Hvorfor vil I spænde ben for udvidelsen af Nationalpark Thy?

Nationalparken i Thy. Bør den udvides? <i>Foto: Jens Kristian Kjærgaard</i>

Nationalparken i Thy. Bør den udvides? Foto: Jens Kristian Kjærgaard

DEBATINDLÆG: For et par år siden kom borgergruppen Lildstrand med et seriøst, godt og grundigt gennemarbejdet forslag til en udvidelse af Nationalpark Thy op mod Bulbjerg.

Alle, inkl. kommunen, gav dengang udtryk for sympati og interesse, og som fortjente nærmere overvejelse.

Derfor kan det undre at Thisted Kommunes erhverv- klima-, miljø-, og teknikudvalg på mødet den 14. november besluttede at spænde ben for yderligere sonderinger og planer for en udvidelse af Nationalpark Thy. En beslutning 2 udvalgsmedlemmer var imod, og som Kristian Tilsted behændigt veg udenom ved at melde fravær, da han som bekendt også sidder i bestyrelsen for Nationalpark Thy.

Det fremgår ikke af mødereferatet hvilke argumenter og overvejelse der har været afgørende for beslutningen. I stedet udtaler formanden Jens Kristian Yde i vage vendinger at "udvidelsen næppe vil have nogen gang på jord, hverken praktisk eller økonomisk", og spåede forslaget en krank skæbne ved den videre behandling, da der jo ikke fulgte penge med til drift og udvikling af sådan en udvidelse.

Nationalpark Thy blev ved starten lejret i en fond, bla. for nemmere at kunne tiltrække og søge midler fra eksterne fonde og pengetanke. Det har muliggjort restaurering af det fredede Lodbjerg Fyr for 11 millioner, samt etablering af Nationalparkcenteret i Vorupør til 32 millioner, altsammen overvejende fondsmidler. Kommende udviklingsprojekter i en udvidet Nationalpark må vel formodes formodes at kunne finansieres på samme måde?

Videre udtaler Jens Kristian Yde, at Nationalparkens nuværende størrelse afspejler "det der dengang var muligt", formentlig tilbage for 20 år siden i forarbejdet til det, der blev til Nationalpark Thy. 20 år er lang tid, verden står ikke stille og Nationalpark Thy, landets første, største og vildeste nationalpark, er en lokal, national og international succes, som har bragt Thy og Thisted kommune på landkortet. Sammen med Cold Hawaii er Nationalpark Thy blevet et brand som er guld værd for Thy, og som kommunen bør være med til at værne om og udvikle.

Formanden minder om de mange lodsejeraftaler, ca. 1000, i den nuværende nationalpark THY og forudser en kamp med private lodsejere om en udvidelse, en kamp kommunen ikke orker.

Nu kunne man jo starte med Naturstyrelsens arealer og private lodsejere som har givet forhåndstilsagn og som dækker det meste af en evt. udvidelse. Tilgrænsende private arealer er hovedsagelig marginaljord og gamle råstofområder af beskeden værdi , men som måske har fornyet interesse som kommende områder vindmølle- og solcelleanlæg?

Endelig opfordrer udvalgsformanden Nationalpark Thy til i stedet at bruge midler og kræfter på den nuværende Nationalpark. Her er værd at minde om at Nationalpark Thy for nylig har påtaget sig at skabe liv og udvikling omkring Hanstholm Fyr ved at gøre den til en "Trædesten" til Nationalparken. En opgave som Kommunen selv forgæves har forsøgt at løse siden restaureringen af fyret for nogle år siden.

Borgergruppen Lildstrand bakkes op af samtlige borger- og beboerforeninger øst for Kløv Bakke, da de føler sig forfordelt i den kommunale udvikling, som synes at standse ved foden af Kløv Bakke.

Kløv bakke er også en sproggrænse. Beboerne på Hannæs og Vester Hanherred siger ikke "æ" men "a" ligesom morsingboerne, og i spøg leget med tanken om at søge sammen med morsingboerne syd for Feggesund.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.