes ud, går det ud over responstiden, hvis de er for langt fra bilen, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Hun tilføjer, at mere synligt politi måske ikke er svaret på alt. Men med de seneste landspolitiske signaler er der lagt op til, at der i de kommende år måske kommer mere politi ud i landet. Hvordan det i givet fald kan påvirke bemandingen i Aalborg, tør hun ikke spå om.

Frygten er større

I panelmålingen svarede cirka halvdelen af panelmedlemmer, at de sjældent eller aldrig færdes i Aalborgs midtby om aftenen eller natten. Disse panelmedlemmer - som altså alene bygger deres indtryk på, hvad de har hørt eller læst - spurgte vi, om de ville være trygge eller utrygge ved at færdes i Aalborgs midtby om aftenen eller natten. Ganske mange - 24 pct. - svarede, nok ikke så overraskende, ”ved ikke”. Hvis man eksempelvis bor langt fra Aalborg og aldrig færdes i byen, er det et meget teoretisk spørgsmål at blive stillet.

Grafik:
Kilde: Jysk Analyse. Grafik: Palle Olsen

Men alligevel var der 41 pct., der svarede, at de ville være utrygge eller meget utrygge ved at begive sig ud i Aalborgs gader. Dette tal er markant højere end blandt dem, der rent faktisk færdes i Aalborg by night. Her var det - som tidligere omtalt - 23 pct., der sagde, at de var utrygge eller meget utrygge.

Blandt de, der stort set aldrig selv kommer i Aalborg, er der 35 pct., der svarer, at de vil være trygge eller meget trygge ved i givet fald at gøre det. Blandt de, der har egne erfaringer at trække på, fordi de jævnligt færdes i byen, var det 70 pct., der svarede, at de var trygge eller meget trygge.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.