Langvarig strid om grus

Regionspolitikere skal afgøre, om de vil begrænse muligheder for at grave råstoffer.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

Entreprenører, der gerne vil grave grus, og naboer til grusgrave er i vildrede. For få år siden var det i orden, at det daværende amt lagde begrænsninger ind i gravetilladelser. Det kunne være restriktioner, så der f.eks. ikke måtte graves på ferie- og helligdage. Spørgsmålet er så, om regionen må gøre noget lignende. Først mente regionen ja, så nej, nu igen ja, men spørgsmålet er så, om man har lyst. I lidt over et år har regionen været af den opfattelse, at den nok ikke kunne køre videre med de hidtidige begrænsninger. Nu tyder en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet på, at det alligevel er i orden at lave begrænsninger. For en entreprenør har sagen kørt i flere år. Men nogle politikere er i tvivl om, hvorvidt de har lyst til at lægge begrænsninger ind i den råstofplan for Nordjylland, som regionen er ved at lave. Lad kommunen tage over - Jeg synes, at vi i regionsrådet skal overveje, om vi vil lægge sådanne retningslinjer ind, eller om vi mener, at det bør være kommunerne - der jo skal give de egentlige gravetilladelser - der skal tage stilling til det, siger Ole B. Sørensen (V), der er formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling. For tiden arbejder regionen på et forslag til en regional råstofplan. Siden først i januar har forslaget været ude i offentlig høring. Her slutter offentlighedsfasen 9. marts. Da regionen for et år siden kom med et første oplæg til en råstofplan, var man indstillet på at tage den retningslinje, der tidligere har været om begrænsninger, ud. Det skyldtes nogle afgørelser fra Sjælland. Her blev der klaget over de begrænsninger, som Region Sjælland havde lagt ind, og Natur- og Miljøklagenævnet gav klageren medhold. - Ud fra en rent juridisk vurdering mente vi dengang ikke, at Region Nordjylland i sin råstofplan kunne lægge en sådan retningslinje ind, der for nogle områder lagde nogle begrænsninger ind for, hvornår der kunne graves, siger specialkonsulent Niels Peder Mortensen, Region Nordjylland. Klage afvist Kort før jul traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse i en sag fra Jammerbugt Kommune, hvor entreprenør Karsten Jespersen, Gøttrup, havde klaget over de begrænsninger, regionen havde lagt ind for en grusgrav ved Vust, hvor han ønskede at grave. Begrænsningen gik ud på, at der kun måtte graves i vinterhalvåret, altså fra 1. oktober til 31. marts. Yderligere måtte der ikke graves i ferieperioder og på helligedage. Endelig måtte råstofindvindingen ikke ske nærmere end 150 meter fa beboelse, ligesom det var et krav, at det gravede areal blev efterbehandlet, når indvindingsperioden sluttede. I sin afgørelse siger Natur- og Miljøklagenævnet, at regionens retningslinjer for grusgraven ved Vust er i orden. Entreprenør Karsten Jespersen havde i sin klage henvist til en afgørelse, der i 2010 blev truffet i en sag fra Sjælland, hvor to klagere fik medhold i, at regionen ikke kunne lave bindende retningslinjer for, hvordan et område skal anvendes, efter at indvindingen af råstoffer er ophørt. Her bemærker Natur- og Miljøklagenævnet i afgørelsen vedrørende grusgraven ved Vust, at sagen fra Sjælland drejede sig om regionsrådets og kommunernes kompetence til at lægge planer for anvendelse og efterbehandling af tidligere råstofområder. Uklar fordeling I sagen fra Sjælland skrev klagenævnet i sin afgørelse: - Kompetencefordelingen mellem region og kommune er uklar. Som det ser ud nu, er Karsten Jespersen mest tilbøjelig til at opgive sagen. - De seneste vintre har vejret gjort det vanskeligt at grave, og det er besværligt at skulle opbevare materialet, der bliver gravet om vinteren, siger Karsten Jespersen. Ligegyldigt hvad regionen beslutter sig for, er det tvivlsomt, om Karsten Jespersen vil få en tilladelse til også at grave om sommeren. - Kommer regionen ikke med en begrænsning, er min opfattelse, at kommunen bør gøre det. Vi taler om et turistområde, hvor der er sommerhuse og campingplads. Derfor mener jeg, at gravningen skal begrænses til vinterhalvåret, men det er da noget, som vi må diskutere, siger Jens Chr. Golding (S), der er formand for teknisk udvalg i Jammerbugt Kommune. Uklarheder Om de uklarheder, der har været om kompetencefordelingen mellem region og kommuner, siger Jens Chr. Golding: - Der vil altid være nogle uklarheder, og nogle vil tale for, at det bør være en kommunal opgave, mens andre vil mene, at regionerne bør have ansvaret. Men om gravning af råstoffer ved vi, at mange naboer vil protestere. Næsten ingen har lyst til at bo i et sådant område. De frygter at blive generet af støj og støv samt tung trafik. Derfor er det måske meget godt, at der er nogle overordnede retningslinjer. Regionen arbejder for øjeblikket med to planer for færdiggørelsen af råstofplanen. - Den ene plan er, at regionsrådet inden sommerferien kan vedtage den færdige råstofplan. Men der kan vise sig nogle problemer for enkelte områder, hvor det kan blive nødvendigt at lave en supplerende høring, og så bliver det først hen på efteråret, at planen kan vedtages endeligt, siger Ole B. Sørensen (V), der er formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden