Udvidelse af Nationalpark Thy – hvorfor ikke?

Lokalbefolkningen er for. NPT-bestyrelsen er for. Hvem eller hvad er det, der skal bekæmpes, spørger læserbrevsskribenten. <i>Foto: Susanne Worm</i>

Lokalbefolkningen er for. NPT-bestyrelsen er for. Hvem eller hvad er det, der skal bekæmpes, spørger læserbrevsskribenten. Foto: Susanne Worm

DEBATINDLÆG: For seks år siden begyndte en gruppe mennesker i det nordligste Thy at arbejde for en udvidelse af Nationalpark Thy til også at omfatte de fredede statsarealer mellem Hanstholm/Vigsø og Bulbjerg. Hawboernes Forening i Lildstrand har været primusmotor og har lige siden haft fuld opbakning fra de øvrige syv borgerforeninger på Hannæs. Dengang var der ikke lyst i den daværende kommunalbestyrelse til at arbejde videre med idéen. Man var bekymret for finansieringen og frygtede en kvalitetsmæssig konsekvens i den eksisterende nationalpark, hvis NPT skulle drifte et større areal for samme bevilling.

Det er nu seks år siden, at nationalparkens bestyrelse begyndte at modtage de første ønsker om en udvidelse, og et stort flertal i den nuværende NPT-bestyrelse bakker i dag op om, at der igangsættes en proces frem mod en formel udvidelse. Det kræver en paragrafændring i lov om nationalparker. Nationalpark Thys bestyrelse har derfor bedt Thisted Kommune om en tilkendegivelse af opbakning overfor miljøministeriet til, at en sådan proces kan sættes i gang. På tirsdag skal kommunalbestyrelsen så afgøre, om man vil bakke op.

I kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik var der tidligere på måneden flertal imod en udvidelse af Nationalpark Thy. Alternativet og én socialdemokrat i udvalget stemte for. Udvalgsformand Kris Yde (K) udlagde dagen efter i Nordjyske argumenterne imod NPT-udvidelsen og gentog bekymringen om finansieringen.

”Tanken om at udvide nationalparken uden der samtidig er mulighed for at få tilført flere penge til drift og udvikling af en større nationalpark er næppe realistisk”, udtalte udvalgsformanden.

Jeg vil i al stilfærdighed mene, at det ej næppe heller er urealistisk at forestille sig penge til drift. Og uanset, om man kan forestille sig en fremtidig finanslovsbevilling eller ej, så behøver det spørgsmål ikke stå i vejen for, at en god lokal idé kan nyde fremme.

Nationalpark Thy har været og er fortsat en kæmpe gevinst for hele Thy og ikke mindst for de lokalsamfund, som ligger i den. Mellem Hanstholm og Bulbjerg er naturen mindst lige så spektakulær og værdifuld. Samtidig ønsker lokalbefolkningerne her, at også deres kystnatur og lokalsamfund kommer til at nyde godt af at blive en del af Nationalpark Thy. Nationalparkens bestyrelse bakker op om udvidelsen, og nævner i sin henvendelse til kommunen også Krik Vig som mulig udvidelse, og så mangler der bare kommunalbestyrelsen. Spørgsmålet er, om der ligesom i EKMT-udvalget også her vil være et flertal mod udvidelse?

Udvalgsformanden henviser til loyalitet overfor den gamle aftale om NPT’s afgrænsning som et af argumenterne imod en proces for udvidelse, og melder sig ikke parat til at en sådan ”kamp”.

”Da den nuværende nationalpark var en realitet, var det udtrykt for en vurdering af, hvad der blev anset som muligt - og ingen blev lovet, at nationalparken senere skulle vokse. Det vil også kræve meget mere end blot et fingerknips, og vil være en kamp, vi ikke er parat til at tage”, udtalte Kris Yde til Nordjyske.

Jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig kan se, hvad det skulle være for en ”kamp”. Lokalbefolkningen er for. NPT-bestyrelsen er for. Hvem eller hvad er det, der skal bekæmpes? Selvfølgelig vil det blive omfattende at komme igennem en proces, hvor alle parter kommer til orde og tager ejerskab i et nyt, thysk kompromis om afgrænsningen af nationalparken. Thy har gjort det før og ved hvad det handler om. Og faktisk er samtlige af den gamle garde af lokale kommunalpolitikere, jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med, stolte af den proces, man var igennem på tværs af borgere, landbrug, jægere, natur- og fuglefolk, da man i sin tid enedes om den nuværende Nationalpark Thy. Og da de arealer, der nu er tale om, indeholder langt færre private lodsejere, end i den eksisterende NPT, kan jeg ikke rigtig forstå uviljen mod at ville gentage en proces, som alle hylder. Hvor der er vilje, er der vej, og jeg håber, at et flertal i kommunalbestyrelsen finder viljen og ikke uviljen frem til mødet på tirsdag.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.