Fyret erhvervsdirektør tager bladet fra munden: Her er min version af afskedigelsesforløbet

Tinna Malmborg, <i>Arkivfoto</i>

Tinna Malmborg, Arkivfoto

DEBATINDLÆG: I en pressemeddelelse har bestyrelsen for Morsø Erhvervsråd begrundet min opsigelse med, at de ønsker en anden strategi og dermed også en anden profil til jobbet.

I dagspressen tilføjer bestyrelsesformand Tage Odgaard, at opsigelsen også sker fordi:

- Der var ting ved mit arbejde, som bestyrelsen ikke var tilfredse med.

- Jeg længe havde givet udtryk for, at jobbet måske alligevel ikke var noget for mig.

- Der var fuld enighed imellem os om at opsige samarbejdet.

Slutteligt kalder han det et udtryk for forsmåethed, når jeg hævder at have gjort erhvervsrådets indsats mere virksomhedsrettet.

Enhver bestyrelse er i deres fulde ret til at opsige samarbejdet med en direktør, og hvis jeg mente, der havde været et gran af sandhed i ovennævnte begrundelser og udmeldinger, ville jeg overhovedet ikke have ytret mig i denne sag. Nu har bestyrelsesformand Tage Odgaard i fuld offentlighed fremlagt bestyrelsens version af sagen, og da han samtidigt har oplyst, at jeg ikke har fået mundkurv på følger hermed min:

Da jeg tiltrådte stillingen som direktør, fandtes der ingen strategi for erhvervsrådets retning og med en bestyrelse som, trods flere henvendelser, ikke ønskede at være en aktiv del af dette arbejde, definerede teamet og jeg erhvervsrådets rolle ift. mine ambitioner og med udgangspunkt i en helt enkel hjemmeside, som tydeligt beskriver erhvervsrådet strategi i praksis… ”Vi inspirer til udvikling, samarbejde og netværk og gør det nemt at starte, drive og vækste din virksomhed.” En hjemmeside, som for øvrigt gik live samme dag, som jeg blev afskediget.

Erhvervsrådets hverdag består af et stadigt stigende antal henvendelser fra forskellige virksomheder og iværksættere og deraf mange forskelligartede opgaver. Der er sket en betydelig opgradering af erhvervsrådets vejledning bl.a. med etablering af et CRM system med mulighed for at målrette virksomhedsindsatser. Etablering af en erhvervscafé med fokus på erfaringsudveksling og et koncept omkring virksomhedsrelevante værktøjskurser. Bæredygtighed er i den grad kommet på dagsordenen og til glæde for flere lokale virksomheder. Etablering af en iværksættercafé for dem der har til hensigt at starte som selvstændig. Ejerledernetværket er optimeret fagligt, ligesom karrieremessen har fået et markant løft ift. tidligere.

Derudover har erhvervsrådet opbygget et vidtforgrenet vidensnetværk som, i tæt samarbejde med erhvervsrådets konsulenter, har både relevant knowhow og kapacitet til at bistå alle typer virksomheder og på et helt andet plan end tidligere noget som især Tage Odgaards eget firma har været en meget begejstret storbruger af og offentligt har rost i høje vendinger. Han må derfor have en lidt flov smag i munden, når han udtaler, at han ikke synes, at erhvervsrådets indsats er blevet mere virksomhedsrettet.

De, der har fulgt erhvervsrådet igennem de seneste 2 år, ved, at der er sket en kraftig stigning i både rådets aktiviteter og formåen. Ifm. DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021 var det da også en glad Tage Odgaard, der stolt fortalte, at erhvervsrådet havde en stor andel i den flotte placering, hvor Morsø blev den bedst placerede nordjyske kommune og nr. 11 på landsplan.

Der er altid noget, som kunne have været gjort anderledes, og hvis bestyrelsen undervejs skulle have ønsket en anden strategi, eller på anden måde har følt, at noget skulle have været ændret, har de haft rig mulig for at få korrigeret indsatsen undervejs, enten via dialog eller igennem en direkte ordre, men det har på intet tidspunkt været på tale i løbet af min ansættelse.

Årsagen til min opsigelse skal nemlig findes i et særdeles anspændt forhold til et af erhvervsrådets bestyrelsesmedlemmer, Hans Ejner Bertelsen, der samtidigt bestrider borgmesterposten. Det viste sig forholdsvis hurtigt efter min ansættelse, at han havde mere end svært ved at affinde sig med rollen som menigt bestyrelsesmedlem, og efter nogle episoder, hvor han ikke kunne få det, som han ville, blev hans indstilling til mig mere og mere fjendtlig, og hans opførsel og mimik faldt til et niveau milevidt under det, man bør kunne forvente hos en mand i hans embede.

Bestyrelsesformand Tage Odgaard, samt flere af bestyrelsesmedlemmerne, har da også ved flere lejligheder givet udtryk for, at det er et problem, at borgmesteren agerer som om, at erhvervsrådet tilhører ham. Tage Odgaard formåede dog ikke at gøre noget ved det, men forsikrede mig gentagne gange om, at han havde min ryg i denne sag, at han syntes, jeg var udsat for en helt urimelig og personlig hetz, og at hvis jeg på et tidspunkt blev tvunget til at forlade stillingen, så gik han også af formand.

Jeg blev derfor en smule forbløffet, da Tage Odgaard dukkede op på mit kontor og opsagde mig med den begrundelse, at bestyrelsen ønskede en ny strategi og dermed også en anden person i direktørstolen. Efter lidt overtalelse indrømmede han dog, at fyringen skete efter pres fra borgmesteren, der truede med at få fjernet den kommunale støtte, hvis jeg forblev i stillingen. Selvom han havde brugt det meste af sin sommerferie i dialog med borgmesteren, så han dog ingen anden udvej end at føje ham, da jeg nu pludselig var blevet en direkte trussel mod erhvervsrådet. Tage Odgaard beklagede også den fuldstændige kovending omkring sin egen afgang, men nu havde han lovet borgmesteren at blive på posten, da man ikke ønskede at skabe samme uro som under sidste direktørfyring, og han håbede derfor også, at vi kunne holde os til den allerede udfærdigede pressemeddelelse.

Jeg er ærgerlig over at skulle forlade stillingen, for netop nu gik vi en spændende tid i møde med en del nye tiltag, som stod for at skulle rulles ud, og derudover var det planlagt, med bestyrelsens accept, at der d. 15. august have været startet endnu en erhvervskonsulent med nogle kompetencer, som skulle have gjort erhvervsrådets indsats endnu bredere. Jeg må dog indrømme, at min arbejdsglæde og -iver så småt var begyndt at svinde ind. Både pga. den modstand og negativitet, jeg konstant blev mødt med fra borgmesteren, men også på grund af den manglende opbakning fra bestyrelsen omkring netop netop den problematik.

At én mand ønsker mig afskediget af rent personlige årsager, og alle andre blot bukker hovedet og retter ind, og man derefter forsøger at retfærdiggøre sine handlinger ved offentligt at tilsværte min indsats, synes jeg er under al anstændighed, og langt ud over, hvad jeg som person vil finde mig i uden uden at reagere. Så kalder det, for mit vedkommende, på ordentlighed og en trang til at fortælle min version. Jeg er også fuldstændig klar over, at det ganske givet vil medføre nogle kraftige modreaktioner og forsøg på at sætte spørgsmålstegn ved både mine resultater, min troværdighed og min beskrivelse af forløbet forløbet, men det kan jeg sagtens leve med.

Slutteligt vil jeg give virksomhederne på Mors et ønske med på vejen i forbindelse med den strategi erhvervsrådets bestyrelse nu tilsyneladende skal til at udarbejde.  Jeg håber, at man vil tage sig tid til at få defineret en fornuftig, langsigtet og vidtfavnende strategi, måske baseret på de grundsten, der allerede er lagt, og derefter stole på, at erhvervsrådet er sin opgave så voksen, at man tør kappe alle politiske bånd, så snævre personlige og partipolitiske synspunkter ikke længere kan spænde ben for spænde ben for den lokale erhvervsudvikling. Dette har man faktisk praktiseret længe i landets mere innovative og dynamiske kommuner.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.