Konservativt bagland vil udvikle fremtidens folkeskoler i Thy

Formændene for Konservative i Thy og KU i Thy slår i dette læserbrev til lyd for at droppe det omfattende forslag til ny skolestruktur i Thisted Kommune, der lige nu er i høring

Skolestrukturen i Thisted Kommune er til stor debat for tiden. Her et billede fra 11. april, hvor der var borgermøde i Hannæs Hallen. <i>Foto: Bente Poder</i>

Skolestrukturen i Thisted Kommune er til stor debat for tiden. Her et billede fra 11. april, hvor der var borgermøde i Hannæs Hallen. Foto: Bente Poder

DEBATINDLÆG: Vi skal investere i folkeskolen og dermed Thys udvikling, og frede den nuværende skolestruktur i en årrække fremad. Det skylder vi alle de børnefamilier, der allerede er kommet til Thy eller er på vej.

Børn har godt af faste rammer og en tryg skolegang med plads til at dyrke deres personlige udvikling. Derfor skal vi investere i fremtidens folkeskole og fremtidens børn og unge i hele Thy. Vi skal have ro om folkeskolerne de kommende 5-8 år.

På den måde får de enkelte byer ro til at fortsætte de positive takter omkring bosætning og endnu mere lokal udvikling, der kan tiltrække endnu flere unge familier til vores område. Der er behov for en åben, balanceret og løbende dialog med de enkelte byer i hele kommunen, hvis der skal ændres på skolestrukturen i fremtiden. Skal den ændres, skal vi tage en debat om skolestrukturen i hele Thy således, at der kan laves nye løsninger til gavn for hele Thy.

Diskussionerne om den kommende skolestruktur giver utryghed for børnefamilierne i Thy. Vi har derfor en klar opfordring til alle forældre, der har børn i de skoler, der ifølge forslaget står til lukning: Lad børnene blive i de mindre lokale skoler. Det hjælper ikke sagen om at bevare de mindre skoler, hvis man flytter sine børn til andre skoler så længe, sagen ikke er afgjort.

Vi har også et forslag til, hvordan dele af den besparelse, der ligger i det forslag, der nu er i høring, kan finansieres på anden vis: I Morsø Kommune er en folkeskolelærer cirka 800 timer om året på sin skole. I Thisted ligger det tal på 750. Vi ønsker at hæve tallet til 770 timer, hvilket vil give en besparelse på 4.8 mio. kroner om året - også i årene fremover. Det er næsten hele den ønskede besparelse i år og omkring halvdelen af den besparelse, man ønsker i årene fremover. Det har den konsekvens, at lærerne skal arbejde to timer mere om måneden året rundt. Resten af pengene bør kunne findes indenfor et kommunalt budget på op imod 3 mia. kroner. Derfor mener vi også, at der bør kigges på de samlede omkostninger på administrationen i Thisted Kommune.

Se lokalt på hvordan man kan udnytte ledig kommunal bygningsmasse og placer flere aktiviteter et sted. I Vestervig vil byen gerne overtage 40% af skolens bygningsmasse og dermed fritage kommunen for omkostninger til vedligehold og drift af den del af bygningen. Her burde man for længst have fundet en løsning på den fremstrakte hånd.

Gennemføres de påtænkte lukninger på skoleområdet, vil det true sammenhængskraften i hele Thy.

De lokale haller vil over år blive presset. Det bliver sværere at fastholde det nære foreningsliv. Børn fra f.eks. Vestervig, Koldby eller Bedsted der skal spille fodbold med klassekammeraterne i Hurup, vil naturligvis over tid søge imod Hurup. Det samme vil gælde i Hannæs og dermed vil Thisted og Hurup blive de store vindere, når det kommer til fritidsaktiviteter. Det vil også gøre det svært at rekruttere de unge som fremtidens ledere til det lokale foreningsliv. Det kan vi ikke stiltiende sidde og kigge på ske.

Rigtigt mange unge har et fritidsjob på lokale virksomheder eller i det lokale handelsliv efter skole. Skal børnene bruge mere tid på transport til og fra skole, vil det besværliggøre de unges tilknytning til det lokale handels- og erhvervsliv og dermed vil deres lokalmiljø. Store produktionsvirksomheder i Thy har behov for, at de unge har blik for de lokale muligheder for lærepladser, der ligger i deres lokalområde. Vi noterer os, at erhvervsledere og handelslivet råber vagt i gevær, både i forhold til fremtidigt at kunne tiltrække arbejdskraft lokalt og bibeholde den detailhandel, vi har lokalt i dag.

Vi gik blandt andet til valg på, at vi ville sikre en udvikling af hele Thy herunder en decentral skolestruktur samt at sikre den bedst mulige dannelse og uddannelse af vores børn og unge i hele Thy på en fagligt og økonomisk forsvarlig måde. Vi taler uddannelsesudvikling i samarbejde med erhvervslivet, så vi får de uddannelser, der er brug for. Vi skal se positivt på Landsbyordningen – kan vi skabe nogle synergier ved at kigge på skoler, SFO’er, børnehaver m.m. i de mindre samfund osv. Det forpligter.

Politikerne er nødt til at sikre større sammenhængskraft mellem land og by. Gør vi ikke det risikerer vi, at Thy brækker over og at der opstår nogle meget store sår i forholdet mellem land og by i Thy. Sår det vil tage år at hele til skade for hele Thy. Var kommunen ikke gået ind i tide og have investeret offensivt i udviklingen af Cold Hawaii, sammen med de lokale ildsjæle, der havde ideerne, havde vi slet ikke været der, vi er i dag. Det er det samme på skoleområdet. Vi er nødt til at investere i fremtiden for hele Thy.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.