Fredning på størrelse med 150 fodboldbaner ved populær ferieby i Vendsyssel

Området er næsten ligeså stort som 200 fodboldbaner - knap 100 hektar - og det forbinder to ældre fredninger, Tversted Å mod vest og Flodbækken mod øst.

Området er næsten ligeså stort som 200 fodboldbaner - knap 100 hektar - og det forbinder to ældre fredninger, Tversted Å mod vest og Flodbækken mod øst.

TVERSTED:Det er ikke bare insekter og fugle, der kan juble over en stor fredning i Tversted - homo sapiens kan også se frem til at få et mere fremkommelig landskab med mere biodiversitet og udsyn i et skønt hjørne af Vendsyssel.

Det spår biolog Laus Gro-Nielsen, Hjørring Kommune, efter Fredningsnævnet for Nordjylland har vedtaget at frede et naturområde mellem Tversted By og Vesterhavet (Tannis Bugt).

Grafik:

Området har en størrelse på omkring 150 fodboldbaner - knap 100 hektar - og det forbinder to ældre fredninger, Tversted Å mod vest og Flodbækken mod øst.

Det nye areal har i forvejen status som beskyttet paragraf 3-natur, hvis tilstand ikke må forringes - så hvad er ideen egentlig med at frede det?

- Som beskyttet natur er der ikke pligt til at pleje naturen. Og når man lader stå til, så kan der komme et tykt tæppe af vissent græs og tykke budkadser. Hvis der er for få blomster, så går det ud over sommerfugle, bier og fugle - og det ender også med at blive ufremkommeligt for mennesker, forklarer Laus Gro-Nielsen.

17 lodsejere

Hjørring Kommune samt 17 private lodsejere og grundejerforeninger er berørt af fredningen - en enkelt lodsejer har klaget over fredningsnævnets afgørelse med påstand om, at vedkommende har ret til at udstykke sommerhusgrunde ifølge en gammel lokalplan. Det mener kommunen og Danmarks Naturfredningsforening ikke, da planen siden er ophævet. Klagen medfører dog, at sagen skal behandles af miljø- og fødevareklagenævnet, som skal træffe endelig afgørelse.

Ifølge Laus Gro-Nielsen er skulle selve fredningen ikke være truet af klagen - det handler alene om, hvilken godtgørelse klageren eventuelt skal have.

Måske falder det hele i hak i løbet af foråret, og så skal sigtekornet indstilles mod invasive planter som rynket rose og bjergfyr.

Danmark - en "klit-stormagt"

Danmark er i europæisk sammenhæng en klitstormagt kun overgået af Frankrig. Fra Øerne i Vadehavet til Skagens Gren ligger der således et næsten ubrudt bælte af klitter, hvor man kan se trin i den naturlige klitudvikling fra sandstrand over hvid klit til grønne og grå klitter, der nogle steder ligger et godt stykke vej fra kysten.

Den mest værdifulde naturtype er de såkaldte grønsværklitter, der er dannet af kalkrigt sand. Disse områder har en meget blomsterrig vegetation med store forekomster af planter, hvoraf nogle er meget sjældne andre steder i landet. De rummer bl.a. en stor andel af hele verdens bestand af nikkende kobjælde.

Klitlandskabet er et dynamisk landskab, hvor vind, bølger og strøm ændrer kystlinjen, og hvor vinden bestandigt flytter sandet især i klitterne tæt på kysten, indtil vegetationen langsomt men sikkert skaber mere stabile terrænforhold.

Landskabet nord, øst og vest for Tversted er et fint eksempel på et sådant klitlandskab.

Her er alle typer klitter repræsenteret, og området rummer over 250 oprindelige danske plantearter, hvoraf flere er sjældne.

Her findes desuden markfirben, som er fredet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv, og hele 7 arter af rødlistede dagsommerfugle bl.a. sortbrun blåfugl, som har sit eneste levested i Danmark i klitterne i Nordvestvendsyssel.

Kilde: Hjørring Kommune

De invasive arter skal først og fremmest væk med hånd- og maskinkraft, men på sigt kan det være, at de skal holdes i skak af græssende kvæg, heste eller får.

Det skal besluttes i forbindelse med, at der udarbejdes en plejeplan for området, hvor lodsejere og lokale foreninger inddrages.

Færre skovflåter

Når fredningen rulles ud med dertil hørende naturpleje vil det geare området til en bedre naturoplevelse for både turister og fastboende.

- Det vil blive mere fremkommeligt at færdes i naturen, og man vil kunne se landskabet langt bedre - blandt andet Flodbækken, der snor sig gennem klitterne. Som en lille sidegevinst vil det også medføre, at der bliver færre skovflåter i området, siger Laus Gro-Nielsen.

Fredningen blev foreslået i 2019 i fællesskab af Hjørring Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden